Atribuțiile Direcţiei Generale Secretariat

 • Urmăreşte punerea in practică a deciziilor strategice ale Senatului, Biroului Senatului, Colegiului Academic şi ale Consiliului de Administraţie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare
 • Organizarea examenului de admitere – licenţă, masterat, doctorat
 • Organizarea examenelor de finalizare a studiilor – licenţă, dizertaţie, doctorat, studii postuniversitare, cursuri de perfecţionare
 • Întocmirea şi eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, atestate, situatii scolare, foi matricole, suplimente la diplomă, etc.)
 • Statistici privind studenţi şi absolvenţi pentru finanţare – Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, C.N.F.I.S., C.N.C.S.I.S., Institutul Naţional de Statistică, alte organisme non guvernamentale, comisii ale Senatului, Conducerea Universităţii din Bucureşti
 • Proiecte, regulamente, acte de studii
 • Grade didactice preuniversitare şi perfecţionare
 • Arhivă
 • Registratură

Organigrama Direcţiei Generale Secretariat

Organigrama Direcţiei Secretariat General

Serviciul Şcolaritate

 • Şcolaritate rectorat
  - Şcolaritate - Studii Universitare de Licenţă şi Masterat 
  - Şcolaritate - Studii Universitare Doctorat 
  - Statistici Şcolaritate
  - Acte de Studii 
  - Auditul Şcolarităţii
 • Şcolaritate facultăţi :
  - Secretariate Facultăţi 

Serviciul Perfecţionare

 • Perfecţionare şi grade didactice preuniversitare
 • Perfecţionarea personalului Direcţiei Secretariat General

Serviciul baze de date, gestiune informatică şi proiectare

 • Baze de Date şi Informatizare
 • Dezvoltare curriculară şi proiectare

 

 

Pagină actualizată la 05 Ianuarie 2012.