Proiecte finalizate

 • Proiectul pentru burse doctorale europene EDUCAȚI

 • Consolidarea capacității instituționale a consorțiului regional al regiunii de dezvoltare București – Ilfov (CRBI)

 • Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical si biotehnologic

 • Proiectarea, implementarea și derularea unui sistem de formare continuă, inter - regional și trans-național, pentru obținerea competențelor antreprenoriale. Acronim "EDU - Anteprenor"

 • Studii doctorale în domeniul științelor vieții și pământului

 • Optimizarea procesului de inserție a absolvenților din domeniul  pe piața forței de muncă

 • Suport financiar pentru studii doctorale privind complexitatea din natură, mediu și societatea umană

 • Formarea continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare

 • Inovarea şi dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formării şi evaluării competenţelor de cercetare; corelaţii cu mecanisme de asigurare a calităţii şcolii doctorale

 • Îmbunătățirea procesului de formare prin studii doctorale în științe exacte

 • "Europaeus" Program Postdoctoral

 • Program postdoctoral pentru formare cercetatori în științe

 • Burse doctorale în sprijinul activității de cercetare în domeniul științelor politice

 • EDUCAȚI 2 - Excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare 2

 • Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip interdisciplinar în sociologie, ştiinţe ale educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării

 • Egalitate la angajare și la locul de muncă – campanie de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare și la locul de muncă

 • Științe socio-umane și politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală și burse postodoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice

 • DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie

 • Definirea calificării de psiholog și a descriptorilor sectoriali de învățare, în vederea adaptării programelor de master în psihologia la nevoie pieței muncii din România

 • Excelență și interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o societate informațională

 • "Fii pregătit pentru cariera ta"

 • Dezvoltarea proiectată și performanță în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar

 • Universitate pentru viitor în societatea comunicării 

 • Consolidarea capacității funcționale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenților și foștilor dependenți de droguri pentru integrare pe piața muncii prin acțiuni de dezvoltarea instrumentelor și metode de lucru inovatoare și realizarea

 • Sociolog pe piața muncii

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Mai 2014.