Programul ERASMUS - mobilități studenți și cadre didactice

 

Programul ERASMUS pentru mobilități este o componentă a noului Program Comunitar Erasmus+ (2014-2020), care îşi propune să ajute mobilităţile universitare – atât ale studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, cât şi ale cadrelor didactice. Un alt obiectiv ERASMUS este încurajarea cooperării între universităţile din Europa în domeniul învăţământului superior.

Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Modul în care se încurajează mobilităţile, adică vizitele de studiu, este dublu:

¨ sprijin instituţional;

¨ sprijin financiar.

Sprijinul instituţional constă în aceea că deplasarea dv. la studii este însoţită de un acord între universităţi, prin care acestea se angajează să vă primească la studii fără taxe, şi respectiv să recunoască rezultatele perioadei de studii petrecute de dv. în străinătate (examene, note, credite).

Sprijinul financiar constă într-un grant care să vă ajute să realizaţi această deplasare. Nu este nicidecum vorba de o bursă care acoperă toate cheltuielile (transport, cazare, masă, cărţi şi rechizite), ci numai de o alocaţie care să demonstreze încurajarea şi solidaritatea din partea Uniunii Europene şi a guvernelor celor două ţări implicate. Într-adevăr, banii provin atât de la bugetul statului român, cât şi de la acelea ale statelor membre ale Uniunii.

Intenţia programului ERASMUS este să acopere o parte din diferenţele de costuri dintre şederea la studii în ţara de origine şi aceeaşi perioadă în străinătate.

Dacă sunteţi bursier, bursa dv. în România continuă pe toată perioada mobilităţii, deşi sunteţi plecat.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 Iulie 2015.