A02.0.02 - Angajarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.02

PROCEDURĂ PRIVIND ANGAJAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC-AUXILIAR

DATA:

ELABORAT DE:

 1. Secretarul Comisiei de concurs anunţă candidatul declarat câştigător în urma susţinerii concursului pentru ocuparea postului vacant.

 2. Candidatul declarat câştigător completează cererea de angajare în vederea ocupării postului vacant scos la concurs şi o depune la Direcţia Resurse Umane a Universităţii din Bucureşti. În cazul în care candidatul declarat câştigător renunţă la angajare, fie este angajat următorul candidat în ordinea punctajului obţinut la concurs, fie se organizează un nou concurs.

 3. Candidatul declarat câştigător completează dosarul de angajare şi îl depune la Direcţia Resurse Umane.

 4. Direcţia Resurse Umane a Universităţii din Bucureşti concepe şi trimite înştiinţări la Oficiul Forţei de Muncă, la Medicina Muncii şi la Poliţie pentru cazier (dacă este cazul).

 5. Direcţia Resurse Umane întocmeşte/completează cartea de muncă a noului angajat. Noul angajat trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere în situaţia în care nu are carte de muncă. Administratorul financiar din cadrul biroului Resurse Umane întocmeşte un tabel cu angajaţii care nu au cărţi de muncă.

 6. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane se deplasează la Oficiul Forţelor de Muncă pentru achiziţionarea cărţilor de muncă.

 7. Şeful noului angajat îi întocmeşte acestuia fişa postului.

 8. Şeful noului angajat împreună cu cei doi administratori financiari de la birourile Resurse Umane şi Organizare- Salarizare completează contractul de muncă al noului angajat.

 9. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane completează fişa cu date personale a noului angajat.

 10. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare stabileşte mărimea salariului noului angajat conform grilei de salarizare.

 11. Şeful noului angajat completează fişa de evaluare a acestuia. Noul angajat prezintă fişa sa de evaluare mai întâi la biroul Organizare- Salarizare şi, apoi, la biroul Resurse Umane.

 12. Rectorul Universităţii din Bucureşti şi noul angajat semnează contractul de muncă.

 13. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare întocmeşte legitimaţia de muncă a noului angajat.

 14. Administratorul financiar de la biroul Organizare- Salarizare împreună cu noul angajat completează formularul pentru obţinerea cardului Bancpost.

 15. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane calculează mărimea sporului de vechime al noului angajat şi a celorlalte drepturi salariale (dacă este cazul).

 16. Administratorul financiar de la biroul Resurse Umane întocmeşte decizia de angajare a noului angajat.

 

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A- aprobă; C- contribuie; D- decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E – execută; V- verifică

 

ETAPE

CADRE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

Biroul Senatului.

Rector

Prorector coordonator

Director RU

Secretarul Comisiei de concurs

Administrator financiar

Şef departament

Candidat

Comisia analiză contestaţii

RU

Org. sal.

1. Anunţarea candidatului /candidaţilor care a/au câştigat concursul pentru ocuparea postului vacant / posturilor vacante

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

2. Completarea cererii de angajare pentru postul vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

3. Completarea dosarului de angajare în funcţie de specificul categoriei de personal

 

 

 

 

 

E

E

E

E

 

4. Anunţarea Oficiului Forţei de Muncă, Medicinei Muncii, Poliţiei

 

 

 

 

 

E

 

E

 

 

5. Rezolvarea problemei Cărţii de Muncă (există sau nu)

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

6. Elaborarea fişei postului

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

7. Completarea contractului de muncă

 

 

 

V

 

E

E

E

 

 

8. Completarea fişei cu date personale

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

9. Stabilirea mărimii salariului conform grilei de salarizare

 

 

 

V

 

 

E

 

 

 

10. Completarea fişei de evaluare

 

 

A

 

 

 

V

E

 

 

11. Semnarea contractului de muncă

 

A

 

 

 

 

C

 

E

 

12. Întocmirea legitimaţiei de muncă

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

13. Completarea formularului pentru obţinerea cardului Bancpost

 

 

 

 

 

 

C

 

E

 

14. Calcularea mărimii sporului de vechime

 

 

 

V

 

E

 

 

 

 

15. Atribuirea sporului de toxicitate etc.

A

 

A

V

 

 

 

D

 

 

16. Elaborarea deciziei de angajare

 

A

 

V

 

E

 

 

 

 

16. Stabilirea vechimii pentru concediul de odihnă

 

 

 

V

 

E

 

 

 

 LEGISLAŢIE:

 1. Legea nr. 128 din 1997 privind Statutul personalului didactic

 2. Contractul colectiv de muncă

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.