A02.0.04 - Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.04

PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

DATA:

ELABORAT DE: ANCA ANTON, BIROUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

 1. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare verifică fiecare conţinut în parte al posturilor ocupate şi al celor vacante din statele de funcţii ale catedrelor.

 2. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare realizează centralizarea posturilor din statele de funcţii în vederea întocmirii schemelor de personal pentru viitorul an universitar.

 3. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare stabileşte drepturile salariale pentru personalul existent şi cel nou încadrat pentru viitorul an universitar, în funcţie de resursele financiare ale Universităţii din Bucureşti şi pe baza fişelor individuale de evaluare.

 4. Şeful de catedră realizează centralizarea referatelor de plata cu ora şi a propunerilor de cumul pentru posturile didactice vacante.

 5. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare primeşte referatele de plata cu ora şi a celor de propuneri de cumul.

 6. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare verifică:

 

- existenţa posturilor în statele de funcţii ale catedrelor;

 

- îndeplinirea condiţiilor referitoare la studii şi la vechime ale cadrelor didactice din interiorul şi din afara Universităţii din Bucureşti.

 1. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare stabileşte salariul tarifar şi calculează drepturile salariale aferente plăţii cu ora.

 1. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare stabileşte salariile personalului încadrat prin cumul, în funcţie de tranşele de vechime.

 2. Biroul Senatului şi Senatul Universităţii din Bucureşti aprobă propunerile de cumul.

 3. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare înregistrează propunerile de cumul în schemele de personal.

 4. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare obţine aprobările necesare pentru efectuarea plăţilor.

 

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică

 

Etape

Părţi implicate

Senat

Birou Senat

Rector

Prorector

Decan

Şef catedră

Director RU

Administrator financiar

I. Verificarea conţinutului posturilor ocupate şi celor vacante din statele de funcţii

 

 

 

 

 

 

V+E

V+E

II. Centralizarea posturilor din statele de funcţii în vederea întocmirii schemelor de personal pentru anul universitar respectiv (personalul didactic) şi pentru anul calendaristic respectiv (personalul nedidactic)

 

 

 

 

E

 

V

V+E

III. Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul existent şi cel nou încadrat pentru anul universitar respectiv prin fişele de evaluare şi în funcţie de posibilităţile financiare

 

 

A

 

E

 

V

V

IV. Calculul plăţii cu ora şi a cumulului pentru posturile didactice vacante

 1. întocmirea referatelor de plată cu ora şi a celor de propuneri de cumul;

 

 

 

 

E

E

 

 

 1. Primirea referatelor de plată cu ora şi a celor de propuneri de cumul;

 

 

 

 

 

 

 

E

 1. Verificarea existenţei posturilor în statele de funcţii şi a îndeplinirii condiţiilor referitoare la studii şi vechimea cadrelor didactice din interiorul şi exteriorul Universităţii din Bucureşti

 

 

 

 

 

 

V

E

 1. Stabilirea salariului tarifar, calculul plăţii cu ora şi obţinerea aprobărilor pentru efectuarea plăţilor

 

 

 

 

 

 

 

E

 1. Stabilirea salariilor în funcţie de vechime pentru personalul încadrat prin cumul

 

 

 

 

 

 

 

E

 1. Aprobarea de către Biroul Senatului şi Senat

A

A

 

 

 

 

 

 

 1. înregistrarea în schemele de personal a cumulului

 

 

 

 

E

 

 

ELEGISLAŢIE:

 1. Legea nr. 154 din 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 2. Legea nr. 128 din 1997 privind Statutul personalului didactic

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.