A02.0.05 - Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.05

PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC-AUXILIAR

DATA:

ELABORAT DE: ANCA ANTON, BIROUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII


  1. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare şi şefii de direcţie/birouri verifică îndeplinirea condiţiilor de încadrare pentru noii angajaţi în anul calendaristic respectiv.

  2. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare întocmeşte fişele de evaluare ale personalului nedidactic şi didactic auxiliar pe baza datelor primite de la şefii de direcţie/birouri.

  3. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare calculează drepturile salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar, pe baza coeficienţilor de multiplicare.

  4. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare emite decizia de efectuare a plăţii salariilor.

 

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A- aprobă; C- contribuie; D- decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E – execută; V- verifică

 

Etape

Actori implicaţi

Senat

Birou Senat

Rector

Prorector

Decan

Şef catedră

Director RU

Administrator financiar

Şef departament

I. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de încadrare pentru noii angajaţi

 

 

 

 

 

 

V

E

E

II. Calculul fişei de evaluare pe baza datelor primite de la şeful locului de muncă

 

 

 

 

 

 

 

V+E

E

III. Calcului celorlalte drepturi salariale

 

 

 

 

 

 

 

E

 

IV. Emiterea deciziei

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.