Societatea Studenţilor Universităţii Bucureşti

 

Societatea Studenţilor Universităţii Bucureşti este o organizație studentească democratică, și independentă, ce se ocupă cu activitate civică și de promovare a statutului de drept și a democrației. Asociația își desfasoară activitatea în scopul promovării și apărării drepturilor și intereselor profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, precum și a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: știintific, cultural, social, civic.
Societatea Studenţilor Universităţii Bucureşti (SSUB) este o organizaţie studenţească constituită legal la nivel de Universitate şi recunoscută de către forurile superioare ale UB ca partener egal în luarea deciziilor.

Presedinte: Todos Marius 

E-mail: marius.todos@ssub.ro

Secretar General: Mihnea Mironescu

E-mail: office@ssub.ro

Departamentul de Promovare

Director: Mihai Manea

E-mail: promovare@ssub.ro

Director Executiv: Carol Turculeț

Secretar General Dep.: Andreea Diță

Departamentul de Strategii si Proiecte

Director: Cioboată Bianca

E-mail: dsb@ssub.ro

Director Executiv: Ştefan Prunaru

Secretar General Dep.: Alexandra Coman

Departamentul de Resurse Umane

Director: Roxana Buzdugă

E-mail: hr@ssub.ro

Director Executiv: Raluca Vasiliu

Secretar General Dep.: Andreea Pîslaru

_______________________________________

Web: www.ssub.ro
Facebook: http://www.facebook.com/ssub.ro

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Septembrie 2016.