A02.0.09 - Sancţionarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.09

PROCEDURĂ PRIVIND SANCŢIONAREA NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC-AUXILIAR

DATA:

ELABORAT DE:

 1. Şeful direcţiei/biroului întocmeşte referatul de sancţionare a angajatului propus spre sancţionare.

 2. Şeful direcţiei/biroului trimite referatul de sancţionare a angajatului la Biroul Senatului Universităţii din Bucureşti.

 3. Biroul Senatului stabileşte componenţa Comisiei de Anchetă care analizează referatul de sancţionare.

 4. Comisia de Anchetă împreună cu Oficiul Juridic al Universităţii din Bucureşti desfăşoară o cercetare cu privire la sancţionarea propusă.

 5. Comisia de Anchetă îl convoacă la discuţii pe angajatul propus spre sancţionare.

 6. Angajatul propus spre sancţionare dă o declaraţie în scris în faţa Comisiei de Anchetă.

 7. În urma analizării dosarului de sancţionare, Comisia de Anchetă întocmeşte/nu întocmeşte decizia de sancţionare a angajatului. Decizia de sancţionare se întocmeşte după obţinerea avizului Oficiului Juridic.

 8. Secretarul Comisiei de Anchetă comunică angajatului propus spre sancţionare decizia comisiei.

 9. Angajatul propus spre sancţionare poate depune o contestaţie la secretarul Comisiei de Anchetă, în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei (dacă este cazul). Comisia de Anchetă analizează contestaţia depusă şi dă un răspuns în scris angajatului.

 10. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane trimite decizia de sancţionare la biroul Organizare- Salarizare şi la direcţia/biroul în care activează angajatul.

 11. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane depune decizia de sancţionare la dosarul personal al angajatului sancţionat.

 

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică

 

ETAPE

CADRE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

Biroul Senatului.

Rector

Prorector coordonator

Director RU

Comisia de anchetă

Secretarul Comisiei de anchetă

Administrator financiar

Şef departament

Angajat

Oficiul Juridic

RU

Org. sal.

1. Întocmirea referatului de sancţionare

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

2. Trimiterea referatului de sancţionare la Biroul Senatului

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

3. Desfăşurarea unei cercetări cu privire la sancţionarea propusă

 

 

 

 

E

 

 

 

C

 

E

4. Convocarea angajatului propus spre sancţionare

 

 

 

 

E

 

 

 

E

 

E

5. Analizarea dosarului de sancţionare de către Oficiul Juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

6. Întocmirea/ neîntocmirea deciziei de sancţionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

7. Trimiterea deciziei de sancţionare angajatului

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

8. Depunerea contestaţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

9. Rezolvarea contestaţiei

 

 

 

 

E

 

 

 

C

 

E

10. Trimiterea deciziei de sancţionare la Biroul Salarizare şi la departamentul în care activează angajatul

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 LEGISLAŢIE:

 1. Codul Muncii din 2003

 2. Legea nr. 128 din 1997 privind Statutul personalului didactic

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.