Personal Didactic Auxiliar și Personal Nedidactic

 

Formulare 

Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

(Posturile vacante cu angajare pe PERIOADĂ DETERMINATĂ pot fi vizualizate după secțiunea Promovări)

 

ICUB

1 post șef birou suport proiecte

Directia Generala Secretariat 

Biroul Doctorat, Serviciul Scolaritate

1 post analist

Birou Formare Continuă a Cadrelor Didactice

1 post secretar

Facultatea de Drept

1 post secretar

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

1 post administrator patrimoniu

1 post secretar facultate

Imobil Dumbrava Roșie

1 post portar

Cantina Mihail Kogălniceanu

2 posturi muncitor necalificat

Cămin Mihail Kogălniceanu

1 post îngrijitor

Direcția Patrimoniu Imobiliar

1 post șofer

Facultatea de Drept

1 post adminsitrator financiar

Stațiunea Zoologică Sinaia

1 psot cameristă

Departamentul de Fonduri Structurale

1 post administrator financiar

Direcția Juridică

1 post consilier juridic

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești

Cămin Poligrafie

1 post portar

Direcția Spații de Învățământ

Imobil Regina Elisabeta

1 post portar

Departamentul Achiziții Publice

1 post referent

Centrul de Limbi Straine ,,Ariel"

1 post secretar

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post referent

Facultatea Chimie - Imobil Panduri

1 post îngrijitor

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post referent

1 post administrator patrimoniu

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești

Cantina ,,Mihail Kogălniceanu"

2 posturi casier

2 posturi muncitor necalificat

Grupa Tehnică nr 1

1 post electrician

Facultatea Drept - Imobil Mihail Kogălniceanu

1 post îngrijitor

Departamentul Achiziții Publice

1 post manipulant

Biroul Fonduri Structurale

1 post referent

Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing

1 post referent

Direcția Spații de Învățământ - Grupa tehnică nr. 1

2 posturi fochist

Centrul de Acțiune, Resurse, Formare privind Integritatea Academică

1 post șef birou

Direcția Cămine - Cantine și Activități Studențești

Cămin "Theodor Pallady"

1 post lăcătuș

Cămin "Stoian Militaru"

1 post portar

Cămin "Mihail Kogălniceanu"

1 post îngrijitor

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

1 post secretar facultate

Facultatea de Matematică și Informatică

2 posturi secretar facultate

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești 

Cantina Mihail Kogălniceanu

1 post bucătar

Direcția Spații de Învățământ

Grupa Tehnică nr. 3 Măgurele

1 post instalator

Grupa Tehnică nr 3 Panduri

1 post electrician

Imobil Pitar Moș

1 post îngrijitor

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești 

Cămin Mihail Kogălniceanu

1 post lăcătuș mecanic

Camin C Leu 

1 post administrator patrimoniu

1 post muncitor calificat

4 posturi portar/agent de pază

2 posturi îngrijitor

Camin A1 Grozavești

1 post muncitor necalificat

Direcția Patrimoniu Imobiliar - Garaj Universitatea din București

1 post șofer

Rectoratul Universității din București

1 post Șef Serviciu Politici Publice

Facultatea de Științe Politice

1 post secretar facultate

Imobil Rectorat 

1 post administrator patrimoniu

 Direcția Generală Secretariat - Secretariat Senat

1 post secretar

Departamentul de Educație Fizică și Sport

1 post îngrijitor

Biroul Financiar

1 post administrator financiar

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post referent

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post secretar

Biroul Fonduri Structurale

1 post referent

1 post administrator financiar

Gradina Botanică Dimitrie Brândză

1 post muncitor peisagist

1 post muncitor peisagist

1 post muncitor peisagist

Imobilul Facultății de Filosofie

1 post portar

Direcția Resurse Umane - Serviciul Resurse Umane

2 posturi administrator patrimoniu

Gradina Botanică ,,Dimitrie Brândză''

1 post referent

1 post referent

Direcția Tehnică

1 post referent

Facultatea de Istorie

1 post secretar

Facultatea de Biologie - Departamentul Genetică

1 post muncitor necalificat

·         1 post referent în cadrul Grădina Botanică ,,Dimitrie Brandză, studii superioare, absolvite cu diplomă de licență și master, în domeniul biologie sau știința mediului, vechimea în muncă nu este necesară;

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

1 post administrator șef facultate (4 h/zi)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post referent

Biroul Fonduri Structurale

2 posturi referent

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Secția Japoneză

1 post secretar

Direcția Patrimoniu Imobiliar

1 post pietrar/zidar/tencuitor

Direcția Generală Secretariat - Biroul Cancelarie

1 post secretar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Doctorat

1 post secretar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Perfecționare

1 post secretar

Facultatea de Matematică și Informatică - Secretariat

1 post secretar

Grupa Tehnică nr. 1

1 post lăcătuș

Direcția Cămine Cantine - Cămin Grozăvești

1 post lăcătuș

Facultatea de Biologie - Departamentul Botanică - Microbiologie

1 post tehnician IA

1 post tehnician III

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Imobil Panduri

1 post instalator

Imobil Carol I

1 post administrator patrimoniu

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post secretar

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post secretar

Direcția Cămine Cantine - Cămin Grozavești C

1 post îngrijitor

Imobil Rectorat

1 post fochist

Editura Universității din București

1 post legător manual

Direcția Cămine Cantine - Cămin Poligrafie

1 post portar

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Teologie Baptistă

1 post administrator șef facultate (fracțiune de normă)

