A02.0.06 - Procedură privind întocmirea statelor de plată

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.06

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA STATELOR DE PLATĂ

DATA:

ELABORAT DE:

 1. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare din cadrul Direcţiei Resurse Umane introduce deciziile de încadrare care cuprind salariul şi alte drepturi salariale în programul informatic de salarizare al universităţii.

 2. Pe baza informaţiilor furnizate de către angajat, administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare introduce datele din declaraţia contribuabilului în programul informatic de salarizare, în vederea stabilirii deducerilor salariale.

 3. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare introduce în programul informatic de salarizare datele din schemele de personal care cuprind toate drepturile salariale ale angajatului.

 4. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare primeşte şi afişează fişele colective de prezenţă la sfârşitul lunii de la fiecare loc de muncă din cadrul universităţii.

 5. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare introduce în statele de plată ale personalului didactic cumulul şi plata cu ora (acolo unde este cazul).

 6. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare înregistrează fişele de prezenţă pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar, luând în considerare orele suplimentare şi orele de noapte lucrate, concediile de odihnă şi cele medicale.

 7. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare realizează calculul concediilor de odihnă efectuate în cursul lunii calendaristice, pe baza mediei din ultimele 3 luni.

 8. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare realizează calculul plăţilor aferente certificatelor de concediu medical ale angajaţilor.

 9. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare efectuează listarea statelor de plată şi a recapitulaţiilor pe birouri/departamente/facultăţi.

 10. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare introduce în programul informatic de salarizare toate reţinerile şi contribuţiile obligatorii (rate, chirii, pensii alimentare, CAR, CASS, cotizaţie sindicat, ajutor de şomaj, impozite etc.).

 11. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare verifică toate datele introduse în programul informatic de salarizare.

 12. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare întocmeşte oi situaţie centralizată a angajaţilor care au conturi la alte bănci decât Bancpost.

 13. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare efectuează listarea statelor individuale pentru toţi angajaţii (fluturaşii).


Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică

 

ETAPE

PERSOANE/DIRECŢII/BIROURI IMPLICATE

Prorector

Şef departament

Administrator financiar – state plată

Angajat

Analist

I. Introducerea deciziilor de încadrare care cuprind salariul şi alte drepturi salariale în programul informatic de salarizare

 

 

E

 

C

II. Operarea datelor din declaraţia contribuabilului în vederea deducerilor salariale

 

 

E

E

 

III. Introducerea datelor din schemele de personal care cuprind toate drepturile salariale

 

 

E

 

 

IV. Primirea şi afişarea fişelor colective de prezenţă la sfârşitul lunii de la fiecare loc de muncă

 

D

E

 

 

V. Operarea cumulului şi a plăţii cu ora în statele de plată

 

 

E

 

 

VI. Înregistrarea fişelor de prezenţă pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar în ce priveşte:

 •  
  • orele suplimentare;

  • orele de noapte;

  • concediile de odihnă şi medicale

A

E

E

 

 

VII. Calculul concediilor de odihnă efectuate în cursul lunii calendaristice cu media pe ultimele 3 luni

 

 

E

 

 

VIII. Calculul plăţilor pentru certificatele de concediu medical

 

 

E

 

 

IX. Listarea statelor plată şi a recapitulaţiilor pe birouri/departamente/facultăţi

 

 

E

 

 

X. Operarea în baza de date a tuturor reţinerilor şi a contribuţiilor obligatorii:

 •  
  • rate;

  • chirii;

  • pensii alimentare;

  • CAR;

  • sindicat;

  • şomaj;

  • CASS;

  • CIAS;

  • impozit;

  • alte reţineri.

 

 

E

 

 

XI. Pentru cei care au conturi la alte bănci decât Bancpost

 

 

E

E

 

XII. Verificarea finală a tuturor datelor introduse

 

 

E

 

 

XIII. Listarea statelor individuale pentru toţi angajaţii (fluturaşi)

 

 

E

 

 LEGISLAŢIE:

 1. Codul Muncii din 2003

 2. Legea nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 3. Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 4. Codul Fiscal din 2003

 5. Ordonanta de urgenta nr. 150 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.