A01.0.04 - Procedură privind plata burselor şi ajutoarelor sociale

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A01.0.04

PROCEDURĂ PRIVIND PLATA BURSELOR ŞI AJUTOARELOR SOCIALE

DATA:

ELABORAT DE:

  1. Administratorul financiar de la Serviciul Social întocmeşte situaţiile centralizatoare privind bursele şi ajutoarele sociale care se acordă de către Universitatea din Bucureşti.

 

A. Plata în numerar

  1. Casierul efectuează plata burselor şi ajutoarelor sociale către beneficiari, conform situaţiilor centralizatoare existente.

  2. Beneficiarii burselor şi ajutoarelor sociale semnează situaţiile centralizatoare, în momentul efectuării plăţilor. Beneficiarii burselor şi ajutoarelor sociale au obligaţia de a ridica în decurs de 3 zile lucrătoare sumele de bani care le revin. În caz contrar, aceste sume se depun în conturile bancare ale Universităţii din Bucureşti.

 

Matricea responsabilităţilor

 

Etapa

Şef Serviciul Social

Adminstrator financiar Serviciul Social

Casier

Beneficiar

1. Administratorul financiar de la Serviciul Social întocmeşte situaţiile centralizatoare privind bursele şi ajutoarele sociale care se acordă de către Universitatea din Bucureşti.

V

E

 

 

2. Casierul efectuează plata burselor şi ajutoarelor sociale către beneficiari, conform situaţiilor centralizatoare existente.

 

 

E

C

3. Beneficiarii burselor şi ajutoarelor sociale semnează situaţiile centralizatoare, în momentul efectuării plăţilor.

 

 

C

E

 

 

B. Plata pe card

  1. Beneficiarul bursei/ajutorului social adresează administratorului financiar de la Biroul Salarizare o cerere de eliberare a unui card bancar.

  2. Administratorul financiar de la Biroul Salarizare înmânează beneficiarului cardul bancar.

  3. Beneficiarul bursei/ajutorului social ridică suma de bani aferentă de la bancomat.

 

Matricea responsabilităţilor

 

Etapa

Directorul Direcţiei Resurse Umane

Adminstrator financiar Salarizare

Beneficiar

1. Administratorul financiar de la Serviciul Social întocmeşte situaţiile centralizatoare privind bursele şi ajutoarele sociale care se acordă de către Universitatea din Bucureşti.

V

E

 

2. Beneficiarul bursei/ajutorului social adresează administratorului financiar de la Biroul Salarizare o cerere de eliberare a unui card bancar.

 

 

E

3. Administratorul financiar de la Biroul Salarizare înmânează beneficiarului cardul bancar.

A

E

C

4. Beneficiarul bursei/ajutorului social ridică suma de bani aferentă de la bancomat.

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.