Stagii de formare profesională

în cadrul Programului Erasmus 2016-2017

 

În Ședința de Coordonare a UB din data de 27 martie 2017 a fost aprobată lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS, în perioada mai – iulie 2017, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2016-2017, capitolul Staff Training (S.T.T.), pentru un număr de 11 mobilități.

Scopul acestor deplasări reprezintă schimbul de experiență ale personalului UB cu birourile de profil din cadrul instituțiilor partenere ERASMUS, în special în domeniul relațiilor internaționale și al gestionării administrative a studenților și cadrelor didactice din străinătate (ERASMUS și internaționali), conform parteneriatelor încheiate cu acest scop (listă anexată).

Stagiul de formare va fi finanțat din fonduri ERASMUS pentru un număr de minim 4 zile, maxim 7, din care minim 2 zile consecutive de activități de formare (minim 8 ore) și maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Durata stagiului finanțat va fi calculată luând în considerare perioada stagiului acceptată de instituția gazdă.

Finanțarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă dintr-un grant alocat pentru subzistență (conform baremelor zilnice pe țări din tabelul de mai jos) și un grant pentru transport internațional, în funcție de numărul de kilometri până la localitatea de destinație (conform calculatorului on-line de distanță, disponibil pe website-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Baremele zilnice pentru subzistență („per diem”) pentru fiecare țară de destinație, transmise de ANPCDEFP (conform Anexei VI.2.2 la contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP) sunt:

Țara gazdă

Suma pe zi în EURO

Danemarca, Olanda, Suedia

160

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Franța, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Finlanda, Turcia, Islanda

140

 

Germania, Spania, Letonia, Portugalia, Slovacia

120

Croația, Lituania, Slovenia, Estonia

100

Grantul (suma forfetară) acordat pentru transportul internațional, conform distanței până în orașul universității gazdă, este:

 • Distanțe între 100 și 499 km – 180 euro/pers.
 • Distanțe între 500 și 1999 km – 275 euro/pers.
 • Distanțe între 2000 și 2999 km – 360 euro/pers.
 • Distanțe între 3000 și 3999 km – 530 euro/pers.
 • Distanțe între 4000 și 7999 km – 820 euro/pers.

 Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 2 mai 2017 dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină (care să conțină obiectivele și valoarea adăugată a moblității, rezultate estimate și impactul lor, relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent),
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie),
 • Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă și departamentul administrativ de profil – conform modelului   Staff Mobility Agreement_training),
 • Lista opțiunilor de instituții gazdă pentru mobilitatea Erasmus (3 opțiuni în ordinea preferinței, alese din lista de parteneriate încheiate pentru stagii de formare profesională Erasmus),  DESTINATII STT VALABILE 2016-2017
 • Copie după cartea de identitate.

 Criteriile de selecție pentru mobilități de formare profesională sunt următoarele:

 1. Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 2. Scrisoare de motivație/intenție, într-o limbă străină (care să conțină obiectivele și valoarea adăugată a moblității, rezultate estimate și impactul lor) – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 3. Dovada cunoașterii unei limbi străine - punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 4. Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului (care să conțină activitățile propuse a se desfășura)  – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 5. Relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum.

Selecția dosarelor va avea lor în data de 3 mai 2017, iar interviul candidaților în 4-5 mai 2017.         

Comisia de selecție este compusă din:

- Președinte comisie de selecție - Conf. Dr. Sorin Costreie (Prorector Relații Internaționale),

- Membrii comisiei de selecție: Prof. dr. Romiță Iucu (Prorector Programe de Studii și Strategie Academică) , Alina Cristovici (Șef Departament Relații Internaționale).


Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

 

Comisia de contestații este compusă din:

- Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Liviu Papadima (Prorector Comunicare Instituțională),

- Membrii comisiei de contestații: Maria Prună (Secretar General Universitate), Adrian Albu (Director General Administrativ).

