Personal Cercetare

Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

Momentan nu exista posturi vacante

Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ

Formulare 

 

ICUB

Proiect H2020/COURAGE/692919

1 post asistent cercetare

 • perioada de depunere a dosarului de concurs 27.01.2018 - 25.02.2018

1 post cercetator stiintific III

 • perioada de depunere a dosarului de concurs 27.01.2018 - 25.02.2018

Fac. Geografie

CCMESI

1 post asistent cercetare

1 post ceretator stiintific III

MUZEUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

1 post asistent de cercetare  (normă 50%)

ICUB

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0628

1 post asistent de cercetare  (normă 50%)

Proiect "The emergence of mathematical physics in the context of experimental philosophy"

1 post cercetător științific

Fac. Chimie - Centrul de Cercetare Chimie anorganică Teoretică și Aplicată

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0442

1 post asistent cercetare

Centrul de Cercetare MICROGEN

1 post Inginer Dezvoltare Tehnologica (IDT)

Centrul de Cercetare BCUM-NFM

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0475

1 post asistent de cercetare

Centrul de Cercetare in Domeniul Biofizicii Moleculare

3 posturi asistent de cercetare

Facultatea de Chimie

Centrul de Cercetare ,,Laborator pentru Controlul Calitatii Produselor - LaborQ"

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Geografie

Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale

1 post Cercetător Științific III

Facultatea de Biologie

Centrul de cercetare BCUM - NFM

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Chimie - Proiect NanoMagCat

1 post asistent de cercetare

1 post cercetător științific III

Centrul de Cercetare Catalizatori și Procese Catalitice

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0146

1 post asistent de cercetare

ICUB - Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0083

,,Metode computaționale pentru unele probleme inverse din mecanica solidelor" 

1 post asistent cercetare matematică (jumătate de normă)

ICUB - Proiect ,,The emergence of the mathematical physics in the cortex of experimental philosophy"

1 post cercetător științific

Dep. Biochimie și Biologie Moleculară

Proiect ,,Nanotuburi de TiO2 spațiate utilizate ca platforme pentru eliberare de medicamente și regenerare osoasă"

1 post asistent de cercetare

ICUB - Proiect PN-III- P4-ID- PCE-2016- 0628

1 post asistent cercetare (jumătate de normă)

4 posturi de cercetător științific III (jumătate de normă)

Proiect ,,Structurile Conflictului: o abordare fenomenologică a violenței''

2 posturi asistent de cercetare (4h/zi)

ICUB - Proiect ,,Analiza fenomenologică a matematicii axiomatice''

1 post asistent de cercetare

1 post cercetător științific postdoctoral

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - Centrul de Cercetare Politici Sociale

1 post cercetător științific

Centrul de Cercetare 3NANO-SAE

1 post cercetător științific III

ICUB - Proiect ERC StG 638436

2 posturi Cercetător Științific

Centrul MICROGEN

1 post CS III

1 post asistent de cercetare

 • Proba scrisa va avea loc pe data de 03.07.2017
 • Interviul va avea loc pe data de 05.07.2017

1 post asistent de cercetare

 • Proba scrisa va avea loc pe data de 03.07.2017
 • Interviul va avea loc pe data de 05.07.2017

ICUB - Sectiunea Stiinte Sociale 

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2299

1 post cercetator stiintific III (1/2 norma)

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Centrul de Dezvoltare si Formare in Domeniul Invatamantului Superior - proiect 319/2014

1 post asistent de cercetare (1/2 norma)

Fac. Sociologie si Asistenta Sociala - Centrul de Cercetare Politici Sociale

1 post asistent cercetare

Facultatea Biologie

Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara

3 posturi cercetator stiintific III

1 post cercetator stiintific III

Centrul de Cercetare CeSMig - Centrul de Studii pentru Migratie

1 post cercetator stiintific

Facultatea de Istorie - Muzeul Universitatii din Bucuresti

1 post asistent de cercetare

CICADIT - Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale

1 post Cercetator Stiintific I (CS I)

1 post Cercetator Stiintific I (CS I)

1 post Cercetator Stiintific II (CS II)

Centul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact

1 post Cercetator Stiintific III (CS III)

Facultatea de Geologie si Geofizica Ambientala - Departamentul de Cercetare de Geologie si Geofizica Ambientala

