header

 

Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)

Investeşte în oameni! Proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie: 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara

Partener 3: Universitatea din Bucureşti


Scurtă descriere

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității cercetării în domeniul științelor umaniste și economico-sociale în vederea obținerii de rezultate științifice de vârf prin promovarea carierei în cercetare, crearea unei rețele între universități, mediul cultural și socio-economic și sprijinirea financiară a grupului țintă la nivelul parteneriatului pe perioada derulării proiectului.

În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar:

• 150 de doctoranzi* prin acordarea de burse doctorale lunare în valoare de 1.500 lei/lună, supliment de 2.400 lei/lună pentru efectuarea de stagii de mobilitate în străinătate, decontarea participării la conferințe naționale și internaționale, dar și alte activități menite să dezvolte abilitățile de cercetare precum: cursuri de formare, participarea în echipe de cercetare și acces la diverse resurse de cercetare. Sprijinul financiar va fi acordat doctoranzilor admiși la studii doctorale în anul universitar 2012/2013 și anul universitar 2013/2014 pentru o perioadă de 16 luni, iar celor admiși la studii doctorale în anul universitar 2011/2012 până la finalizarea studiilor doctorale cu durata normală de 3 ani.

* la Universitatea din Bucureşti (P3) : 35 de doctoranzi, din care 15 doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2011/2012 și 20 de doctoranzi înmatriculați în anul 2012/2013 sau 2013/2014;

• 75 de cercetători post-doctorali** prin acordarea de burse post-doctorale lunare în valoare de 2.500 lei/lună, a unui supliment de 2.400 lei/lună pentru efectuarea de stagii de mobilitate în străinătate, decontarea participării la conferințe naționale și conferințe internaționale organizate în țări membre UE, dar și alte activități menite să dezvolte abilitățile de cercetare precum: cursuri de formare, participarea în echipe de cercetare și acces la diverse resurse de cercetare. Sprijinul financiar va fi acordat cercetătorilor post-doctorali pentru o perioadă de 16 luni.

** la Universitatea din Bucureşti (P3) :  15 cercetărori post-doctorat;


Informații suplimentare:

Prof.dr. Rodica Zafiu – coordonator proiect, Universitatea din București

Pădure Silvia - secretar comisie de evaluare, Universitatea din București

e-mail:docpostdoc140863@g.unibuc.ro

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Octombrie 2014.