Rețele internaționale în care Universitatea din Bucureşti este membru

Asociația Universităților din Capitalele Europene / The Association of Universities in European Capitals (UNICA)

UNICA este o rețea formată din 42 de universități situate în capitale europene, care acumulează un total de peste 120.000 de persoane și 1.5000.000 de studenți. Rolul său este de a promova excelența academică, integrarea și cooperarea între membrii săi din Europa. UNICA dorește a fi un motor al dezvoltării Procesului Bologna și vizează facilitarea integrării universităților din Europa Centrală și de Est în Spațiul European de Învățământ Superior. Pentru a-și atinge scopul, UNICA promovează punctul de vedere al universităților membre în instituții europene și în guvernele naționale, regionale și municipale. Ea furnizează membrilor săi informații asupra inițiativelor și programelor europene și susține proiecte de cooperare. UNICA constituie de asemenea un mediu de reflecție asupra implicațiilor pe care le are schimbarea strategică în materie de cercetare, educație și administrație.

Universitatea din București este singura universitate din România care face parte din această rețea. Fiind o rețea a învățământului superior din Europa, UNICA permite membrilor săi, inclusiv Universității din București, să fie în contact cu ultimele dinamici ale aspectelor de școlaritate. Astfel, prin calitatea sa de membru, Universitatea din București a dezvoltat parteneriate europene pe termen lung prin care diplomele emise de Universitatea din București să fie recunoscute la nivel european. De asemenea, UNICA organizează anual Conferința Studenților universităților membre, Universitatea din București fiind prezentă de fiecare dată prin reprezentanții studenților UB, ceea ce le permite acestora să comunice cu omologii lor din toate capitalele Europei.

Pentru mai multe detalii, accesați situl UNICA: www.unica-network.eu.

Rețeaua Universităților din Sud-Estul Europei / Central Eastern European University Network (CEEUN)

CEEUN este o rețea formată din universități din centrul și sud-estul Europei. Statutul de membru în această rețea întărește cooperarea regională și colaborarea strânsă între facultățile, departamentele și centrele de cercetare ale universităților membre. Criteriile, metodologiile și procedurile de colaborare între universitățile membre presupun posibilitatea de a realiza mobilități ale cadrelor didactice și ale studenților.

Asociația Europeană Universitară / The European University Association (EUA)

Asociația Europeană Universitară este principala voce a comunității învățământului superior din Europa. EUA reprezintă și sprijină instituțiile de educație superioară din 46 de țări, oferind un mediu unic de cooperare și de menținerea în contact cu dinamica segmentului educației superioare și a politicilor de cercetare. Membrii Asociației sunt universități europene implicate în activități de predare și cercetare. EUA are un rol esențial în configurarea peisajului învățământului superior și al cercetării datorită cunoașterii totale a sectorului educațional european și a diversității membrilor săi. EUA a rezultat ca unificare a Asociației Universităților Europene (CRE) și a Confederației Uniunii Europene a Rectorilor în anul 2001.

Universitatea din București, în calitate de membru EUA, beneficiază de serviciile aceste asociații prestigioase : sprijin în politicile educaționale, conferințe, workshopuri, proiecte, și alte servicii centrate pe proiecte ca programul de evaluare instituțională, dar și un serviciu independent dedicat educației doctorale. Peste 4.000 de lideri universitari au beneficiat de serviciile EUA până la această dată.

Pentru mai multe detalii, accesați siteul EUA: www.eua.be.

Agenția Universitară a Francofoniei / Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

AUF este o asociație universitară prezentă pe toate continentele lumii, cu mai mult de 434 de agenții repartizate în 67 de țări atașate 9 birouri regionale. Încă din 1989, această asociație de universități este un operator al francofoniei instituționale. Partener al instituțiilor de învățământ superior și de cercetare care au ales franceza ca limbă de învățământ și predare, AUF propune multiple programe de cooperare vizând în special susținerea cercetării și a învățământului în limbă franceză.

