Centrul de lingvistica teoretica si aplicata

Centrul îşi propune să stimuleze cercetarea lingvistică de performanţă, formarea tinerilor cercetători şi schimbul de informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate; de asemenea, să asigure legarea învăţământului de cercetarea cea mai recentă şi mai performantă şi să transmită rezultatele prin aplicaţii în didactica limbii (inclusiv a limbii române ca limbă străină) şi prin forme de consultanţă lingvistică.

În acest scop, sunt prevăzute următoarele tipuri de activităţi:

  • organizarea de întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe ale catedrei, constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în domeniul limbii şi al comunicării;
  • publicarea rezultatelor cercetării în volume colective, în Analele Universităţii Bucureşti, în reviste de profil româneşti (Limba Română, Studii şi cercetări lingvistice, Revue Roumaine de Linguistique) şi străine;
  • iniţierea de proiecte de cercetare; participarea la proiecte inter şi intradisciplinare, naţionale şi internaţionale;
  • participarea membrilor săi la seminarii, conferinţe şi congrese de lingvistică;
  • includerea periodică în activitatea didactică, sub forma cursurilor opţionale, a cursurilor de master şi a celor de doctorat, a rezultatelor ştiinţifice celor mai performante;
  • acordarea de asistenţă şi expertiză lingvistică la cerere; colaborare la diferite programe de unificare terminologică, standardizare, testare a abilităţilor lingvistice, monitorizare a mass-mediei etc.;
  • consultanţă lingvistică, participare la proiecte de cultivare a limbii pentru publicul larg, inclusiv prin intermediul colaborărilor cu presa, cu posturi de radio şi televiziune;
  • organizare de întâlniri, discuţii, programe de perfecţionare ale profesorilor de limba şi literatura română din ciclul gimnazial şi liceal – pe teme lingvistice; în colaborare cu inspectoratele şcolare şi Societatea de Ştiinţe Filologice;
  • realizarea unor cursuri diferenţiate de limbă română ca limbă străină, organizarea unor programe speciale de pregătire; elaborarea de manuale şi auxiliare moderne;
  • gestionarea unui site propriu (găzduit de cel al Universităţii), în care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţii recente, manifestări ştiinţifice organizate etc.

 

Contact

Adresa: Str. Edgar Quinet, 14, Sector 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021-314.61.77
Persoane contact:
   Rodica Zafiu: secretar știintific
   Isabela Nedelcu:secretar

Adresă de contact: clta2007@yahoo.com

Subordonare: Facultatea de Litere
Domeniu: Filologie

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 13 Februarie 2014.