Ombudsman Universitar

Universitatea Bucureşti
Senatul

Reguli privind organizarea şi funcţionarea Ombudsmanului universitar

 

 1. Ombudsmanul universitar este organizat şi funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti cu rolul de a consilia, în condiţii de independenţă, imparţialitate, confidenţialitate pe toţi membrii comunităţii academice care se consideră trataţi incorect.
 2. Ombudsmanul facilitează comunicarea între membrii comunităţii academice, în cazul apariţiei unor conflicte, căutând să îi ajute pe aceştia să găsească ei înşişi căi noi de a rezolva problemele. Ombudsmanul universitar promovează intervenţia preliminară, pentru a evita consecinţele negative ale unui conflict.
 3. Ombudsmanul universitar este independent faţă de structurile universitare cu privire la care îşi desfăşoară activitatea.
 4. În desfăşurarea activităţii sale, Ombudsmanul universitar are acces la toate sursele relevante de informaţii ale Universităţii.
 5. Universitatea din Bucureşti va pune la dispoziţia Ombudsmanului universitar un buget şi resurse corespunzătoare pentru a-şi desfăşura activitatea. 
 6. Ombudsmanul universitar trebuie să aibă cunoştinţe temeinice cu privire la modul de organizare şi funcţionare a Universităţii.
 7. Ombudsmanul va evita afilierile susceptibile de a-i afecta independenţa şi imparţialitatea.
 8. Durata fiecărui mandat al Ombudsmanului universitar se suprapune funcţiei de rector. Ombudsmanul poate fi reales fără limită de mandate. Regulile de organizare şi funcţionare a Ombudsmanului universitar pot fi revizuite în fiecare mandat.
 9. În vederea desfăşurării activităţii sale, Ombudsmanul universitar poate fi asistat de un adjunct.
 10. Ombudsmanul prezintă Senatului un raport anual, în care clasifică problemele semnalate şi recomandă modalităţile de rezolvare.
 11. În activitatea sa, Ombudsmanul universitar trebuie să se conformeze principiilor imparţialităţii, independenţei şi confidenţialităţii.
 12.  Ombudsmanul nu va dezvălui nici o informaţie care i-a fost încredinţată în condiţii de confidenţialitate, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.  El nu va menţiona numele perosanelor care îl consultă decât cu acordul acestora. Notele, însemnările şi alte documente reultate din consultări vor fi păstrate în condiţii de securitate, numai pe durata necesară soluţionării cazului, iar apoi distruse. Ele nu vor fi transmise Universităţii sau facultăţilor.
 13. Orice persoană aparţinând comunităţii academice se poate adresa Ombudsmanului universitar.  Ombudsmanul universitar se poate sesiza din oficiu.
 14. Toate interacţiunile cu Ombudsmanul sunt voluntare. Acesta nu are dreptul să convoace pe nimeni.
 15. Cererile adresate Ombudsmanului universitar de către membrii comunităţii academice sunt scutite de taxă.
 16. Ombusmanul universitar are următoarele atribuţii şi competenţe:
  1. primeşte cererile făcute de persoanele ale căror drepturi sau libertăţi au fost încălcate în cadrul comunităţii academice şi decide asupra modului de soluţionare a acestor cereri;
  2. acordă audienţe;
  3. poate desfăşura investigaţii pentru soluţionarea cererilor cu care este sesizat;
  4. formulează recomandări;
  5. ajută toate părţile implicate într-un conflict să identifice posibile soluţii de rezolvare a problemelor, prin acordarea unor îndrumări de specialitate;
  6. colaborează cu factorii de decizie de la nivelul Universităţii;
  7. poate face propuneri pentru modificarea şi perfecţionarea regulilor şi practicilor Universităţii.

16.  Ombudsmanul se va asigura prin măsuri adecvate că misiunea sa şi modalităţile de a-l contacta sunt cunoscute de comunitatea academică.

 Membrii comunităţii univesitare pot apela, pentru medierea unor conflicte, la serviciile ombudsmanului universitar.
Solicitările se pot trimite la adresa de e-mail ombudsman@unibuc.ro

Va răspunde solicitărilor conf. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu. 

 Audienţă: Luni, orele 10:00 -12:00, la Sala de Consiliu a Facultății de Drept.

Model de Cerere catre Ombudsmanul Universitar:

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Octombrie 2017.