Burse doctorale - Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD) POSDRU/187/1.5/S/155559

 

 

antet nou 2

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD.
Cod Contract: POSDRU/187/1.5/S/155559
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara

LANSARE COMPETIŢIE BURSE DOCTORALE IULIE 2015

Universitatea de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, şi Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj anunţă scoaterea la concurs a 140 locuri pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul universitar 2014/2015, în cadrul proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD) POSDRU/187/1.5/S/155559.

Locurile pe parteneri sunt distribuite astfel:

- Universitatea de Vest din Timişoara - 70 locuri pentru doctoranzi;

- Universitatea din Bucureşti – 70 locuri pentru doctoranzi;

Bursele doctorale lunare au o valoare de 1.800 lei, la care se adaugă un supliment de 2.400 lei/lună pentru efectuarea de stagii de mobilitate în străinătate, decontarea participării la conferințe naționale și internaționale, și la alte activități precum: cursuri de formare, workshopuri și seminarii pentru dezvoltarea abilităților de cercetare.

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • este doctorand înamtriculat la studii universitare de doctorat cu frecvență în anul universitar 2014/2015 la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din București;
 • nu a întrerupt studiile doctorale până în prezent;
 • nu beneficiază concomitent de alte burse doctorale finanţate prin POSDRU, proiecte cu fonduri europene sau naționale;
 • nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 sau din alte proiecte cu fonduri europene sau naționale;
 • este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.

Candidaţii admişi, care vor constitui grupul ţintă al proiectului, vor avea obligaţia să susţină minimum o prezentare la o conferință internațională de specialitate în țară sau străinătate, minim un raport de cercetare, minim o lună de mobilitate în străinătate, să aibă un articol prezentat la conferința organizată în cadrul proiectului, să participe la activitățile din cadrul proiectului, și să finalizeze studiilor de doctorat în termenul prevăzut legal (trei ani), adică până în septembrie 2017.

 

 Foarte important! Calendarul de derulare a Selecției grupului țintă – doctoranzi, sesiunea I 

 1. Inscrierea candidaților 01.07.2015 - 09.07.2015 orele 16:00
 2. Afisarea listei candidaților inscrisi 09.07.2015 orele 17:00
 3. Evaluarea dosarelor depuse de candidați 09.07.2015 - 10.07.2015
 4. Afisarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor 10.07.2015 orele 18:00
 5. Contestații 13.07.2015 pâna în orele 16:00
 6. Afisarea rezultatelor finale 14.07.2015 orele 16:00
 7. Semnarea actului adițional la contractual de studii doctorale 15.07.2015

Metodologia de selectie, precum şi anexele relevante le găsiţi aici.

Fisier de tip .pdf ! METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – DOCTORANZI 

Informații suplimentare:

Prof. Dragoman Daniela, email: danieladragoman@yahoo.com
Moisescu Iustina, e-mail: iustina.moisescu@fse.unibuc.ro

 Urioc Simona, e-mail: simona.urioc@fse.unibuc.ro 

 

    ANUNȚ:

    Candidații declarați admiși în urma procesului de selecție, Sesiunea I, pentru proiectul POSDRU/187/1.5/S/155559 "Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CdocMD)" sunt așeptați în data de 17.07.2015, ora 9:00 AM, la adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, et. 2, cam. 305, Sector 5, Bucureşti, împreună cu un extras bancar al contului în care se dorește să se vireze bursa și cu un act de identitate în original.

  Începând cu ora 09:00 va avea loc conferința de deschidere a proiectului POSDRU/187/1.5/S/155559

    

Sesiunea 2 de selectie a doctoranzilor pentru proiectul POSDRU/187/1.5/S/155559 "Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CdocMD)"

Atasate se regasesc anexele ce trebuiesc completate in vederea depunerii dosarului de candidatura, Metodologia de inscriere si calendarul de selectie.

Fisier de tip .doc ! Anexe inscriere GT 

Fisier de tip .doc ! Anexa 5 
Fisier de tip .doc ! Anexa 6  

Fisier de tip .pdf ! Metodologie proiect burse doctorale ID 155559
Fisier de tip .doc ! Calendar selectie GT POSDRU155559 

 

        Foarte important! Înscrierea candidaților pentru obținerea de sprijin financiar - SESIUNEA 2 de selecție- se prelungește până la data de 28.07.2015, ora 16:00 

      Calendarul de derulare a Selecției grupului țintă – doctoranzi, sesiunea 2 

 1. Inscrierea candidaților 14.07.2015 - 28.07.2015 orele 16:00
 2. Evaluarea dosarelor depuse de candidați 29.07.2015
 3. Afisarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor 30.07.2015 orele 11:00
 4. Contestații 30.07.2015 pâna în orele 15:00
 5. Afisarea rezultatelor finale 30.07.2015 orele 16:00
 6. Semnarea actului adițional la contractual de studii doctorale 31.07.2015 

 ANUNȚ:

    Candidații declarați admiși în urma procesului de selecție, Sesiunea II, pentru proiectul POSDRU/187/1.5/S/155559 "Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CdocMD)" sunt așeptați în data de 31.07.2015, ora 10:00 AM, la adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, et. 2, cam. 305, Sector 5, Bucureşti, împreună cu un extras bancar al contului în care se dorește să se vireze bursa și cu un act de identitate în original.