1 post Cercetator Stiintific III (CS III)

Facultatea de Geologie si Geofizica Ambientala
Departamentul de cercetare de Geologie si Geofizica Ambientala
1 post Cercetator stiintific III

Facultatea de Biologie - Dep Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica

Centrul de Cercetare BCUM - NFM

1 post asistent de cercetare (1/2 norma)

1 post cercetator stiintific (1/2norma)

1 post asistent de cercetare (1/2 norma)

CICADIT - Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale

1 post cercetator stiintific I (CSI),

ICUB

Proiect  PN-II-RU-TE-2014-4-0630

Abordari fenomenologice ale diferentei antropologice

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Fizica

Centrul de Cercetare pentru Biofizica Moleculara

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Biologie

Dep. Biochimie si Biologie Moleculara

1 post cercetator stiintific III

Facultatea de Fizica 

Centrul de Cercetare Fizica Teoretica

1 post CS III

2 posturi asistent de cercetare

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Centrul de Cercetare si Inovare in servicii Sociale

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala- Centrul de Cercetare si Inovare in Stiinte Sociale

2 posturi asistent cercetare

Facultatea de Stiinte Politice

Centrul pentru Studii de Dezvoltare si Cooperare Internationala

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2851

1 post asistent de cercetare

ICUB 

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2522

1 post cercetator stiintific

Centrul de Cercetare ,,Tectonica si Geologie Ambientala'' 

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0050

1 post asistent de cercetare

ICUB

Proiect PNII-RU-TE-2014-4-1776

1 post asistent de cercetare

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2299

3 posturi asistent de cercetare (4h/zi)

Facultatea de Biologie - Centrul de Cercetare MICROGEN

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Stiinte Politice

Centrul pentru Studii de Dezvoltare si Cooperare Internationala - Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2851

1 post asistent de cercetare

ICUB - Proiect Cultural Opposition

1 post asistent de cercetare

1 post cercetator stiintific

Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

1 post cercetator stiintific I (CS I)

CEREFREA

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Centrul de Cercetare Politici Sociale

1 post referent de specialitate

ICUB

1 post secretar

 ICUB

 Proiect " De la corporatism la diversificare : organizatiile studentesti in Romania postcomunista dintr- o perspectiva neoinstitutionalista" 

 1 post CS III (4 ore/zi)

1 post asistent cercetare (4 ore /zi)

2 posturi asistent cercetare (4 ore /zi) 

Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact-CCMESI 

1 post  CS III

1 post CS

Centrul de Cercetari ICUB

 Proiect Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries" in cadrul Centrului de Cercetari ICUB

1 post asistent cercetare

1 post CS III

Departamentul de Biochimie si Biologie  Moleculara (D.B.B.M.) 

1 post CS III

1 post asistent de cercetare

Centrul de Cercetare ,,Tectonica si Geologie Ambientala"

Proiect PN II-RU-TE-2014-4-0050

1 post referent de specialitate geolog / geofizician (1/2 norma)

1 post referent de specialitate geolog / geofizician (1/2 norma)

Facultatea de Biologie

Centrul de Cercetare CESEC

1 post Cercetator Stiintific I

Facultatea de Fizica

Centrul de Cercetare ,,Materia nucleara in conditii extreme" - Proiect PN II/194/2012

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Biologie - Departamentul Ecologie Sistemica si Sustenabilitate

Statiunea Zoologica Sinaia

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Fizica - Centrul de Cercetare in Domeniul Biofizicii Moleculare

Proiect PNII nr. 301/2014

2 post asistent de cercetare (1/2 norma)

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Proiect RODAWELL

1 post expert educație - psihologia tulburărilor de comportament (1/2 normă)

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Proiect RODAWELL

2 posturi expert educatie si formare (1/2 norma)

Facultatea de Biologie

ICUB- Institutul de Cercetari al Universitaii din  Bucuresti- Proiect PN II RU TE 373/2015

1 post cercetator stiintific

Facultatea de Matematica si Informatica

Centrul de Cercetare MOCALC - Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0730

1 post asistent de cercetare

 

Facultatea de Geografie 

Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

1 post cercetator stiintific III

Facultatea de Biologie

Centrul de Cercetare Biochimie si Biologie Moleculara

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Biologie

Centrul de Cercetare Biochimie si Biologie Moleculara

1 post asistent de cercetare

Centrul de Cercetare ICUB

Proiect " Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries"