 

 Titularii stagiilor de mobilitate pentru formare profesională vor depune la Biroul Erasmus+, în termen de 30 zile de la data finalizării selecției, următoarele documente:

-          Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă,

-          Plan de activități de formare profesională ( Staff Mobility Agreement_training), aprobat și semnat de instituția gazdă,

-          Cererea de deplasare internațională.

 

Titularii stagiilor de mobilitate pentru formare profesională vor depune la Biroul Erasmus+, în termen de 30 zile de la data finalizării selecției, următoarele documente:

- Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă,

- Plan de activități de formare profesională ( Staff Mobility Agreement_training), aprobat și semnat de instituția gazdă,

- Cererea de deplasare internațională Cerere_de_deplasare_ERASMUS_STT

- contractul financiar STT (de trimis electronic pe e-mail) Contract financiar STT 2016-2017

Înainte de plecare în stagiu, se acordă un avans in valoare de 80% din totalul grantului acordat, restul de 20% fiind plătit la întoarcerea din stagiu, în urma depunerii documentelor justificative la Biroul Erasmus+ și a completării chestionarului de satisfacție al Comisiei Europene.

 

Documente de furnizat la întoarcerea din stagiu:

- certificat de prezență, semnat și ștampilat de instituția gazdă,

- bilete de transport internațional (inclusiv tichete de îmbarcare / boarding pass),

- raport de activitate RAPORT DE ACTIVITATE

 

Persoana de contact:  Alina CRISTOVICI, Șef Departament Relații Internaționale

alina.cristovici@erasmus.unibuc.ro, Tel : 021.307.73.23

 

Rezultate selecție stagii de formare profesională Erasmus 2016-2017:

În urma concursului de selecție pentru mobilități de formare profesională Erasmus 2016-2017 din data de 5 mai 2017, au fost obținute următoarele rezultate:

Nr. crt. NUME CANDIDAT PRENUME CANDIDAT UNIV. GAZDA rezultat selectie STT 2016-2017
1 AMZA  RALUCA MARIA Universita degli Studi di Salerno  titular
2 BARBU  OANA LUISA Izmir University titular
3 CRACIUN BEATRICE MAGDALENA Gdansk University titular
4 CRACIUN MARIAN Gdansk University titular
5 NEAGU  LAURA ELENA Universita degli Studi di Cagliari titular
6 SIENERTH ANDRA KARLA Universita degli Studi di Cagliari titular
7 STOICA ANCA STEFANIA Universita degli Studi di Salerno titular
8 STRAT NICOLETA Izmir University titular

 

Având în vedere că au rămas 3 mobilități disponibile, candidații mai pot depune dosarul în vederea selecției până pe data de 25 mai 2017, conform indicațiilor de mai sus.

Perioada de mobilitate este posibilă până cel târziu la data de 30 septembrie 2017 (cu respectarea calendarului academic al instituției gazdă).

 

Rezultate selecție stagii de formare profesională Erasmus 2016-2017 - runda a doua:

În urma concursului de selecție și interviul candidaților pentru mobilități de formare profesională Erasmus 2016-2017 din data de 30 mai 2017, au fost obținute următoarele rezultate:

Nr. crt. NUME CANDIDAT PRENUME CANDIDAT Punctaj obținut la selecție
rezultat al selecției STT 2016-2017 (runda a doua) instituția gazdă
1 MACOVEI ELENA IRINA 45 p. titular Frankfurt University of Applied Sciences
2 CIACHIR LILIAN 44 p. titular Université de Corse - Pascal Paoli
3 IONIȚĂ FILUȚA MABEL 43 p. titular Katholieke Universiteit Leuven
4 UȚA MARIANA MIHAELA 43 p. titular Universita degli Studi di Bari
5 GEORGESCU ȘTEFAN GABRIEL 12 p. (absent la interviu) respins (absent la interviu) -

 

Având în vedere punctajul egal obținut de candidatele de pe locurile 3 și 4, comisia de selecție a decis desemnarea celor 4 candidați ca titulari de grant ERASMUS, prin suplimentarea numărului de mobilități. 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Mai 2017.