Universitatea din București este un partener tradițional al Agenției Universitare a Francofoniei prin promovarea și sprijinirea învățământului în limba franceză. În fiecare an, mai mult de 2000 de burse sunt disponibile studenților în cadrul programului său de mobilități. AUF dispune de un buget anual de mai mult de 40 de milioane de euro, fonduri provenite din partea guvernelor, în special cel francez și canadian, și din partea instituțiilor universitare ca de exemplu Comunitatea franceză din Belgia, Elveția și Camerun, fără a uita multe alte state din Sud care susțin universitățile locale și pun la dispoziție AUF personal și sprijin local. Agenția, al cărei centru este la Universitatea din Montreal, contribuie la construirea și la consolidarea unui spațiu științific în franceză care favorizează cooperarea științifică, formează viitori actori ai dezvoltării, susține cercetarea și excelența, împărtășește expertiză.

Universitatea din București, prin acest parteneriat strategic, a demonstrat o continuă preocupare în a ameliora calitatea învățământului și a cercetării, ca și adaptarea la un mediu cât mai competițional ce domină Europa. Integrat acestei viziuni, sprijinul acordat constant de AUF, Ambasada Franței și Serviciul Cultural Francez a contribuit la dezvoltarea unor poli de excelență francofonă în cadrul Universității din București.

Pentru mai multe detalii, accesați siteul AUF: www.auf.org.

Rețeaua Universităților Mării Negre / Black Sea Universities Network (BSUN)

BSUN este o rețea universitară regională care s-a înființat în 1998, pe baza recomandării date de Comitetul de Afaceri Culturale, Educaționale și Sociale. Împărtășind obiectivele Organizației de Cooperare Economică a țărilor de la Marea Neagră și ale Cooperării Adunării Parlamentare a Mării Negre, BSUN are o contribuție importantă la transformarea regiunii Mării Negre prin cooperare mutuală, într-o regiune în care să primeze pacea, libertatea, stabilitatea și prosperitatea. De asemenea, BSUN deține un rol fundamental la sprijinirea universităților regiunii în calitate de lideri instituționali pe plan economic, politic și cultural. Prin calitatea sa de membru, Universitatea din București sprijină procesul de adaptare al universităților la procesul Bologna și întărește colaborarea regională.

Pentru mai multe detalii, accesați siteul BSUN: www.bsun.org.

Asociația pentru Cooperare Academică / Academic Cooperation Association (ACA)

Asociația pentru Cooperare Academică este o federație de organizații naționale din Europa și alte zone, care finanțează și încurajează internaționalizarea sistemelor de educație superioară. Acționând ca un promotor al internaționalizării în toată lumea, ACA oferă organizațiilor naționale universitare o platformă multilaterală pentru cooperare, dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung, și oportunitatea de a inova în educația superioară. ACA este un centru de expertiză, producând studii și evaluări, organizând seminarii și conferințe internaționale, oferind informație despre dinamicile segmentului educației superioare din Europa și global.

Universitatea din București, prin statutul de membru, a fructificat oportunitățile oferite de ACA diseminând informațiile de promovare ale UB prin studiile și publicațiile ACA.

Pentru mai multe detalii, accesați siteul ACA: www.aca-secretariat.be.

Centrul European Inter-Universitar pentru Drepturile Omului și Democratizare / European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC)

EIUC este un centru interdisciplinar format din 41 de universități din toate statele membre ale Uniunii Europene. A fost fondată pe baza unui angajament pentru realizarea valorilor înrădăcinate în Carta Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, promovarea unei înalte educații a drepturilor omului, formare și cultură, și o înțelegere comună globală a drepturilor omului și a democrației. EIUC are sediul în Veneția, Italia. Prin facilitarea unei expertize pan-Europene, misiunea EIUC este de a găzdui o comunitate de studenți, cercetători și profesioniști, care au capacități de rezolvare a problemelor și de creativitate în promovarea democrației și a implementării drepturilor omului în lume. EIUC realizează programe și proiecte inovative care fac legătura dintre teorie și practică și care sunt semnificative pentru determinarea drepturilor omului și a politicilor de democratizare în Europa, oferind asistență țărilor vecine și promovând regula legii, a principiilor democratice și a unei bune guvernări printr-o cooperare de dezvoltare. EIUC este singura instituție europeană identificată în Regulamentul nr 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și a drepturilor omului global ca beneficiar al finanțării operaționale UE în intervalul 2007-2013.

