Centre de consiliere şi orientare profesională a studenţilor (Facultatea de Litere şi CESI)

 

SOCIUS (Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor) este dedicat studenţilor la licenţă şi la masterat, din domeniile Știinţe sociale și Știinţe umaniste și arte, oferindu-le servicii de consiliere profesională, precum şi îndrumare pentru construcția de carieră.

 

Programul se adresează următoarelor specializări:

 • Filologie – studii literare și lingvistică
 • Studii europene
 • Etnologie
 • Comunicare și relații publice
 • Științe ale informării și documentării
 • Știinţe administrative
 • Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.

 

SOCIUS oferă:

 • stagii de practică de specialitate – de cercetare şi profesională (300) în baza a peste 30 de acorduri de colaborare inter-instituţionale cu organizaţii din mediul privat, public şi non-profit, conform convenţiilor-cadru individuale
 • servicii de consiliere și orientare profesională
 • sesiuni de informare asupra diversităţii și specificităţii debuşeelor profesionale, sesiuni pentru consiliere în carieră
 • vizite de studiu la instituţiile partenere
 • sesiuni de consiliere prin schimb de experienţă între studenţi
 • ghiduri pentru tutorii de practică
 • ghiduri pentru cadrele didactice care supervizează stagiile de practică
 • îndrumare de practică pentru studenţi
 • documentaţii specifice de monitorizare şi de evaluare adaptate la fiecare domeniu şi specializare (dosare de practică şi metodologii)
 • asistare specializată în identificarea de locuri de stagii sau de muncă (în cadrul centrelor de consiliere şi orientare profesională create prin proiect)
 • documentări şi cercetări cantitative şi calitative (printre care chestionare şi rapoarte)
 • premii în bani pentru cele mai valoroase stagii din proiect.

 

 

Pliant de prezentare

Pagina SOCIUS

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Mai 2015.