Header FSE

 

TINERI CERCETĂTORI DE SUCCES

Dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional

 

Proiect POSDRU/159/1.5/S/132400
Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
 
Coordonator proiect: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Parteneri: Universitatea din Bucureşti, Academia Română (filiala Cluj-Napoca), Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara 

Scurtă descriere
Obiectivul general al proiectului îl constituie abordarea integrată a dezvoltării resurselor umane din cercetare şi îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale (doctoranzi) şi postuniversitare (cercetători postdoctorali) prin asigurarea participării acestora la programe doctorale şi postdoctorale de calitate, care să permită dezvoltarea de competenţe profesionale specifice şi transversale necesare unei cariere de succes în cercetare. Proiectul îşi propune să susţină formarea cercetătorilor prin acordarea de sprijin financiar direct (burse, sprijin pentru mobilităţi transnaţionale, recompensarea excelenţei în cercetare) şi indirect prin activităţile organizate în cadrul proiectului (formare de competente transversale, organizarea de evenimente ştiinţifice în parteneriat, de seminarii de networking, şcoli de vară etc.), sprijin care sa contribuie la creşterea atractivităţii carierei de cercetare şi să permită formarea de cercetători autonomi de elită, competitive internaţional şi capabili să genereze pe termen lung soluţii inovative necesare creşterii competitivităţii economice şi dezvoltării durabile. Tinerii cercetători (doctoranzi şi cercetători postdoctorali) îşi vor dezvolta competenţele profesionale şi vor beneficia de sprijinul financiar direct şi indirect în cadrul Programelor doctorale şi postdoctorale de cercetare avansată ale instituţiilor partenere în proiect.

La nivelul Universităţii din Bucureşti proiectul este derulat cu participarea şcolilor doctorale din 4 facultăţi:

 

Fisier de tip .jpg ! Afis_Conferinta_POSDRU_132400

 

 

 

Parteneri TCS

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Iunie 2015.