Informaţii publice

PROGRAM ANTI-PLAGIAT

Universitatea din București dispune de un program de depistare a plagiatului, cu ajutorul căruia pot fi verificate lucrările de licență, master și doctorat. Persoanele care au suspiciuni de plagiat referitoare la lucrări susținute în cadrul Universității din București pot trimite o sesizare la adresa de e-mail plagiat@it.unibuc.ro.

Programe și strategii proprii (Planuri operaţionale instituţionale, Strategii)

ORDIN

privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, urmare a soluționării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4662/01.08.2016 

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 5121 din 01.09.2016 

Pagină actualizată la 31 Octombrie 2017.