Departamentul Relații Internaționale

Biroul Erasmus+

Prezentare:

Biroul Erasmus+ este o structură organizatorică din cadrul Departamentului Relații Internaționale al Universității din București, destinată implementării şi coordonării programelor finanţate de către Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, în cadrul Programului ERASMUS+.

Atribuții:

- gestionarea proiectelor finanţate de Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+:

 

- organizarea şi monitorizarea modului de derulare a mobilităţilor studenţilor şi cadrelor didactice în cadrul programului ERASMUS; consilierea beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari de granturi de mobilitate ERASMUS;

- coordonarea și consilierea profesorilor Responsabili ERASMUS din facultățile UB - http://www.old.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/proi/eras-mobi-stud-si-cadr-dida/stud-roma/resp-eras-in-facu/

- gestionarea mobilităților CEEPUS - studenți și cadre didactice bursieri CEEPUS străini;

- gestionarea burselor AUF "Eugen Ionescu" (prin Agenţia Universitară a Francofoniei);

- gestionarea aplicațiilor pentru bursele AUF;

- informarea și consilierea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la actualele programe comunitare educaţionale din cadrul Programului ERASMUS + şi diseminarea informaţiilor;

- raportarea către MECS şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) asupra proiectelor comunitare care se derulează în cadrul universităţii.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 07 Martie 2016.