 

 

Posturi pentru care se organizează examen de promovare pe treapta superioară

Promovarea pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Directiei Generale Secretariat si Fac. Filosofie va avea loc in data de 26 ianuarie 2018, ora 09:00

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Fac. Filosofie

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestatii - Directia Generala Secretariat - Birou Doctorat

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Directia Generala Secretariat - Biroul Doctorat

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Dep. Comunicare, Relatii Publice si Marketing

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestatii - Fac. Litere

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Fac. Litere

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Fac. Limbi si Literaturi Straine

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Birou Achizitii Publice

Fisier de tip .pdf ! Rezultatul examenului de promovare

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Biroul Financiar

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Registratură Generală

  • Examenul va avea loc pe data de 22 noiembrie 2017, ora 10:00, la sala de Consiliu a Facultății de Drept

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Editura Universității din București

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Facultatea de Matematică și Informatică

Fisier de tip .pdf ! Tematica și bibliografie, componența comisiilor de concurs și contestații - promovare Facultatea de Matematică și Informatică

Fisier de tip .pdf ! Rezultatul examenului de promovare

Fisier de tip .pdf ! Tematică, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Facultatea de Geologie și Geofizică

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Direcția IT&C

  • Examenul va avea loc pe data de 23 noiembrie 2017, ora 10:00 la Direcția IT&C

Fisier de tip .pdf ! Rezultatul examenului de promovare - IT&C

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Direcția Generală Secretariat

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • Examenul de promovare va avea loc pe 20.11.2017, ora 12:00, la Biroul Patrimoniu Imobiliar

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Direcția Financiar-Contabilitate

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Direcția Generală Secretariat

 Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Secretariat

  • Examenul va avea loc pe data de 22 noiembrie 2017, ora 10:00, la sala de Consiliu a Facultății de Drept

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Direcția Juridică și de Achiziții Publice

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Birou Achiziții pentru Cercetare

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare

 

 

 

Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ

 

Facultatea de Teologie Baptistă

1 post îngrijitor

Imobil Carol I

9 posturi îngrijitor

Imobil Kogălniceanu

9 posturi îngrijitor

Imobil Schitu Măgureanu nr. 9

4 posturi îngrijitor

Imobil Panduri - Fac. Sociologie și Asistență Socială

4 posturi îngrijitor

Imobil P.C.B.E

3 posturi îngrijitor

Direcția Juridică

1 post consilier juridic

Direcția General Administrativă

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Dep. Formare a Profesorilor - Filiala Focsani

1 post administrator patrimoniu

Directia Relatii Internationale - Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

1 post referent

Directia Comunicare, Relatii Publice si Marketing

1 post referent

Imobil Mihail Kogalniceanu

4 posturi portar

2 posturi îngrijitor

Directia Juridică

1 post consilier juridic

Facultatea de Chimie - Centrul de Cercetare Metode Automate de Analiza

1 post referent

Directia Relatii Internationale

Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

Statiunea de Cercetari Marine si Fluviale

1 post tehnician

Facultatea de Chimie - Centrul de Cercetare Catalizatori si Procese Catalitice

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0146

1 post referent stiintific

ICUB - Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0083

,,Metode computaționale pentru unele probleme inverse din mecanica solidelor"

1 post referent specialitate matematică (jumătate de normă)

Facultatea de Chimie - Centrul de Cercetare Catalizatori si Procese Catalitice

1 post referent de specialitate

Fac. de Fizica - Centrul de Cercetare 3 NANO SAE

1 post referent de specialitate

Fac. Fizica - Centrul de Fizica Cuantica Avansata - Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0794

1 post fizician

Casa Universitarilor

1 post muncitor necalificat bucătărie

1 post administrator financiar (1/2 normă)

Direcția Generală Secretariat

2 posturi referent (1/2 normă)

3 posturi secretar

Rectoratul Universității din București

Biroul de Etică al Universității din Bucuresti

1 post Șef Birou 

Rectoratul Universității din București

2 posturi administrator financiar

ICUB

1 post referent

Directia Managementul Programelor de Cercetare 

1 post referent

Directia Relatii Internationale

Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

Facultatea de Litere

Centrul de Excelenta In Studiul Imaginii - CESI

1 post referent

Direcția Resurse Umane

Serviciul Resurse Umane

1 post referent

Birou Recrutare, Selectare, Evaluare si Statistici Personal

1 post referent

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Chimie

1 post mecanic întreținere

1 post tehnician laborant

CEREFREA

1 post secretar

Comisia de Etică a Cercetării

1 post secretar (4h/zi)

Departamentul de Comunicare și Relații Publice

1 post referent

Imobil Carol I

6 posturi îngrijitor

Imobil Schitu Măgureanu nr. 9

1 post îngrijitor

Imobil Traian Vuia

1 post îngrijitor

Imobil Pitar Moș

1 post îngrijitor

Fac. Psihologie si Stiintele Educatiei - Secretariat

1 post secretar (S)

 

Pagină actualizată la 22 Ianuarie 2018.