1 post cercetator stiintific III

Facultatea de Stiinte Politice 

 Centrul de Studii de Dezvoltare si Cooperare Internationala -Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2851

1 post asistent cercetare

Facultatea de Fizica

Centrul de cercetare 3 NANO SAE

1 post asistent cercetare

Centrul de Cercetare ICUB

Proiect " Filosofia intre metoda matematica si experienta:Academia din Berlin (1746-1764)"- PN-II-RU-TE-2014-4-2522

1 post asistent de cercetare

Facultatea de Geologie si Geofizica

Centrul de Cercetare "Tectonica si Geologie Ambientala" - Proiect PN II-RU-TE-2014-4-0050

2 posturi asistent de cercetare

2 posturi asistent de cercetare

Facultatea de Geografie - Centrul de Cercetare CRMD

2 posturi Asistent Cercetare

Facultatea de Stiinte Politice - Centrul CPES

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0243

1 post Cercetator Stiintific

Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact

1 post Cercetator Stiintific

Centrului de Cercetare pentur Informatie Digitala - DIGINFO

2 posturi Inginer de Dezvoltare Tehnologica

 • Interviul va avea loc pe data de 12.02.2016, ora 10:00, Facultatea de Litere, Et 2 sediul DGINFO

Centrul de Cercetare CESMIG _ Centrul de studii pentru migratie - Proiect Horizont 2020 - ,,Youth mobility: maximising opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe"

1 post Asistent de Cercetare

Centrului de Dezvoltare si Formare in domeniul Invatamantului Superior (CDFIS)

1 post Asistent de Cercetare

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

centrul de Cercetare si Inovare in Servicii Sociale

1 post CS III 

3 posturi Asistent Cercetare

Centrul CEREFREA

1 post CS

 • Interviul va avea loc pe data de 07.12.2015, ora 10:00 la sediul CEREFREA strada Emile Zola, nr 6, 011847 

Facultatea de Geologie si Geofizica 

Centrul de Cercetare "Tectonica si Geologie Ambientala" - Proiect "Cuantificarea schimbarilor de mediu in Bazinul Dacic intre 10 si 2,5 Ma"

1 post CS III

Facultatea de Biologie

Departamentul de Biochimie si Biologie Moloeculara  -  Proiect "JOB orientation - training in business and schools"

1 post CS III

 • perioada de depunere a dosarului de concurs 20.10.2015 - 18.11.2015
 • Fisier de tip .pdf ! Conditii de participare la concurs, Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs
 • Proba scrisa va avea loc in data de 03.12.2015, ora 12:00 la sediul Facultatii de Biologie  - Departamentul de Biologie si Biochimie Moleculara
 • Interviul va avea loc in data de 07.12.2015, ora 12:00 la sediul Facultatii de Biologie  - Departamentul de Biologie si Biochimie Moleculara

Facultatea de Fizica

Centrul de Cercetare "Fizica atomica si astrofizica"

1 post CS III

 • perioada de depunere a dosarelor de concurs 18.09.2015 - 17.10.2015

Facultatea de Biologie

Centrul de Cercetare MICROGEN

1 post CS III

Facultatea de  Filosofie

Centrul de Cercetare in Etica Aplicata 

1 post asistent cercetare

Facultatea de  Fizica

Centrul de Cercetare 3 NANO SAE

1 post inginer dezvoltare tehnologica

Facultatea de Stiinte Politice

Centrul de Cercetare IDC - Centrul pentru Studii de Dezvoltare si Cooperare Internationala

2 posturi redactor S

Facultatea de Fizica

Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Materiale si Dispozitive Electronice si Optoelectronice

1 post asistent de cercetare

 

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4204/15.07.2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale următoare:

 • art. 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4478/23.06.2011
 • art. 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4691/26.07.2011
 • art. 1-3, 5-7 din Ordinul MECTS nr. 4692/29.06.2011

Fisier de tip .html ! Ordin nr. 5310/20.08.2012 pentru recunoaşterea dreptului cadrelor didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior 

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 3697/07.05.2012 pentru modificarea OMECTS nr. 4691/2011privindaprobarea standaredelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățămâtul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4691/26.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

 

Pagină actualizată la 02 Februarie 2018.