Selecție ERASMUS - mobilități studenți

 Mobilități studenți Erasmus (stagii de studiu)

pentru anul academic 2017 - 2018

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2017 - 2018 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada 31 martie – 5 mai 2017, în funcție de datele stabilite de aceasta.

Dosarele pentru selecție se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (lista profesorilor responsabili ERASMUS din facultăți este disponibilă la adresa http://www.old.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/proi/eras-mobi-stud-si-cadr-dida/stud-roma/resp-eras-in-facu/). 

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află în listele de mai jos.

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii): 

 • să fie student / masterand / doctorand al UB în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);
 • să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • să promoveze un test de limbă străină / să aibă cunoştinţe lingvistice într-o limbă străină;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie / de motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un Plan al programului de studiu pentru fiecare destinaţie pentru care optează candidatul;să prezinte un curriculum vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizăm că în cadrul Programui ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

După selecția din facultate, 8 iunie 2017 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

 • Studenţii selectați din anul I, nivel licență, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiţia ca la finalul anului I să fie nu aibă nicio restanță şi prin prezentarea la Biroul Erasmus+ a adeverinţei de la facultate care confirmă acest lucru. Media școlară a anului I de studiu trebuie să fie cel puțin egală cu media școlară decisă de facultate pentru intrarea în selecție,
 • Studenţii din ani terminali vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master/doctorat, cu condiţia admiterii la master/doctorat şi prezentarea adeverinţei de la facultate (care confirmă admiterea) la Biroul Erasmus+.
 • Rezevele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2017 - 2018, este:

Țara de destinație

Grant Euro / lună*

Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia

500

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

450

*Luna este calculată la 30 zile

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE – “GRANT ZERO”: 

 • Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție și vor fi precizați separat în liste.
 • În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari, rezerve și „grant zero” = numărul precizat pe un rând din tabelul conținând acordurile bilaterale).
 • Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (”grant zero”), acest lucru este posibil și trebuie comunicat de urgență la Biroul Erasmus+.

 Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

Număr de locuri alocate fiecărei facultăți pentru mobilități de studiu Erasmus 2017-2018:

FACULTATEA UB Nr. de locuri finanțate pentru stagii de studii ERASMUS 2017-2018
Administrație și Afaceri 24
Biologie 2
Chimie 1
Drept 13
Filosofie 10
Filosofie - UNESCO 1
Fizică 1
Geografie 19
Geologie şi Geofizică 1
Istorie 20
Jurnalism și Științele Comunicării 13
Limbi și Literaturi Străine 85
Litere 12
Litere - CESI 4
Matematică și Informatică 2
Psihologie și Științele Educației 13
Psihologie și Științele Educației
(stagii de studiu+practică)
6
Sociologie și Asistență Socială  19
Științe Politice 33
Teologie Baptistă 1
Teologie Ortodoxă 15
TOTAL 295

Fisier de tip .xls ! ADMINISTRATIE SI AFACERI

Fisier de tip .xls ! BIOLOGIE

Fisier de tip .xls ! CHIMIE

Fisier de tip .xls ! DREPT

Fisier de tip .xls ! FILOSOFIE

Fisier de tip .xls ! FILOSOFIE - UNESCO

Fisier de tip .xls ! FIZICA

Fisier de tip .xls ! GEOGRAFIE

Fisier de tip .xls ! GEOLOGIE SI GEOFIZICA

Fisier de tip .xls ! ISTORIE

Fisier de tip .xls ! JURNALISM SI STIINTELE COMUNICARII

Fisier de tip .xls ! LIMBI SI LITERATURI STRAINE

Fisier de tip .xls ! LITERE

Fisier de tip .xls ! LITERE - CESI

Fisier de tip .xls ! MATEMATICA SI INFORMATICA

Fisier de tip .xls ! PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Fisier de tip .xls ! SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

Fisier de tip .xls ! STIINTE POLITICE

Fisier de tip .xls ! TEOLOGIE BAPTISTA

Fisier de tip .xls ! TEOLOGIE ORTODOXA

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Aprilie 2017.