Director General Administrativ:

ec. Adrian ALBU


Direcţia Financiar - Contabilitate  este aflată în subordinea Directorului General Administrativ şi în coordonarea prorectorului responsabil cu planificarea şi alocarea resurselor.    

Direcţia Financiar - Contabilitate  îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi  eficienţei cheltuielilor.

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, pentru o mai corectă şi exactă reflectare a operaţiunilor economico-financiare, se respectă principiile contabilităţii de drepturi şi obligaţii, şi anume, înregistrarea în momentul creării, transformării sau dispariţiei unei valori economice, a unei creanţe sau obligaţii.


Direcția Financiar-Contabilă

Şef Serviciu Contabilitate:

Ancuţa - Marieta RĂDULESCU  

Direcţia Financiar - Contabilitate are în subordine urmatoarele structuri:

 1. Biroul Financiar & Casieria UB
 2. Biroul Fonduri Structurale
 3. Serviciul Contabilitate / Biroul Contabilitate Financiară/Biroul Contabilitate de Gestiune

 Atribuţiile Direcţiei Financiar - Contabilitate  sunt:

a) coordonarea, prin personal de specialitate a întregii activităţi financiar-contabile şi controlul evidenţei tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare  ale instituţiei. 

b) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu caracter financiar, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru organisme externe: M.E.C.S., trezorerie, furnizori,creditori, etc.

c) organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea desfăşurării în mod eficient a activităţii economice a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


ing. (com.infm.) Ștefan Gabriel Georgescu

Informatician

Contact:

Responsabilități:

 • Elaborarea documentelor/notelor de fundamentare specificațiilor functionale pentru modificările implementate în sistemul EMSYS ERP, pentru toate direcțiile din cadrul Rectorat (Administrativă, Financiar-Contabilă, Juridică și de Achiziții Publice, Tehnic, Relații Publice, Relații Internaționale, Social, Cercetare și Transfer Tehhnologic, Patrimoniu Imobiliar), Stațiunea Zoologică Sinaia, Casa Universitarilor, Grădina Botanică,  cât și toate facultățile din cadrul Universității din București.
 • Monitorizarea și investigarea în permanență a solicitărilor pentru noi inițiative/schimbări, precum și menținerea continuă a sistemului funcțional și a documentației tehnice/notelor fundamentare actualizate, conform cerințelor PRODINF Software.
 • Coordonarea cu PRODINF Software privin implementarea unor noi module suplimentare pentru aplicația EMSYS ERP.
 • Coerența datelor statistice din aplicația ERP și rezolvarea problemelor apărute;

 

Adresa:

Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, parter inferior


 Program de lucru:

Luni - Joi: 07:30- 16:00

Vineri: 07:30- 13:30


Date de Contact:

Telefon Interior:

 • 021/315.71.87
 • 143 - Biroul Contabilitate Financiară; 
 • 121 - Biroul Contabilitate de Gestiune.

Telefon Exterior :

 • 021/314.72.60
 • 021/315.62.62
 • 021/307.73.31
 • 021/305.82.31
 • 021/307.73.48

 

 
Pagină actualizată la 09 Noiembrie 2017.