Evaluări naţionale şi internaţionale

European University Association’s Institutional Evaluation ProgrammeEvaluarea instituţională IEP

Proiect: “Performance in Research, Performance in Teaching, Quality, Diversity and Innovation in Romanian Universities”

Particularităţi ale evaluării instituţionale: este evaluată Universitatea, ca întreg; se urmăreşte capacitatea instituţională de a dezvolta procese în spiritul misiunii asumate (accentul pus pe componenta de cercetare); se întocmeşte un raport de autoevaluare pornind de la analiza SWOT şi continuându-se cu un plan de acţiuni ce vor putea genera schimbări de structură profunde; experţii evaluatori în număr de 5 provin din ţări şi domenii diferite; datele raportate sunt valabile din etapa de evaluare instituţională pentru perioada 2006-2010, iar ori de câte ori este posibil, se folosesc cele mai recente informaţii. 

Fisier de tip .pdf ! Calendarul evaluarii 

Fisier de tip .pdf ! Componenta Grupului de autoevaluare la nivelul Universitatii din Bucuresti

Fisier de tip .pdf ! Evaluarea instituțională IEP - Raport final

Clasificarea realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în 2011

În data de 6 septembrie 2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a făcut publice rezultatele procesului clasificării universităţilor, proces la care au participat 100 de universităţi (publice şi private). Clasificarea universităţilor a fost realizată împreună cu experţi din cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA), pe baza datelor transmise de către fiecare instituţie de învăţământ superior şi constituie din această vară condiţia de bază pentru obţinerea locurilor la master şi doctorat. Conform acestei clasificări, Universitatea din Bucureşti a fost declarată ca fiind prima universitate de cercetare avansată şi educaţie. A doua etapă a procesului de clasificare a universităţilor l-a constituit clasificarea programelor de studiu. O mare parte dintre indicatorii folosiţi în clasificarea universităţilor şi a programelor de studiu au coincis, însă evaluarea programelor de studiu a accentuat componenta de predare-învăţare.

Domeniile de studiu ale Universităţii din Bucureşti au fost astfel clasate:

Categoria A: Informatică (poziţia 1), Chimie (poziţia 1), Geologie (poziţia 1), Geografie (poziţia 1), Ştiinţe ale mediului (poziţia 1), Fizică (poziţia 1), Biochimie (poziţia 1), Drept (poziţia 1), Sociologie (poziţia 1), Ştiinţe ale educaţiei (poziţia 1), Studii culturale (poziţia 1),  Inginerie geologică, Inginerie geodezică (poziţia 2), Biologie (poziţia 2), Ştiinţe ale comunicării (poziţia 2), Asistenţă socială (poziţia 2), Filologie (poziţia 2), Filosofie (poziţia 2), Istorie (poziţia 2), Matematică (poziţia 3), Teologie (poziţia 2), Ştiinţe politice (poziţia 4), Administrarea afacerilor (poziţia 4).

Categoria B: Ştiinţe administrative (poziţia 2), Psihologie (poziţia 2), Marketing (poziţia 9).

Categoria D: Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației (poziţia 4).

Mai multe informaţii despre clasificarea universităţilor realizată de MECTS, pe site-ul proiectului.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
certificată ISO 9001:2001
de catre SIMTEX-OC
Organism acreditat de Asociaţia de Acreditare din România pentru Certificarea Sistemelor de Management al Calităţii

Certificat ISO9001În urma auditului efectuat de către organismul acreditat de Asociaţia de Acreditare din România pentru Certificarea Sistemelor de Management al Calităţii, SIMTEX-OC, Universitatea din Bucureşti  a primit Certificatul ISO 9001 pentru managementul calităţii în următoarele domenii: învăţămînt superior universitar; cercetare-dezvoltare în biotehnologie; cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale; cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste pentru care, instituţia de învăţămînt a implementat şi menţine în prezent un sistem de management al calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001. În acest fel, se recunoaşte că Universitatea din Bucureşti este una dintre puţinele universităţi din ţară care a dezvoltat o cultură a calităţii dobândind astfel, o mare credibilitate nu numai în mediul academic.

 

 

 

 

 

 

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT  acordat
UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
de către
AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

 În urma vizitei de evaluare din 08-11 aprilie 2009, pe baza propunerii Comisiei de evaluare instituţională externă a Universităţii din Bucureşti, a documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi a constatărilor din timpul vizitei, Consiliul ARACIS a concluzionat că Universitatea din Bucureştieste o instituţie de învăţământ superior de prestigiu care asigură în mod corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi  în acest temei, creează condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii.

Prin urmare, Consiliul ARACIS  a acordat  Universităţii din Bucureşti calificativul Grad de încredere ridicat în ceea ce priveşte managementul instituţiei în materie de asigurare a calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor de absolvire.

Calificativ ARACIS

 

Ranking Quacquarelli Symonds

În ediţia din 2010, Universitatea din Bucureşti se află în categoria 500-550, avansând 50 de poziţii faţă de anul 2009, când era în categoria 601+. Dintre universităţile româneşti se mai află în acest top şi Universitatea Babeş-Bolyai care, faţă de 2009, şi-a păstrat poziţia în categoria 601+. Rankingul universităţilor este anual şi a fost lansat în 2006, în parteneriat cu ziarul Times Higher Education Supplement. În 2008 a fost fondată unitatea QS Intelligence Unit, departament autonom care se ocupă cu conceperea metodologiei de cotare a universităţilor şi de implementare a acestei metodologii. Anul acesta este primul an când agenţia internaţională realizează rankingul, independent de Times Higher Education Supplement.

