Studenți români ERASMUS

Ce şanse vă dă o bună pregătire de specialitate pentru obţinerea unei subvenţii ERASMUS?

Fiind în fruntea listei la selecţia pe criterii profesionale, nu aveţi practic de făcut altceva decît să vă alegeţi destinaţia. Dar ideea că un student bine pregătit profesional poate neglija celelalte elemente ale proiectului nu este realistă. Nefiind o bursă în sensul comun, adică o sumă care să acopere toate cheltuielile justificabile ale unei perioade de şcolaritate, stipendiul ERASMUS poate induce reprezentări inadecvate. Nu e vorba nicidecum de o răsplată pentru rezultatele dv. profesionale. Nici de faptul că statul român, mulţumit de felul cum aţi învăţat aici, vă trimite în străinătate pentru a învăţa mai mult şi mai bine.

Obiectivul programului ERASMUS este de a facilita crearea unei unităţi şi identităţi europene prin călătorii de studii dintr-o ţară în alta. Nu este vorba de un program de fizică sau de teologie. Uniunea Europeană doreşte să creeze temeliile umane ale unei identităţi europene printr-un mijloc în acelaşi timp simplu şi inevitabil călătoriile. Călătoriile prilejuiesc contactul direct între oameni şi culturi. Ele înlocuiesc clişeele învăţate prin experienţă de viaţă. Înlocuiesc amintirile din cărţi prin amintiri personale. Vă dăruiesc prieteni. Vă oferă ocazia să vorbiţi o altă limbă, să gustaţi feluri necunoscute de mîncare, să vedeţi peisaje noi, să constataţi cum se învaţă meseria pentru care vă pregătiţi dv., într-o altă ţară, cu altă istorie, cu alte obiceiuri, cu altă structură socială. Acest lucru este preţios în sine şi nu necesită alte scuze şi justificări.

Prin intermediul acestui program, Universitatea din Bucureşti îşi realizează o parte din propria sa politică instituţională. Ea adaugă deci la obiectivele generale ERASMUS pe ale sale proprii. La fel şi facultatea dv. are scopuri proprii, o strategie de dezvoltare, o idee anume despre viitor. Călătoria dv. în străinătate se inserează în acest context destul de complicat şi are o semnificaţie mai amplă, pe care vă rugăm s-o luaţi în considerare. Fie că vreţi sau nu, odată plecat dv. reprezentaţi facultatea, universitatea, ţara, programul european ERASMUS, şi vă rugăm să ţineţi seama de ceea ce aşteaptă ceilalţi de la dv.

Cum vă veţi finanţa şederea la studii în străinătate?

Este o întrebare la care trebuie să răspundeţi înainte de a vă prezenta la selecţia pentru mobilităţile ERASMUS. Este greu să dăm cifre ca reper al nivelului de cheltuieli în diferite ţări şi la diferite universităţi, deoarece situaţiile pot varia foarte mult de la un caz la altul.

Unele universităţi sunt dispuse să le asigure studenţilor români cazarea în familie sau într-un cămin studenţesc la un preţ modic, pe cînd altele, uneori din aceeaşi ţară, nu se interesează de loc de această chestiune. Transportul reprezintă o componentă importantă în cazul unei şederi de 3 luni (minimul în programul ERASMUS), dar ponderea lui scade mult în bugetul unui sejur mai mare. 

În momentul selecţiei trebuie să aveţi o schiţă de buget din care să rezulte volumul aproximativ al finanţării necesare pentru durata studiilor pe care le aveţi în vedere.

Aspectul cel mai important de reținut este că suma acordată prin Programul Erasmus nu acoperă integral cheltuielile din străinătate, iar transportul nu se decontează, suma primită trebuie suplimentată din fonduri proprii sau alte surse (sponsorizări).

De asemenea, este important de menţionat că studenţii ERASMUS care beneficiază de burse în România vor continua să primească bursele la valoarea lor integrală şi pentru perioada studiilor în străinătate.

Cât de lungă poate fi perioada de studii?

Ea nu poate fi mai scurtă de 3 luni, nici mai lungă decât durata unui an universitar (12 luni, în acelaşi an universitar). Ideea mobilităţilor ERASMUS este că alegerea perioadei trebuie să permită finalizarea ei cu examene, pe care Universitatea din Bucureşti se angajează să le recunoască şi să le echivaleze proporţional cu numărul de credite. Prin urmare, folosind modalităţile de comunicare electronice (website, corespondenţă e-mail), trebuie să stabiliţi când încep semestrele şi când încep sesiunile la universitatea la care doriţi să mergeţi.

Stabilirea duratei stagiului se face la nivelul fiecărei universități, în funcţie de suma disponibilă alocată prin acest program Universității din București şi de înţelegerile prealabile cu universităţile partenere.Este necesar ca perioadele de studii să se finalizeze cu sesiuni de examene.

Un alt element de luat în considerare este cazarea; dacă doriţi să beneficiaţi de cămin, este bine să contactaţi din timp oficiile responsabile, pentru a afla dacă acest lucru este în general posibil, dacă trebuie plătit un avans, când şi sub ce formă, etc.

Sub egida ERASMUS nu puteţi pleca decît o dată în viaţă, pe durata maximă a unuia şi aceluiaşi an universitar. Limita şederii este începutul anului universitar următor celui în care aţi plecat.

Sunt posibile prelungirile? Eventualitatea acestor prelungiri se va discuta după ce plecaţi, prin e-mail, cu responsabilii ERASMUS din facultatea dv. şi cu Biroul Programe Comunitare al universităţii noastre. Ele nu sunt excluse, dar finanţarea lor vă revine integral, fiindu-vă acordat doar statutul de student ERASMUS, ceea ce vă scuteşte de plata studiilor la universitatea gazdă pe perioada respectivă.

Cum vă pregătiţi pentru selecţie?

Hamburg sau Padova? Nu e neapărat necesar să vă faceţi o idee imuabilă despre destinaţia dv. La urma urmei, aveţi şi contracandidaţi. Dar, la selecţie, e nevoie să ştiţi care sunt destinaţiile posibile, ce aţi putea studia acolo, cam cât ar costa fiecare opţiune, în ce perioadă se va desfăşura deplasarea, şi cum aţi putea face rost de banii necesari pentru a completa subvenţia ERASMUS.

Cu alte cuvinte, la selecţie e nevoie să aveţi un proiect de mobilitate, în care există două componente esenţiale, calendarul şi bugetul.

Selecţia pentru mobilităţi ERASMUS are loc în perioada februarie - martie (pentru stagii începând cu anul academic următor), la nivelul fiecărei facultăţi din UB, conform criteriilor de eligibilitate şi de selecţie comunicate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi criteriilor proprii fiecărei facultăţi.

Criterii de eligibilitate:

  • calitate de student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB (la selecție și pe durata stagiului ERASMUS),
  • absolvirea primului an de studii,
  • cunoaşterea unei limbi străine.

Criterii generale de selecţie:

  • rezultate academice bune în anul universitar anterior,
  • pregătirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie.

Trebuie reţinut faptul că un student nu poate fi selectat pentru o mobilitate ERASMUS decât o singură dată (cu sau fără grant) , pe durata maximă a unui an academic.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Septembrie 2011.