Activitățile EIUC :

 • Oferirea unei educații interdisciplinare studenților de pretutindeni ;
 • Dezvoltarea unei formări avansate a cărei viziuni este să respecte cerințele operaționale ale organizațiilor internaționale, personalului de teren și ale altor specialiști în drepturile omului ;
 • Identificarea proceselor și a mijloacelor de transfer academic și al expertizei instituționale în sfera publică prin artele vizuale și mass-media ;
 • Crearea unui mediu fertil pentru cercetare și cooperare în cercetare și transformarea rezultatelor în politici realiste ;
 • Reprezentarea unei rețele de mai mult de 850 de absolvenți ai Diplomei Masterale Europene în Drepturile Omului și Democratizare, absolvenți care lucrează în acest moment în guverne, organizații internaționale majore și organizații non-guvernamentale, în Europa și în afara ei.

Universitatea din București, prin statutul de membru, a fructificat oportunitățile oferite de EIUC prin dezvoltarea unui master comun EMA. Pentru mai multe detalii, accesați siteul EIUC: www.eiuc.org.

Uniunea Universităților Euroasiatice / Eurasian Universities Union (EURAS)

EURAS este o asociație internațională non-profit ce promovează cooperarea între aproape 40 de universități din Europa, Asia și Orientul Mijlociu și sprijină implementarea standardelor educaționale globale în regiunea euroasiatică. Prin construirea unei platforme educaționale internaționale, EURAS contribuie la realizarea unei colaborări în vederea obținerii a celor mai bune servicii educaționale la nivel mondial. EURAS realizează conexiunea dintre universități și instituții de învățământ superior ce aparțin unor medii diferite din punct de vedere geo-politic și cultural, căutând modalități de a stabili un dialog fructuos și un schimb de bune practici.

Domenii de activitate :

 1. Proiecte comune integrate programelor Uniunii Europene, Națiunilor Unite și ale agențiilor naționale;
 2. Mobilități studențești și ale cadrelor didactice;
 3. Conferințe, seminarii și întâlniri tematice;
 4. Școli de vară și internshipuri (http://www.euras-edu.org/index.asp?id=17);
 5. Registru de experți (http://www.euras-edu.org/index.asp?id=14)
 6. Diplomă dublă și certificat pentru studenții EURAS ;
 7. Premii EURAS și burse (http://www.euras-edu.org/index.asp?id=15);

Pentru mai multe detalii, accesați situl EURAS: www.euras-edu.org.

Rețeaua Universitară Inițiativa Central Europeană / University Network Central European Initiative (CEI)

Principala activitate a CEI în domeniul educației este constituirea unei rețele formată din 18 universități și se bazează pe principiul mobilității studenților și a cadrelor didactice la nivel academic. Rețeaua Universitară CEI este coordonată din Trieste (Italia), sediul său aflându-se la Universitatea din Trieste, Rectorul acesteia fiind Secretarul General al CEI.

Instrumente și fonduri de finanțare : http://www.ceinet.org/content/funds-and-instruments

Activități finanțate de CEI :

 1. Activități de cooperare : http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities
 2. Programul de schimb Know-How : http://www.ceinet.org/KEP
 3. Programul Climă și Mediu: http://www.ceinet.org/content/climate-and-environment-projects
 4. Studii post-universitare: http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network
 5. Bursă a Programului de Cercetare CERES: http://www.ceinet.org/content/research-fellowship-programme-ceres

Universitatea din București, în calitatea sa de membru, a participat la numeroase activități CEI, prin realizarea unor programe comune cu universități din regiunea centrală și sud-estic europeană, prin mobilități studențești. Pentru mai multe detalii, accesați situl CEI : www.ceinet.org

