Membrii Biroului Contabilitate de Gestiune:

Paula BRÂNCOVEANU

Funcţia: Administrator financiar

Gheorghiţa ENĂCHESCU

Funcţia: Administrator patrimoniu

Daniil – Cătălin PARASCHIV

Funcţia: Administrator financiar

Georgeta RĂDUCANU

Funcţia: Administrator financiar

Andreea - Mihaela RUSE

Funcţia: Administrator financiar

 

 
Pagină actualizată la 16 Februarie 2017.