A05.2.02 - Procedură privind plecarea studenţilor români bursieri Erasmus în străinătate

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

BIROUL PROGRAME COMUNITARE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A05.2.02

PROCEDURĂ PRIVIND PLECAREA STUDENŢILOR ROMÂNI BURSIERI ERASMUS ÎN STRĂINĂTATE

DATA:

ELABORAT DE:

1. Coordonatorul Biroului Programe Comunitare al Universităţii din Bucureşti (BPC) trimite rectorului universităţii acordurile de colaborare bilaterală Erasmus între Universitatea din Bucureşti şi universităţile partenere din străinătate.
2. Rectorul Universităţii din Bucureşti semnează acordurile de colaborare bilaterală Erasmus între Universitatea din Bucureşti şi universităţile partenere din străinătate.
3. Coordonatorul BPC distribuie acordurile de colaborare şi numărul total de locuri repartizate studenţilor către toate facultăţile universităţii.
4. Responsabilii Erasmus ai tuturor facultăţilor universităţii lansează procesul de selecţie pentru bursele Erasmus .
5. Consiliile Profesorale ale facultăţilor Universităţii din Bucureşti stabilesc componenţa comisiilor de selecţie pentru bursele Erasmus la nivelul facultăţilor (minim 3 membri). Decanii facultăţilor aprobă componenţa comisiilor de selecţie pentru bursele Erasmus la nivelul facultăţilor.
6. Studenţii care candidează pentru obţinerea burselor Erasmus elaborează şi predau un proiect de mobilitate la responsabilii Erasmus de la nivelul facultăţilor universităţii.
7. Responsabilii Erasmus ai tuturor facultăţilor universităţii organizează interviurile de selecţie a studenţilor pentru obţinerea burselor Erasmus , în luna martie a fiecărui an calendaristic.
8. Responsabilii Erasmus ai tuturor facultăţilor universităţii afişează lista rezultatelor finale ale selecţiei studenţilor bursieri Erasmus la nivelul facultăţilor.
9. Responsabilii Erasmus ai tuturor facultăţilor universităţii trimit lista rezultatelor finale ale studenţilor selectaţi pentru bursele Erasmus la BPC până la mijlocul lunii aprilie a fiecărui an calendaristic.
10. Decanii şi responsabilii Erasmus semnează contractele de realizare la nivelul fiecărei facultăţi.
11. Responsabilii Erasmus ai tuturor facultăţilor universităţii trimit contractele de realizare semnate la BPC
12. Coordonatorul BPC trimite contractele de realizare rectorului pentru a fi aprobate.
13. Secretariatele facultăţilor universităţii stabilesc întâlniri la nivelul facultăţilor între reprezentanţii BPC, responsabilii Erasmus pe facultăţi şi studenţii selectaţi în cadrul cărora sunt prezentate formalităţile legate de obţinerea burselor Erasmus .
14. Studenţii selectaţi pentru bursele Erasmus completează formularele de aplicaţie şi le depun la responsabilii Erasmus de la nivelul facultăţilor.
15. Responsabilii Erasmus de la nivelul facultăţilor universităţii trimit formularele de aplicaţie la BPC
16. Studenţii selectaţi pentru bursele Erasmus depun dosarele de aplicaţie la BPC
17. Rectorul Universităţii din Bucureşti semnează formularele din dosarele de aplicaţie ale studenţilor selectaţi pentru bursele Erasmus.
18. Administratorul financiar de la BPC încheie formalităţile de înscriere a studenţilor selectaţi pentru bursele Erasmus.
19. Studenţii selectaţi pentru bursele Erasmus trimit dosarele de aplicaţie la universităţile semnatare ale acordurilor de colaborare bilaterală din străinătate.
20. Administratorul financiar de la BPC trimite lista studenţilor bursieri Erasmus la universităţile semnatare ale acordurilor de colaborare bilaterală din străinătate.
21. Administratorul financiar de la BPC primeşte scrisorile de acceptare a studenţilor bursieri Erasmus de la universităţile semnatare ale acordurilor de colaborare bilaterală din străinătate.
22. Administratorul financiar de la BPC întocmeşte lista studenţilor bursieri Erasmus şi o trimite la BCR pentru eliberarea cardurilor necesare efectuării plăţii burselor.
23. Coordonatorul şi administratorul financiar de la BPC primesc scrisorile de acceptare a studenţilor bursiere Erasmus de la universităţile semnatare ale acordurilor de colaborare bilaterală din străinătate.
24. Coordonatorul şi administratorul financiar de la BPC eliberează documentele necesare obţinerii vizelor de la ambasade.
25. Coordonatorul şi administratorul financiar de la BPC trimit contractele financiare către studenţii români bursieri Erasmus ai Universităţii din Bucureşti.
26. Studenţii bursieri Erasmus semnează contractele financiare şi le depun la BPC
27. Studenţii bursieri Erasmus primesc dosarele cu documentele finale de la BPC în vederea plecării la universităţile semnatare ale acordurilor de colaborare bilaterală din străinătate.
28. Rectorul universităţii aprobă alimentarea cardurilor bancare ale studenţilor bursieri Erasmus.
29. Studenţii români bursieri Erasmus se înmatriculează la universităţile semnatare ale acordurilor de colaborare bilaterală din străinătate.
30. Studenţii români bursieri Erasmus depun actele de stagiu la înapoierea lor în ţară la BPC
31. Responsabilii Erasmus de la nivelul facultăţilor universităţii propun şi decanii facultăţilor aprobă echivalarea studiilor studenţilor bursieri Erasmus.

