Prof. Ph.D. Elena Matei
Faculty of Geography


Research interests: human geography, sustainable development of human settlements, sustainable tourism, ecotourism, environmental approach.

Editors: Keeton, W., Badea, O., Matei, E., Zaharia, L., Mihai, B., Paoletti, E., 2017,  VSI: FCSSI2016 “Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, Science of the Total Environment Journal.https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/vsi/10GMF42WM7X

Matei Elena, Luches Daniel, Efros Vasile, Saghin Despina, 2017, Prediction Model on Asbestos Use as a Risk Factor for the Respiratory System Cancer in Communities from Northern Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. 12. Nr 2, p. 395 – 402.

Matei Elena,  Vasilcu Despina, Manea Gabriela, Cocoş Octavian, Cuculici Roxana, Vijulie Iuliana, Matei Dorin, 2016, Semi-subsistence farming development in a Carpathian declining mining area. A microscale study of landowners’ perception: Stulpicani commune, Romania, Procedia Environmental Sciences,  Vol. 32, p.352-363, Elsevier,  Doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.041.

Matei Elena, Cocoş Octavian, Manea Gabriela,Vijulie Iuliana, 2015, Social perception of passive pollution by asbestos in Darabani town, Botoşani County, Romania, Environmental Engineering and Management Journal,  Vol 14. Nr 5, p. 1137-1142.

Matei Elena, Vijulie Iuliana, Manea Gabriela, Tîrlă Laura, Deszi Ştefan, 2014, Changes in the Romanian Carpathian tourism after the communism collapse and the domestic tourists' satisfaction,  Acta Geographica Slovenica, 54: 2, p.335-334.

Manea Gabriela, Matei Elena, Tîrlă Laura, Vijulie Iuliana, Tiscovschi Adrian, Cocoş Octavian, 2014, Changes in spatial extent and local perception on the associated environmental issues: The Mateiaș limestone quarry (Southern Carpathians), Forum Geographic, Craiova, Vol.1 (13), p. 66-76.

Vijulie Iuliana, Matei Elena, Manea Gabriela, Tîrlă Laura, 2014, Building local tourism image through the archaeological landscapes’ restoration. Case study: Drăgăneşti-Olt, Gumelniţa archeo-park, Boianu Plain Museum, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year VI, 2014/2, Volume 13, p. 121-128

Latest books and courses:

Matei Elena, 2016, Turism şi dezvoltare durabilă, Editura Universitară, Bucureşti,200p.

Matei Elena, 2015, Ecoturism, Editura Universitară, Bucureşti, (editia a III-a), 196p.

Matei Elena, Nicolaie Daniela, 2014, Cultural heritage of the Romanian historical cities and the perspectives of sustainable tourism development in the early 21st century, in Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism. Aspects of cultural heritage, eds. Robert Faracik, Krzysztof Widawski, Debrecen, p.125-140.

Teaching:
Sustainable Development and Tourism
Ecotourism
Ecology of Tourism Services
Geography of Human Habitats
Sustainable Development and The EU Environmental Policy
Teaching geography

 

Indrumare distertatii (MRAT, GESTO/ GADR)

Titluri propuse (orientativ)
1. Volunturismul/Ecoturismul-atlerativa a turismului durabil in (destinatia turistica…../judetul/ regiunea de dezvoltare….. etc.)
2. Roul turismul creativ in dezvoltarea durabila a destinatiei turistice .. (Horezu, Maramures, Nereju, Bucovina etc.)
3. Conflicte turistice in destinatia…
4. Turismul cinegetic intre durabilitate si non-durabilitate. Studiu de caz: ……………..
5. Aspecte de dezvoltare durabilă în managementul hotelier. Studiu de caz: Hotelul ….
6. Rolul turismului asupra dezvoltării orașului …….
7. Gradinile zoologice din Romania si turismul durabil
8. Satisfactia turistica a servicilor turistice. Studiu decaz: hotel…restaurant…destinatie
9. Perceptia comunitatilor locale asupra rolului lor in dezvoltarii turismului in…..
10. Impactul turismului asupra culturii şi comunităţii locale. Studiu de caz.
11. Rolul gastronomiei localae si a bio-agriculturii in dezvoltarea turismului durabil
12. Analiza sigurantei turistilor in PN…….
13. Initiativa antreprenoriala in produsele de suvernir din (Maramures/Bucovina/Valcea/Nordul Olteniei etc.).
14. Forta de munca locala in industria hoteliera/restauratie din destinatia….
15. Structurile de intrepretare din…. judet…areal, regiune…destinatie
16. Diagnoza prin analiza SWOT a dezvoltarii durabile a turismului in……. (statiune/hotel/parc/structura de agrement/oras/judet)
17. Procese de inverzire a produselor/serviciilor turistice (o structura de cazare, alimentatie publica/ agrement etc.)
18. Analiza statistico-economică a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice în Regiunea/judeţul/ staţiunea).

 

Indrumare lucrari de diplma (Licenta)

Titluri  propuse (orientativ)
Geografia turismului
1. Dezvoltarea ecoturismului in Parcul National / Natural........
2. Analiza dezvoltarii turismului in statiunea.....
3. Potentialul turistic si valorificarea acestuia in judetul/statiunea/regiunea/bazinul....
Geografia mediului
1. Impactul poluarii  fonice in unitatile scolare/spatiile verzi/centru istoric din municipiul...

2. Corelatii intre problemele actulale de mediu din municipiul... si educatia ecologica a comunitatii locale
3.  Perceptia populatiei asupra poluarii mediului din  municipiul/orasul.....

Geografie
1. Orasul/municipiul/comuna/judetul.... Studiu de geografie umana

 

Indrumare lucrari metodico/stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

Titluri orientative
1. Comuna/orasul/municipiul/judetul..... Studiu complex de geografie cu aplicati in activitatile didactice
2. Comuna/orasul/municipiul/judetul.... Studiu de geografie umana cu aplicatii in activitatile didactice
3. Utilizarea studiilor ariilor protejate din judetul.... in activitatile extracurriculare si /sau curriculare
4. Studiu geografic aspura minoritatilor din judetul/Regiunea de dezvoltare  cu aplicatii in lectiile de geografie
5. Potentialul turistic al judetului/orasului/statiunii etc si curriculum la decizia scolii/si activitatile extracurriculare
6. Dezvoltarea durabila a spatiului rural ...... Strategii didactice interactive utilizate in cadrul lectiilor de geografie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Facultatea de Geografie, B-dul N. Balcescu, Nr.1, Bucuresti
Email: elena.matei@g.unibuc.ro
web: www.unibuc.ro; www.cartedd.cc.unibuc.ro; www.jeta.rev.unibuc.ro

membru al departamentului:
Geografie Umana si Economica.

departament din:
Facultatea de Geografie.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! CV Europass_Matei_Elena_UB

Resurse online

 
Pagină actualizată la 14 Decembrie 2017.