A05.2.01 - Studenţii străini bursieri Erasmus în România

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

BIROUL PROGRAME COMUNITARE

EDIŢIA I

REVIZIA 1

EXEMPLAR I

COD PO: A05.2.01

PROCEDURĂ PRIVIND VENIREA STUDENŢILOR STRĂINI BURSIERI ERASMUS ÎN ROMÂNIA

DATA: 20.12.2006

ELABORAT DE: ANCA ANTON, BIROUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

1. Coordonatorul Biroului Programe Comunitare al Universităţii din Bucureşti (BPC) trimite rectorului universităţii acordurile de colaborare bilaterală Erasmus între Universitatea din Bucureşti şi universităţile partenere din străinătate.
2. Studenţii străini bursieri Erasmus trimit formularele de aplicaţie responsabililor Erasmus de la nivelul facultăţilor Universităţii din Bucureşti.
3. Administratorul financiar de la BPC trimite prin poşta electronică confirmările de acceptare a studenţilor străini bursieri Erasmus.
4. Rectorul semnează scrisorile oficiale de acceptare a studenţilor străini bursieri Erasmus.
5. Administratorul financiar de la BPC trimite scrisorile oficiale de acceptare a studenţilor străini bursieri Erasmus.
6. Administratorul financiar de la BPC eliberează studenţilor străini bursieri Erasmus dispoziţiile de înmatriculare la facultăţile Universităţii din Bucureşti.
7. Coordonatorul BPC în colaborare cu conducerea Centrului de Orientare, Informare şi Consiliere Profesională din cadrul Universităţii comunică ofertele de cazare studenţilor străini bursieri Erasmus.
8. Secretariatele facultăţilor eliberează studenţilor străini bursieri Erasmus carnetele de student.
9. Responsabilii Erasmus de la nivelul facultăţilor Universităţii din Bucureşti stabilesc de comun acord cu studenţii străini disciplinele de studiu pe durata stagiului.
10. Rectorul semnează documentele oficiale necesare studenţilor străini bursieri Erasmus pentru obţinerea permisului de şedere în România.
11. Administratorul financiar de la BPC eliberează studenţilor străini bursieri Erasmus documentele oficiale pentru obţinerea permisului de şedere în România.
12. Secretariatele facultăţilor eliberează studenţilor străini bursieri Erasmus foile matricole.
13. Administratorul financiar de la BPC eliberează studenţilor străini bursieri Erasmus certificatele de prezenţă la studii în România, pe baza foilor matricole.

Etape

Biroul Senatului Universităţii

Rector

Responsabil ERASMUS pe facultate

Coordonatorul Biroului Programe Comunitare

Centrul de Orientare, Informare şi Consiliere Profesională

Administrator financiar

Student

1. Încheierea acordurilor de colaborare bilaterală ERASMUS între Universitatea din Bucureşti şi universităţile partenere din străinătate

 

A

C

R, V

 

 

 

2. Primirea formularelor de aplicaţie ale studenţilor străini

 

 

V

 

 

 

R

3. Transmiterea confirmărilor de acceptare prin e-mail

 

 

C

V

 

R

 

4. Trimiterea scrisorilor oficiale de acceptare

 

A

 

V

 

R

 

5. Eliberarea dispoziţiilor de înmatriculare a studenţilor străini bursieri ERASMUS la facultăţile Universităţii din Bucureşti

 

A

 

V

 

R

 

6. Cazarea studenţilor străini

 

 

 

C

R

 

 

7. Desfăşurarea unor runde de discuţii între studenţii străini şi responsabilii ERASMUS la nivel de facultate

 

 

R

 

 

 

C

8. Eliberarea documentelor oficiale pentru permisul de şedere în România

 

A

 

V

 

R

C

9. Finalizarea stagiului de şedere în România

 

A

C

V

 

R

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.