Fisier de tip .pdf ! QS 2010 

Fisier de tip .pdf ! QS 2011 

Pagină Universitatea din Bucureşti pe site-ul QS

Ranking Times Higher Education

Universitatea din Bucureşti a participat în 2011 la evaluarea realizată de Times Higher Education

Raport instituţional UB: Fisier de tip .pdf ! Times Higher Education 2011 

 

Buletin informativ - Grup de ranking-uri universitare

Universitatea din București este un actor pe scena mondială. Ea este supusă concurenței mondiale și va trebui să facă față acestei concurențe. Începând din acest an, universitatea are o inițiativă notabilă, aceea de a încerca, în mod organizat, accederea între universitățile internaționale de elită, prin prezența vizibilă în ranking-urile și clasificările mondiale.

Fisier de tip .pdf ! Buletin informativ - Grup de ranking-uri universitare

 

 

Buletin informativ - Calitate și vizibilitate instituțională mai 2013

În societatea contemporană contează lucrurile care fac diferenţa faţă de altele. Diferenţa se poate transpune în efectele pe care acţiunile sau activităţile noastre le generează; atunci, acestea pot fi considerate diferenţe cu efect pozitiv şi diferenţe cu efect negativ sau neutru. Dezvoltarea individuală şi mai ales organizaţională se poate asigura numai dacă acţiunile şi activităţile instituţionale generează efecte benefice instituţiei. Cu alte cuvinte, acele demersuri şi numai acelea care conduc la efecte benefice instituţiei pot fi considerate contribuţii ale consolidării culturii calităţii.

Universitatea din Bucureşti a început un demers de concentrare a eforturilor în vederea creşterii vizibilităţii instituţionale, nu doar la nivel naţional, cât mai ales la nivel internaţional. Dialogurile derulate în facultăţi între reprezentanţii conducerii Universităţii din Bucureşti, membrii grupului de analiză a problematicii ranking-urilor universitare, pe de o parte şi membrii Consiliilor Facultăţilor sau reprezentanţi ai structurilor de conducere din facultăţi, pe de altă parte, au demonstrat utilitatea permanentizării Buletinului informativ. Exemplarul difuzat în luna octombrie a anului 2012 ca număr pilot a confirmat acest lucru, prin reacţiile comunităţii academice. Drept urmare, începând cu acest număr, Buletinul informativ se va înscrie printre obiectivele legate de consolidarea culturii calităţii, de creşterea vizibilităţii instituţionale, de înţelegerea ranking-urilor universitare şi a relaţiei calitate-poziţionare în diverse sisteme de ierarhizare sub denumirea Calitate şi vizibilitate instituţională.

În acest număr al Buletinului informativ, autorii propun trei direcţii tematice cu scopul informării comunităţii academice şi al creşterii gradului de conştientizare cu privire la dezvoltarea culturii calităţii şi creşterea vizibilităţii instituţionale, respectiv:

I. Asigurarea calităţii în Universitatea din Bucureşti;

II. Ranking-uri internaţionale;

III. Demersuri instituţionale.

 Fisier de tip .pdf ! Buletin Informativ Calitate si vizibilitate institutionala UB 2013 

Fisier de tip .pdf ! Buletin Informativ calitate si vizibilitate institutionala UB 2014

Universitatea din București - primul loc în România și locul 740 din lume în University Ranking by Academic Performance, conform URAP 

University.Ranking

În luna octombrie a anului 2012, Universitatea din București a obținut primul loc în România și locul 740 din lume în University Ranking by Academic Performance, conform URAP.

University Ranking by Academic Performance (URAP) Research Laboratory a fost înființat în cadrul Institutului de Informatică a Middle East Technical University în 2009. Scopul principal al URAP este dezvoltarea unui sistem de evaluare și ranking la nivel mondial al universităților, bazat pe performanțe academice care sunt determinate în funcție de calitatea și cantitatea publicațiilor academice.

Globalizarea produce schimbări în cercetare și dezvoltare. În acest context, competiția și colaborarea internațională au devenit priorități ale universităților din întrega lume și implicit pentru UB. Toate universitățile din lume trebuie să știe poziția pe care se află pentru a-și evalua corect performanța academică și pentru a dezvolta strategii care le vor ajuta să progreseze. 

Universitatea din București membră a grupului IREG - Observatory on Academic Ranking and Excellence

IREG

Începând cu luna martie a anului 2013, Universitatea din București este membră a grupului IREG.

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence are 34 de membrii și este o asociație non-profit internațională ce reunește organizații de evaluare și ranking, universități și alte organizații implicate în evaluarea excelenței academice. Scopul acestei asociații este creșterea nivelului de conștientizare și de înțelegere a procesului de evaluare a universităților.

Clasamentele privind universitățile au devenit un fenomen global. Acestea oferă informații cu privire la serviciile oferite de universități, stimulează competiția între universități și ajută la diferențierea programelor academice. Interpretarea corectă a acestor clasamente contribuie la definirea conceptului de calitate a învățământului superior, acesta fiind unul dintre obiectivele prioritare în UB.

 

Pagină actualizată la 26 Februarie 2014.