* ATENȚIE * 

 Notă internă în detrimentul căreia se vor desfășura viitoarele achiziții pentru echipamente IT:

 Fisier de tip .pdf ! Praguri achiziții echipamente IT  

 

 

 

¦ Documente necesare plății ¦


Pentru plata facturilor, gestionarul sau administratorul vor avea atașat facturii fiscale următoarele:

  • Bonul de consum, NIR de magazie, Referat de plată - pentru materiale consumabile și materiale;
  • NIR inventar, Referat de plată, Proces verbal de recepție calitativă și cantitativă a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar - în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;
  • Referat de plată, Procesul Verbal de recepție a serviciilor - pentru plata serviciilor;

Fisier de tip .doc ! Referat de plata- atașat la toate plățile efectuate (venituri, POSDRU, cămine-cantină, microproducție, etc.);

Fisier de tip .doc ! PV receptie obiecte inventar si mijloace_fixe - recepția în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;

Fisier de tip .doc ! PV receptie servicii  - recepția în cazul achziționării de servicii;

De asemnea se vor atașa și procesele verbale de recepție primite din partea furnizorilor sau prestatorilor.

  *** ATENTIE ***

procesele verbale vor fi semnate de gestionar și de reprezentantul firmei și vor avea ștampila firmei.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Ianuarie 2018.