Proiectul GRID din Sud-Estul Europei / South-East Europe GRID

GRID este un proiect al cărui scop este stabilirea unor modele colaborative pentru utilizarea resurselor computaționale și de date în domenii variate, în Europa și în lume. În acest context, inițiativa regională din Sud-Estul Europei a demonstrat recent că resurse computaționale independente pot constitui o valoare științifică substanțială pentru instituțiile de învățământ superior din această regiune. Prin interconectarea infrastructurii regionale la cea pan-europeană și la infrastructurile electronice globale, siteurile SEE pot beneficia de aplicații avansate care ar putea, altfel, să fie inaccesibile, ajutând astfel la crearea unor oportunități egale pentru fiecare cetățean al regiunii. SEE-GRID-2 are drept obiectiv adaptarea infrastructurii electronice la nevoile educaționale și de cercetare ale comunităților științifice care să fie sustenabile atât la nivel național cât și la nivel regional. Astfel, Universitatea din București a participat la acest proiect printr-o aplicație : Simularea cutremurelor ( http://proiecte.nipne.ro/pn2/acsics/index.php).

Pentru mai multe detalii, accesați situl proiectului SEE-GRID : www.see-grid.eu.

Programul de Schimburi de Studii Central European / Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS este o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților. România este membră CEEPUS din 1998.

Anual, UB are studenți bursieri CEEPUS.

Erasmus Network Eue-Net

Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul Eue-Net aici.

European Physics Education Network (EUPEN) & Stakeholders Tune European Physics Studies (STEPS)

STEPS este o inițiativă a EUPEN (European Physics Education Network), creat în cadrul programului Socrates. Obiectivele includ îmbunătățirea departamentelor de fizică ale universităților, cât și la cultivarea interesului față de acest domeniu. În cadrul programului se desfășoară o serie de activități specifice domeniului, printre care : întâlniri și investigații cu scopul descoperirii și analizării exemplelor de bună practică a metodelor de predare, interacționarea cu proiectele actuale în ceea ce privește popularizarea fizicii în rândul elevilor, acțiuni în vederea implementării programului Bologna.

Pentru mai multe detalii, accesați situl STEPS : http://www.eupen.ugent.be/steps/objectives.php

Reţeaua OPTIMALE

Ce este OPTIMALE ?

OPTIMALE este o reţea academică Erasmus finanţată de Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură (ianuarie 2011 – septembrie 2013). Reţeaua include 65 de parteneri din Uniunea Europeană şi 5 parteneri din state terţe, numărul de ţări participante fiind 31.

 

Scopurile şi obiectivele programului OPTIMALE 

 „Optimale” urmăreşte să valorifice şi să dezvolte activitatea desfăşurată de EMT (Masterul European în Traducere), să extindă aria geografică de acoperire a sondajelor şi a procesului de monitorizare, şi să consolideze legăturile cu instituţiile şi organismele profesionale din afara cercului de universităţi cuprinse deja în reţeaua EMT.  

 Ce doreşte reţeaua:

Să preia, să dezvolte şi să actualizeze datele privind pregătirea profesională a traducătorilor în Europa.

Să monitorizeze necesităţile sociale şi ale pieţei, precum şi cerinţele şi standardele profesionale relevante pentru educaţia şi formarea profesională a traducătorilor.

Să consolideze relevanţa economică şi socială a programelor actuale sau viitoare de pregătire a traducătorilor, prin identificarea, descrierea şi propagarea celor mai bune practici din principalele domenii de pregătire.

Să asigure o mai bună calitate a pregătirii profesionale pentru traducători, prin identificarea principalelor resurse de formare profesională, înfiinţarea unei platforme de resurse şi organizarea de ateliere cu privire la aplicarea celor mai bune practici în educaţie şi formare profesională.

Să stimuleze mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor între facultăţile şi departamentele din reţea care oferă cursuri de traducere.

Coordonator local OPTIMALE: Prof. Lidia VIANU

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul OPTIMALE.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 24 Aprilie 2012.