Scurtă prezentare

 

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 150 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi etc.

În mod obişnuit, în ţară şi în străinătate, Universitatea din Bucureşti este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România. Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească, fiind prima instituţie românească existentă în primele 600 de universităţi din lume. Sondajul efectuat în 2007 de cunoscuta publicaţie "The Times Higher Education Supplement", plasa instituţia noastră academică între primele 500 ale lumii, fiind singura universitate din ţară prezentă în acest top internaţional de prestigiu (poziţia Universităţii din Bucureşti în alte rankinguri). 

Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 97 de programe de licenţă, 211 programe de masterat, 21 de programe de doctorat, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate. Universitatea din Bucureşti organizează şi programul de masterat TIFFIN EMBA

Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritate ţărilor lumii. În cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate. Absolvenţii acestor programe pot primi diplome din partea Universităţii din Bucureşti şi a universităţii partenere.

Universitatea din Bucureşti este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Mai multe despre activitatea de cercetare

În cele 5 platforme de cercetare au fost începute contracte de cercetare a căror valoare depăşeşte 13,3 milioane lei. Nu putem să nu amintim de cele 765 de contracte PN2, inclusiv cele din cadrul Programului „Cercetare de Excelenţă” a căror valoare totală se apropie de 60 milioane lei. În ultimii ani instituţia noastră s-a situat, în mod constant, pe primul loc în competiţiile naţionale pentru fonduri de cercetare. Unele dintre unităţile de cercetare au obţinut statutul de excelenţă la nivel european. Universitatea dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Brăila, Orşova şi staţii pilot în alte localităţi din ţară.

Universitatea din Bucureşti este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din 52 de ţări. Anual peste 1000 de studenţi ai Universităţii din Bucureşti efectuează, în cadrul unui mare număr de programe academice, stadii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia, etc. Mai multe despre colaborările internaţionale ale Universităţii din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. În anul 2000, Universitatea din Bucureşti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale. În anul 2011, Universitatea din Bucureşti a fost clasificată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca prima universitate de cercetare avansată şi educaţie

.

Pagină actualizată la 24 Ianuarie 2018.