A01.0.01- Procedură privind încasarea taxelor de la studenţi/masteranzi/doctoranzi

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A01.0.01

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNCASAREA TAXELOR DE LA STUDENŢI/MASTERANZI/DOCTORANZI

DATA:

ELABORAT DE:

A. Plata în numerar

  1. Studentul/masterandul/doctorandul se prezintă la casieria Universităţii din Bucureşti unde comunică casierului de serviciu următoarele date: nume, prenume, an de studiu, facultate, forma de învăţământ.

  2. Casierul efectuează transformarea contravalorii taxei din valută în lei, la cursul BNR al zilei.

  3. Casierul eliberează studentului/masterandului/doctorandului chitanţa care confirmă efectuarea plăţii.

  4. Studentul/masterandul/doctorandul prezintă la secretariatul facultăţii de care aparţine chitanţa care confirmă efectuarea plăţii.

  5. Secretara depune în dosarul studentului/masterandului/doctorandului chitanţa care confirmă efectuarea plăţii.

Matricea responsabilităţilor:

Etapa

Secretar

Casier

Beneficiar

1. Studentul/masterandul/ doctorandul se prezintă la casieria Universităţii din Bucureşti unde comunică casierului de serviciu următoarele date: nume, prenume, an de studiu, facultate, forma de învăţământ.

 

 

E

2. Casierul efectuează transformarea contravalorii taxei din valută în lei, la cursul BNR al zilei.

 

E

 

3. Casierul eliberează studentului/masterandului/doctorandului chitanţa care confirmă efectuarea plăţii.

 

E

C

4. Studentul/masterandul/doctorandul prezintă la secretariatul facultăţii de care aparţine chitanţa care confirmă efectuarea plăţii.

 

 

E, C

5. Secretara depune în dosarul studentului/masterandului/doctorandului chitanţa care confirmă efectuarea plăţii.

E

 

 

B. Plata prin virament bancar

  1. Studentul/masterandul/doctorandul se prezintă la o bancă comercială şi completează un ordin de plată pe adresa Universităţii din Bucureşti.

  2. Studentul/masterandul/doctorandul prezintă la secretariatul facultăţii de care aparţine ordinul de plată care confirmă efectuarea plăţii.

  3. Secretara depune în dosarul studentului/masterandului/doctorandului ordinul de plată care confirmă efectuarea plăţii.

Matricea responsabilităţilor:

Etapa

Secretar

Casier

Beneficiar

1. Studentul/masterandul/doctorandul se prezintă la o bancă comercială şi completează un ordin de plată pe adresa Universităţii din Bucureşti.

 

 

E

2. Studentul/masterandul/doctorandul prezintă la secretariatul facultăţii de care aparţine ordinul de plată care confirmă efectuarea plăţii.

 

 

E

3. Secretara depune în dosarul studentului/masterandului/doctorandului ordinul de plată care confirmă efectuarea plăţii.

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.