Universitatea din Bucureşti în contextul academic internaţional

Dezvoltarea cooperării internaţionale şi participarea activă la viaţa comunităţii academice constituie o componentă esenţială a strategiei Universităţii din Bucureşti.

În contextul reformei universitare şi al procesului de preaderare a României la Uniunea Europeană, introducerea dimensiunii europene, compatibilizarea curriculelor, apropierea de standardele europene, promovarea criteriilor de performanţă academică recunoscute pe plan mondial, mobilitatea academică şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor constituie obiective prioritare ale Universităţii din Bucureşti.

Cele mai importante aspecte ale activităţii internaţionale sunt: cooperarea bilaterală interuniversitară şi interdepartamentală, în domeniul didactic şi al cercetării ştiinţifice, participarea la programe europene şi internaţionale. Astfel de programe, cum ar fi SOCRATES, TEMPUS, COPERNICUS, CEEPUS, TEMPRA, sau participările la activităţile PHARE şi TACIS, necesită o organizare adesea complicată şi includerea în planuri de perspectivă pe termen mediu şi lung.

În ceea ce priveşte cooperarea bilaterală, putem aminti cele 157 de acorduri interuniversitare şi 27 interdepartamentale cu universităţi din întreaga lume, care prevăd schimburi de profesori, cercetători şi studenţi pentru stagii didactice, susţinere de cursuri şi conferinţe, proiecte comune de cercetare, studii universitare şi postuniversitare, schimb de publicaţii.

În cadrul programului Erasmus+, sunt încheiate acorduri cu 150 de universităţi europene, care dau posibilitatea atât studenţilor cât şi profesorilor să efectueze stagii de studii, perioade de predare, să participe la proiecte comune de implementare de curricula, la cursuri intensive sau la activităţile reţelelor tematice consacrate dezvoltării unui domeniu de studiu. Mobilităţile din acest program sunt coordonate de unitatea ERASMUS (tel. +40-21-307 73 24; fax +40-21-313 46 20; e-mail: intcoop@iro.unibuc.ro).

Trebuie să menţionăm activitatea celor 26 de lectori străini care predau în universitatea noastră. Lor le corespund de multe ori lectori români care fac cunoscută limba şi cultura noastră în alte ţări.

Un număr important de profesori din universitate sunt invitaţi în străinătate pentru a susţine cursuri şi conferinţe, în calitate de profesori asociaţi sau vizitatori, ori pentru stagii de cercetare şi cooperare ştiinţifică. Mulţi participă cu comunicări la congrese internaţionale.

Universitatea este membru al unor organizaţii europene sau internaţionale precum: Asociaţia Europeană a Universităţilor (CRE), Asociaţia Universităţilor Francofone (AUPELF-UREF), Asociaţia Universităţilor din Capitalele Europene (UNICA), Reţeaua Universităţilor din Sud-Estul Europei. Trebuie să amintim, de asemenea, că Universitatea din Bucureşti a stabilit legături cu organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale din diferite ţări: DAAD, IREX, USIA, Fundaţiile Humboldt, Volkswagen, Fulbright, Sasakawa.

În fiecare an, la Sinaia, se organizează cursuri de vară de limbă şi civilizaţie română, la care participă un mare număr de specialişti şi de studenţi din ţară şi din străinătate.

În Universitate studiază un număr de peste 800 studenţi străini, care urmează programe de licenţă, masterat şi doctorat. Începând cu anul 2011, Universitatea din Bucureşti a deschis aplicaţia pentru patru burse post-doctorale destinate cetăţenilor străini.

Contactele academice, ştiinţifice şi culturale fac parte din mijloacele folosite de noua diplomaţie pentru a promova şi dezvolta relaţiile dintre state, iar Universităţii din Bucureşti, instituţie cu vocaţie internaţională, îi revine rolul de a contribui, după puterile sale, la imaginea României în diferite regiuni ale globului.

 

 

Pagină actualizată la 18 Septembrie 2014.