A02.0.08 - Procedură privind încetarea contractului de muncă

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.08

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ ÎN VEDEREA PENSIONĂRII

DATA:

ELABORAT DE:

 1. Angajatul Universităţii din Bucureşti redactează o cerere prin care solicită încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.

 2. Angajatul înmânează şefului direcţiei/serviciului în care îşi desfăşoară activitatea cererea privind încetarea contractului individual de muncă.

 3. Şeful direcţiei/serviciului trimite spre aprobare rectorului cererea angajatului.

 4. Rectorul aprobă cererea angajatului.

 5. Administratorul financiar de la Direcţia Resurse Umane înmânează angajatului nota de lichidare.

 6. Administratorul financiar de la Direcţia Resurse Umane emite decizia de încetare a activităţii angajatului.

 7. Diectorul Direcţiei Resurse Umane trimite spre aprobare rectorului decizia de încetare a activităţii angajatului.

 8. Rectorul aprobă decizia de încetare a activităţii angajatului.

 9. Administratorul financiar de la Direcţia Resurse Umane întocmeşte dosarul de pensionare al angajatului.


Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică

 

ETAPE

CADRE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

Rector

Director RU

Administrator financiar

Şef departament

Angajat

Oficiul Juridic

RU

Org. sal.

1. Primirea cererii

A

 

 

 

D

E

 

2. Înmânarea notei de lichidare

 

 

E

 

 

 

 

3. Emiterea deciziei de încetare a activităţii

A

V

E

 

 

 

 

4. Întocmirea dosarului de pensie

- pensionare limită de vârstă

- pensionare invaliditate

- pensionare anticipată sau parţial anticipată

- pensie urmaş

A

V

E

 

 

E

C

5. Completarea cererii de către salariat sau urmaş

 

 

 

 

 

E

 

6. Verificarea condiţiilor de pensionare

 

V

E

 

 

 

 LEGISLAŢIE:

 1. Codul Muncii din 2003

 2. Lege nr. 19 din 2000.html privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.