Conducerea Universităţii

 

Rectoratul Universităţii din Bucureşti
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Tel.: +40-21- 307 73 00 +40-21- 315 71 87
Fax: +40-21- 313 17 60

RECTOR: Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU 

Fisier de tip .pdf ! CV prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Tel.: +40-21-307 73 02
e-mail: mircea.dumitru@unibuc.ro 

Audiențe:
Luni: 13.00-15.00
Joi: 13.00-15.00

Prof. univ. dr. Romiţă IUCU - BUMBU

Prorector Programe de Studii și Strategie Academică;

Tel: 0040-213077307

Email: iucu@unibuc.ro

Bdul M. Kogalniceanu, nr. 36-46, Sala 109, Sector 5, București, România

Programare audiențe

Prof. univ. dr. Magdalena Iordache PLATIS

Prorector Managementul Calităţii, Dezvoltare Instituţională și Relaţia cu Mediul de Afaceri;

Tel: 0040-213077366

Email: magdalena.platis@unibuc.ro

Bd. Mihail Kogalniceanu 36-46, Sector 5, București, 050107 România

Programare audiențe

Prof. univ. dr. Laurențiu LEUȘTEAN

Prorector Cercetare, Competitivitate Ştiinţifică și Resurse IT;

Tel: 0040-213058212

Email: laurentiu.leustean@unibuc.ro

Bd. Mihail Kogalniceanu 36-46, Sector 5, Bucuresti, 050107 România

Programare audiențe

Prof. dr. Laurenţiu VLAD

Prorector Resurse Umane, Administraţie, Patrimoniu

Tel: 0040-213077305 

Email: laurentiu.vlad@unibuc.ro

Bdul M. Kogalniceanu, nr. 36-46, Sector 5, Bucuresti, România

Programare audiențe

Conf. dr. Constantin MIHAILCIUC

Prorector Strategie Financiară și Economică;

Tel: 0040-213077304

Email: constantin.mihailciuc@unibuc.ro

Bdul M. Kogalniceanu, nr. 36-46, Sector 5, Bucuresti, România

Programare audiențe

Prof. univ. dr. Liviu PAPADIMA

Prorector Comunicare Institutională

Tel: 0040-213077363

Fax: 0040-213077385

Email: liviu.papadima@unibuc.ro

Bdul M. Kogalniceanu, nr. 36-46, Sala 104, Sector 5, Bucuresti,

Programare audiențe

Conf. univ. dr. Sorin COSTREIE

Prorector Relații Internaționale și Relația cu Studenții

Tel: 0040-213058215

Email: sorin.costreie@unibuc.ro

Bdul M. Kogalniceanu, nr. 36-46, Sector 5, Bucuresti,

Programare audiențe

DIRECTORUL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU

Email: director@csud.unibuc.ro
Tel: +40-21-305 82 09

Fisier de tip .pdf ! CV - prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

Bdul M. Kogalniceanu, nr. 36-46, Sala 221, Sector 5, Bucuresti, România

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Prof. univ. dr. Marian PREDA

Email: presedinte@senat.unibuc.ro 
Tel: +40-21-305 97 13

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Bucureşti

 

Sesizări, întrebări sau memorii pot fi trimise la adresa de e-mail office@g.unibuc.ro.

Pagină actualizată la 25 Aprilie 2017.