Școala de vară: Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (SAS), organizează în perioada 24 – 31 iulie 2011, în București, cea de-a treia ediție a Şcolii de Vară cu tema: Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport.


Acest eveniment se desfășoară în colaborare cu organizațiile membre şi partenere ale Rețelei Române de Reducere a Riscurilor (RHRN), cu asistenţa tehnică şi financiară din partea Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) şi a Institutului pentru o Societate Deschisă (OSI) - Programul de Sănătate pentru Romi (RHP).


Școala de Vară este deschisă studenților şi masteranzilor din universitățile de stat şi private din întreaga ţară, cu excepția celor care au participat la primele doua ediții. Sunt așteptați să ia parte la acest eveniment studenți şi masteranzi din următoarele domenii: sociologie, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie, pedagogie şi medicină, dar şi din alte domenii precum: științe politice, jurnalism, comunicare, administrație publică, drept, biologie, chimie, teologie, limbi străine etc.
Pe durata şcolii de vară, studenții/masteranzii vor avea ocazia să participe la ateliere informative cu
privire la:


- consumul de droguri;
- sexul comercial;
- consilierea pre şi post test HIV si testarea HIV;
- furnizarea de servicii sociale de suport adresate grupurilor de risc;
- cadrul legislativ şi politicile din domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri;
- respectarea drepturilor omului;
- discriminarea şi politicile anti-discriminare în România.


Aceste sesiuni vor fi susținute de către cadrele didactice din cadrul SAS şi de profesioniști din domeniul furnizării de servicii sociale de suport adresate grupurilor vulnerabile.

Participanţii la acest eveniment vor avea ocazia să viziteze servicii specializate cum ar fi: servicii de suport, servicii de schimb de seringi şi tratament substitutiv adresate consumatorilor de droguri injectabile, persoanelor care practică sexul comercial, persoanelor seropozitive, celor aflate în detenţie, precum şi programe adresate persoanelor care locuiesc în comunităţi defavorizate.


Participarea este gratuită. Organizatorii acoperă toate cheltuielile de cazare, transport şi masă, inclusiv pentru participanții din municipiul București, în limita celor 25 de locuri disponibile.


Mai multe informatii, precum si formularul de inscriere, aici.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Iunie 2011.