Direcţia Administrativă - Achiziţii

În urma recentelor schimbări legislative în domeniul achiziţiilor publice, procedurile de achiziţie ale Universităţii din Bucureşti au suferit nişte modificări importante.

Pentru a face procesul cât mai simplu cu putinţă şi pentru a minimiza timpul alocat unei achiziţii vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să respectaţi întocmai setul de proceduri din josul acestei pagini.

Procedura de achiziţie este diferită în funcţie de valoarea achiziţiei. Este foarte important să se înţeleagă faptul că valoarea achiziţiei se calculează pe întreaga Universitate, pe cod CPV, pe durata unui întreg an calendaristic.

Codul CPV (în trecut intitulat cod CPSA) este un cod unic alocat unui produs dintr-o anumită categorie.

Cu alte cuvinte, nu valoarea unei singure achiziţii determină pragul în funcţie de care se alege o procedură sau alta, ci totalul achiziţiilor pe Universitate pe durata unui an calendaristic, pentru fiecare cod CPV. Acest total nu poate fi prevăzut cu exactitate ci doar estimat. De aceea o bună planificare a achiziţiilor este extrem de importantă iar acest lucru nu se poate realiza decât prin efortul combinat al tuturor facultăţilor şi departamentelor Universităţii din Bucureşti. În caz de încălcare, Universitatea este pasibilă de o amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 RON (100 milioane lei vechi) pentru fiecare achiziţie.

Estimările de achiziţii pe fiecare cod CPV se regăsesc în Planul General de Achiziţii al U.B. La realizarea acestui plan, toate facultăţile şi departamentele U.B. prezintă la sfârşitul anului calendaristic estimările de achiziţii (necesarul de materiale) pentru întregul an calendaristic următor, pe fiecare cod CPV în parte.
Produsele care nu au fost introduse în necesarul de materiale anual nu vor putea fi achiziţionate ulterior decât în nişte condiţii foarte restrictive.

În cazul proiectelor de cercetare câştigate pe parcursul anului este aproape imposibil de prevăzut ce poate fi achiziţionat; de aceea, este bine ca estimarea necesarului de materiale să fie una maximală (care să cuprindă şi achiziţiile din proiectele posibile), fără să fie totuşi exagerată. Nu este obligatoriu ca toate materialele incluse în necesar să fie şi cumpărate efectiv. Alternativ, pentru proiectele câştigate pe parcursul anului, achiziţiile pot fi derulate prin contractul cadru din anul precedent.

Doar următoarele patru categorii de achiziţii sunt posibile, fiecare dintre acestea fiind precedate în mod obligatoriu de elaborarea Planului de Achiziţii al U.B.:

  1. Dacă produsul dorit are un cod CPV pentru care estimarea generală de achiziţie anuală depăşeşte 40.000 EURO (pentru furnizări şi servicii) sau 250.000 EURO (pentru lucrări) atunci achiziţia poate fi realizată numai după îndeplinirea procedurii de licitaţie publică deschisă în urma căreia a fost încheiat un acord cadru.

  2. Dacă produsul dorit are un cod CPV pentru care estimarea generală de achiziţie anuală are o valoare cuprinsă între 5.001 şi 40.000 EURO (pentru servicii) sau până în 250.000 EURO (pentru lucrări) atunci achiziţia se poate realiza prin cerere de oferte făcute prin intermediul SEAP.

  3. Dacă produsul dorit are un cod CPV pentru care estimarea generală de achiziţie anuală are o valoare până în 5.000 EURO atunci achiziţia poate fi realizată prin achiziţie directă

  4. Achiziţie prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, conform art.122 literele b) sau d)

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.