Etape

Biroul Senatului Universit.

Rector

Decan facultate

Responsabil ERASMUS pe facultate

Secretariat facultate

Coordonatorul Biroului Programe Comunitare

Administrator financiar

Student

1. Încheierea acordurilor de colaborare bilaterală ERASMUS între Universitatea din Bucureşti şi universităţile partenere din străinătate

 

A

 

C

 

R, V

 

 

2. Distribuirea către toate facultăţile Universităţii din Bucureşti a acordurilor de colaborare şi a numărului total de locuri repartizate studenţilor

 

A

 

 

 

R, V

 

 

3. Responsabilii Erasmus ai tuturor facultăţilor universităţii lansează procesul de selecţie pentru bursele Erasmus.

A

A

D

R

C

V

 

 

4. Stabilirea componenţei Comisiilor de selecţie la nivel de facultate

 

 

D

C

 

V

 

 

5. Desfăşurarea interviurilor de selecţie

 

 

V, A

R

C

 

 

 

6. Afişarea rezultatelor finale ale selecţiei la nivelul facultăţilor

 

 

D

R

C

 

 

 

7. Transmiterea rezultatelor finale la Biroul Programe Comunitare

 

 

 

R

 

V

 

 

8. Semnarea Contractului de realizare

 

D, A

R

R

 

C, V

 

 

9. Primirea Contractelor de realizare la Biroul Programe Comunitare

 

 

 

R

C

V

 

 

10. Stabilirea unei întâlniri între reprezentanţii Biroului, responsabilii pe facultăţi şi studenţii selectaţi

 

 

 

C

D,R,V

C

C

C

11. Prezentarea formalităţilor studenţilor selectaţi şi celor aflaţi în rezervă în cadrul întâlnirii

 

 

 

C

 

D,R

C

 

12. Completarea de către studenţi a formularelor

 

 

A

C,R

C

V

V

C

13. Transmiterea formularelor la Biroul Programe Comunitare

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Depunerea dosarelor de aplicaţie

 

A

 

 

 

V

C

R

15. Aprobarea dosarelor de aplicaţie

 

A

 

 

 

D

R

C

16. Trimiterea dosarelor de aplicaţie la universităţile partenere din străinătate

 

 

 

 

 

 

C

R

17. Trimiterea listelor cu studenţii selectaţi la universităţile partenere din străinătate

 

 

 

 

 

D,V

R

 

18. Intocmirea listei cu studentii bursieri pentru eliberarea de carduri BCR (pentru plata bursei)

 

A

 

 

 

D,V

R

 

19. Primirea scrisorilor de acceptare a studenţilor selectaţi de la universităţile partenere din străinătate

 

 

 

 

 

R,V

R,V

 

20. Eliberarea documentelor necesare obţinerii vizelor de la ambasade

 

A

 

 

 

R,V

R

C

21. Transmiterea contractelor financiare către studenţii selectaţi

 

 

 

 

 

R

R

 

22. Discutarea şi semnarea contractelor financiare

 

A

 

 

 

R,V

R,V

C

23. Ridicarea dosarelor cu documentele finale de către studenţii selectaţi în vederea plecării la burse

 

 

 

 

 

 

R,V

R,V

 

24. Virarea primei tranşe de bani către studenţi (alimentarea cardurilor bancare)

 

A

 

 

 

V

R

 

25. înmatricularea studenţilor la universităţile partenere din străinătate

 

 

 

 

 

V

V

R

26. Finalizarea actelor de stagiu la înapoierea studenţilor în ţară

 

 

 

 

 

C,V

C,V

R

27. Echivalarea studiilor/creditelor obţinute de studenţii bursieri ERASMUS la facultăţile de care aparţin în cadrul Universităţii din Bucureşti

 

 

A

D,R

C

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.