Serviciul Resurse Umane

          Atribuţii:

 • evidenţa personalului,
 • intocmirea contractelor de munca si a actelor aditionale la încadrare şi promovare,
 • intocmirea deciziilor privind acordarea unor drepturi contractuale, numirea si eliberarea din functie, suspendarea sau incetarea activitatii, etc
 • evidenta detaşărilor, a delegarilor,
 • stabilirea sporurilor contractuale (vechime în muncă, stabilitate, specialitate, etc)
 • intocmirea dosarelor de pensionare,
 • gestionarea registrului electronic al salariatilor,
 • eliberare de adeverinte, etc

  BIROUL RECRUTARE, SELECTARE, EVALUARE PERSONAL

           Atribuţii:

 • evidenţa posturilor vacante si centralizarea solicitarilor privind necesarul de personal,
 • intocmirea tuturor formalitatilor si monitorizarea derularii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante didactice, din cercetare, didactic auxiliare si nedidactice (publicare, postare pe site, intocmire dosare de concurs, intocmire grafic pentru derularea concursului, centralizarea rezultatelor si comunicarea acestora candidatilor, etc.),
 • intocmirea bazei de date cu potentiali candidati,
 • centralizarea solicitarilor privind formarea profesionala si dezvoltarea carierei salariatilor,
 • monitorizarea cursurilor de specialitate organizate de diversi formatori, in vederea selectarii celor mai eficiente oferte pentru salariati,
 • intocmirea formalitatilor privind participarea salariatilor la cursuri profesionale,
 • monitorizarea activitatilor de evaluare anuala si centralizarea rezultatelor potrivit prevederilor legale si contractului colectiv de munca,
 • eliberare de adeverinte specifice,

 

 

Membri

SERVICIUL RESURSE UMANE

DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

BIROUL RECRUTARE, SELECTARE, EVALUARE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, 050107, Bucureşti, România.
Tel.: 021-30.77.355, int. 355 

Program

Luni-joi: 10.00-12.00;
              13.00-15.00

 

 

 

e-mail: recrutare@unibuc.ro

 
Pagină actualizată la 23 Decembrie 2017.