CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CSUD

În conformitate cu art.11 alin.(3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr.681/2011, publicată în monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea din Bucureşti anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului studiilor universitare de doctorat, pentru  mandatul 2013-2016, concurs ce va avea loc în data de 11 martie 2013, ora 9,00, la sediul Rectoratului Universităţii din Bucureşti în Bl. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti conform metodologiei aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 20 iunie 2012.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin(1) lit. a) din Legea nr.1/2011.

Metodologia şi condiţiile de concurs sunt publicate pe adresa de web proprie: http://doctorat.unibuc.ro/. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Chiriac Alexandrina, Biroul Doctorat, e-mail doctorat@unibuc.eu , telefon 021 30 77 318, 021 30 77 317, 021 30 77 390.

Fisier de tip .pdf ! Anunt concurs Director CSUD

Fisier de tip .pdf ! Anunt Monitorul Oficial  

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 Ianuarie 2013.