Alumni: Promoţia 1978 - Informatică

Motto: "Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor."  Grigore C. Moisil   (1906-1973), academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, Computer Pioneer Award of  IEEE Computer Society (IEEE - 1996), părintele informaticii româneşti.

Promoţia 1978 Informatică, martoră la fondarea informaticii româneşti

La Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, în toamna anului 1974, 115 studenţi au început anul universitar în cadrul seriei C Informatică (4 grupe), având un program de studii special pentru Informatică. Anul IV a avut următoarele grupe de specializări: Informatică teoretică (131), Analiză numerică (133), Cercetări operaţionale (132), Probabilităţi şi statistică (134). După absolvire, aceştia au fost angajaţi la diverse locuri de activitate: Centre Teritoriale de Calcul, Institute de Cercetări, Ministere, Învăţamânt şi Cercetare, Centre de Calcul ale diverselor uzine, fabrici, etc. Astăzi, absolvenţii din anul 1978 îşi desfăşoară activitatea atât în ţară, cât şi în străinătate (SUA, Canada, Germania, Austria, Grecia, Israel), în următoarele domenii: IT, cercetare, învăţământ superior, finanţe, bănci, administaţie, telecomunicaţii. Un număr de 9 absolvenţi sunt doctori în matematică/informatică (Catargiu Dumitru, Crăciunean Vasile, Dima Nelu, Ioniţă Angela, Marinoiu Cristian, Răbâea Adrian, Stoleru Anca, Vianu Victor, Vlada Marin).

Profesorii universitari ai acestei generaţii de informaticieni au fost: Solomon Marcus, Livovschi Leon, Mircea Maliţa, Popovici Constantin, Văduva Ion, Tomescu Ioan, Cuculescu Ion, Vaida Dragoş, Andreian Cazacu Cabiria (Decan), Dincă George (Prodecan), Nicolae Radu (Prodecan), Viorel Iftimie, Petre P. Teodorescu, Mocanu Petre, Gavril Sâmboan, Liviu Nicolescu, Niţă Constantin, Vraciu Constantin, Mocanu Petre, Ichim Ion, Craiu Virgil, Florea Dorel, Mihnea Georgeta, Sireţchi Gheorghe, Anton Ştefănescu, Constantin Tudor, Gabriela Licea, Dumitrecu Monica, Sergiu Rudeanu, Virgil Căzănescu, Georgescu Horia, Bâscă Octavian, Atanasiu Adrian, State Luminiţa, Ion Roşca, Popescu Ileana, Popescu Liliana.

19882003

Evenimente și acțiuni:

  • Anul 1978, luna iunie, Absolvirea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică, Specializarea INFORMATICĂ;
  • Anul 1988, 29 - 30 octombrie, Întâlnirea de 10 ani la Facultatea de Matematică;
  • Anul 2003, 6 - 7 septembrie, Întâlnirea de 25 ani la Facultatea de Matematică şi Informatică;
  • Anul 2004, Iniţiativa Promoţiei 1978 "Sprijin pentru învăţământul de informatică la  Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti"
  • Anul 2008, 6 - 7 septembrie, Întâlnirea de 30 ani la Facultatea de Matematică şi Informatică;
  • Anul 2013, 21 septembrie, Întâlnirea de 35 ani la Facultatea de Matematică şi Informatică. 

Ref.:

 

2008fmi2013

2013

Despre Facultatea de Matematică şi Informatică

Încă de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 1864 (în anul 2014 s-au aniversat 150 de ani de la înfiinţare), Matematica a funcţionat ca secţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Informatica s-a studiat încă din anul 1960, când a apărut ca specializare, secţia "Maşini de calcul", urmănd ca din anul 1974 să fie concurs de admitere pentru specializarea Informatică.

 Astăzi, Facultatea de Matematică şi Informatică are un renume câştigat pe plan naţional şi internaţional prin contribuţii importante la dezvoltarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice (www.fmi.unibuc.ro). În acest sens, sunt reprezentative rezultatele cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum şi succesele studenţilor de la concursurile naţionale şi internaţionale de matematică şi informatică.

Despre Informatică la Facultatea de Matematică şi Informatică

După anul 1949, la Facultatea de Matematică şi Fizică (succesoare a Facultăţii de Ştiinţe fondată în anul 1863), s-a format Şcoala de „Teoria algebrică a mecanismelor automate” de către Grigore C. Moisil. În 1942, Grigore C. Moisil s-a transferat de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, ca angajat la noua Catedră de Algebră şi Logică. În anul 1960, la iniţiativa profesorului Grigore C. Moisil s-a fondat secţia „Maşini de calcul” pe care au absolvit-o mai multe generaţii. În februarie 1962, prin eforturile profesorului Grigore C. Moisil sprijinit de profesorii de la Facultatea de Matematică, s-a înfiinţat „Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti” (CCUB), care în anul 1969 a primit un sistem de calcul american IBM 360/30 şi care a fost utilizat pentru formarea multor generaţii de informaticieni, contribuind la programul de informatizare din România. Ca urmare a programului de informatizare la nivel naţional, în perioada 1970/1971 s-au înfiinţat la Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, secţii de Informatică (profil matematică),  secţii de Calculatoare şi automatică (profil ingineresc), respectiv secţii de Informatică economică (profil economic). În perioada 1970-1992, director tehnic al CCUB a fost prof. univ. dr. Ion Văduva, cadru didactic al Facultății de Matematică.

 

GAUDEAMUS

Latină

Gaudeamus igitur

Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore.

 

Română

Să ne bucurăm, aşadar,

Cât încă suntem tineri
Fiindcă dup-o tinereţe agitată,
Şi-o bătrâneţe-ngreunată,
Ţărâna ne va avea pe toţi.

Viaţa ne este scurtă
Va fi terminată prea curând,
Moartea vine fulgerător
Atroce ne-agaţă-n ghearele-i.
Nimeni nu-i cruţat de-aceasta.

Trăiască şcoala!
Trăiască profesorii!
Trăiască fiecare-ntrebător!
Trăiască fiecare-ntrebătoare!
Fie ca ei să-nflorească de-a pururi!

 

 

 

 

Pagină actualizată la 14 Mai 2014.