A02.0.07 - Procedură privind evaluarea cadrelor didactice

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.07

PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE

DATA:

ELABORAT DE:

  1. Directorul Direcţiei Resurse Umane elaborează fişele cadru de evaluare ale cadrelor didactice ale Universităţii din Bucureşti.

  2. Directorul Direcţiei Resurse Umane trimite şefilor de catedră din universitate fişele cadru de evaluare ale cadrelor didactice.

  3. Şeful de catedră de la nivel de facultate evaluează fiecare cadru didactic al catedrei.

  4. Şeful de catedră trimite fişele cadru de evaluare ale cadrelor didactice la Direcţia Resurse Umane.

  5. Directorul Direcţiei Resurse Umane aprobă/nu aprobă acordarea unor salarii diferenţiate cadrelor didactice.


Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică

 

ETAPE

CADRE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

Senat

Rector

Decan

Şef catedră

 

Director RU

Cadru didactic

Comisia de analiză a contestaţiilor

1. Elaborarea fişelor cadru de evaluare

 

 

 

 

E

 

 

2. Primirea evaluării fiecărui cadru didactic de la şeful de catedră.

 

 

 

E

 

 

 

3. Acceptarea / neacceptarea evaluării de către cadrul didactic

 

 

 

 

 

V,E

 

4. Depunerea contestaţiei la Direcţia Resurse Umane

 

 

 

 

 

E

V,D

5. Acordarea salarizării diferenţiate

 

A

E

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.