A02.0.03 - Procedură privind angajarea personalului didactic

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.03

PROCEDURĂ PRIVIND ANGAJAREA PERSONALULUI DIDACTIC

DATA:

ELABORAT DE:

 1. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor de la biroul Concursuri.

 2. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane anunţă candidaţii sau secretarul şef al facultăţii unde a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor didactice despre rezultatele concursului.

 3. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare calculează mărimea sporurilor (neuropsihic, de stabilitate) de care beneficiază noul cadru didactic.

 4. Directorul Direcţiei Resurse Umane emite decizia de încadrare a noului cadru didactic pe care o aprobă Rectorul Universităţii din Bucureşti.

 5. Direcţia Resurse Umane întocmeşte/completează cartea de muncă a noului cadru didactic. Noul cadru didactic trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere în situaţia în care nu are carte de muncă. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane întocmeşte un tabel cu angajaţii care nu au cărţi de muncă.

 6. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane se deplasează la Oficiul Forţelor de Muncă pentru achiziţionarea cărţilor de muncă.

 7. Şeful noului cadu didactic împreună cu cei doi administratori financiari de la birourile Resurse Umane şi Organizare-Salarizare completează contractul de muncă al noului cadu didactic.

 8. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane completează fişa cu date personale a noului cadru didactic.

 9. dministratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare stabileşte mărimea salariului noului cadru didactic conform grilei de salarizare.

 10. Şeful noului cadru didactic completează fişa de evaluare a acestuia. Noul cadru didactic prezintă fişa sa de evaluare mai întâi la biroul Organizare-Salarizare şi, apoi, la biroul Resurse Umane.

 11. Rectorul Universităţii din Bucureşti şi noul cadru didactic semnează contractul de muncă.

 12. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare întocmeşte legitimaţia de muncă a noului cadru didactic.

 13. Administratorul financiar de la biroul Organizare-Salarizare împreună cu noul cadru didactic completează formularul pentru obţinerea cardului Bancpost.

 14. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane calculează mărimea sporului de vechime al noului cadru didactic şi a celorlalte drepturi salariale (dacă este cazul).

 15. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane întocmeşte decizia de angajare a noului cadru didactic.

 

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A- aprobă; C- contribuie; D- decide asupra efectuării acţiunii (conducere); R- răspunde de efectuarea acţiunii (execuţie);

V- verifică

 

CADRE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

ETAPE

Biroul Senatului

Rector

Prorector coordo-nator

Director HR

Secretarul Comisiei de concurs

Administrator financiar

Şef departa-ment

Candidat/ angajat

Comisia analiză contestaţii

HR

Org. sal.

1. Primirea dosarului de concurs la Departamentul Resurse Umane de la Biroul Concursuri

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

2. Anunţarea secretarului şef al facultăţii sau a candidatului despre rezultatele concursului

 

 

 

 

 

C

 

 

R

 

3. Calcularea sporului neuropsihic, de stabilitate

 

 

 

V

 

C

R

 

 

 

4. Emiterea deciziei de încadrare

 

A

 

R

 

R

 

 

 

 

5. Întocmirea tabelului şi deplasarea la oficiul forţelor de muncă pentru obţinerea cărţilor de muncă

 

 

 

V

 

R

 

 

C

 

6. Completarea contractului de muncă

 

A

 

V

 

C

 

R

C

 

7. Completarea fişei cu date personale

 

 

 

 

 

V

 

 

R

 

8. Calcularea mărimii salariului conform grilei de salarizare

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

9. Completarea fişei de evaluare

 

 

 

V

 

 

V

R

 

 

10. Semnarea contractului de muncă

 

A

 

 

 

 

 

 

R

 

11. Întocmirea şi eliberarea legitimaţiei de muncă

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

12. Completarea formularului pentru obţinerea cardului Bancpost

 

 

 

 

 

 

C

 

R

 LEGISLAŢIE:

 1. Legea nr. 128 din 1997 privind Statutul personalului didactic

 2. Legea salarizării

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.