 

 

    Foarte important! Înscrierea candidaților pentru obținerea de sprijin financiar - SESIUNEA 3 de selecție- se prelungește

Calendarul de derulare a Selecției grupului țintă – doctoranzi, sesiunea 3

 • Inscrierea candidaților 24.08.2015 - 28.08.2015 ora 11:00
 • Evaluarea dosarelor depuse de candidați 28.07.2015
 • Afisarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor 28.08.2015 ora 16:00
 • Depunerea contestațiilor 31.08.2015 pâna în orele 11:00
 • Afisarea rezultatelor finale 31.08.2015 ora 13:00
 • Semnarea actului adițional la contractual de studii doctorale 31.08.2015, ora 13:00 
Fisier de tip .pdf ! Rezultate sesiunea III de selectie a candidatilor pentru obtinerea de sprijin financiar acordat doctoranzilor - POSDRU 155559 

 Atașat găsiți lista membrilor Grupul Tinta din cadrul proiectului: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)” – ID:

Fisier de tip .pdf ! Lista membrilor Grupului Țintă POSDRU 155559 

 

 FORMATUL STANDARD AL RAPORTULUI LUNAR DE ACTIVITATE POATE FI DESCĂRCAT AICI 

 

CONFERINTA PROIECTULUI POSDRU/187/1.5/S/155559 CU TITLUL "CERCETĂRI DOCTORALE MULTIDISCIPLINARE COMPETITIVE PE PLAN EUROPEAN (CDOCMD)" 20 - 23 Octombrie 2015

Participarea la conferinta presupune trimiterea unui rezumat folosind acest template: Fisier de tip .doc ! Abstract POSDRU . Rezumatul trebuie trimis de toti membrii grupului tinta.
Rezumatele se vor trimite pana pe 10 octombrie doamnei Manolescu Mihaela – Responsabil implementare activitati grup tinta, la adresa de email: manolescu.mihaela@gmail.com.

In cadrul conferintei vor fi organizate prezentari orale in ppt. de cate maxim 15 minute pentru doctoranzii din grupul tinta prezenti, si postere pentru participantii care nu pot participa. Dimensiunea posterelor este A0 sau aprox. 90/110 cm. Posterele vor trebui trimise la locatia conferintei, eventual prin colegii care vor fi prezenti.

Limba conferintei este romana.

Datorita dispersiei mari de interese din cadrul grupului tinta, lucrarile conferintei vor fi probabil impartite pe domenii. Scopul conferintei este de a prezenta rezultatele cercetarii doctorale a membrilor grupului tinta, de preferinta cele obtinute in urma mobilitatii, cele prezentate la conferinte internationale finantate de bursa POSDRU sau rezultate originale preliminare, care urmeaza a fi prezentate sau publicate. Dispersia mare a intereselor grupului tinta face imposibila impunerea unei teme anume.

Rezumatele vor fi (probabil) incluse intr-o brosura a conferintei. 

IMPORTANT:

Plecarea la conferinta va avea loc in data de 20.10.2015, ora 10:00, din locatia Bdul. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, Rectorat - in curtea Facultatii de Drept. Conferinta se va desfasura in localitatea Fundata, Cheile Gradistei - Resort Fundata, telefon +40724.372.257.

 

VIZITĂ DE STUDIU 9- 15 NOIEMBRIE 2015, PROIECT POSDRU/187/1.5/S/155559 CU TITLUL "CERCETĂRI DOCTORALE MULTIDISCIPLINARE COMPETITIVE PE PLAN EUROPEAN (CDOCMD)"

 In cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155559 vor fi derulate in perioada 9-15 noiembrie 2015 Vizite de studiu pentru dezvoltarea unei cercetari interdisciplinare competitive organizate de partenerul 2 Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca. Lista facultatilor, laboratoarelor si institutelor de cercetari ale Universitatii Babes-Bolyai si ale partenerilor sai institutionali care pot fi vizitate, precum si echipamentele si  activitatile in derulare in aceste locatii le gasiti in urmatoarele fisiere:
Fisier de tip .doc ! Lista centre de cercetare  
Fisier de tip .doc ! Lista propuneri vizita  

Doctoranzii din grupul tinta interesati sa participe la aceasta vizita sunt rugati sa confirme participarea la urmatoarele adrese de e-mail: iustina.moisescu@fse.unibuc.ro și simona.urioc@fse.unibuc.ro pana la data de 14.10.2015

 

 

 

Pagină actualizată la 24 Martie 2016.