Doctorat

Începând din anii 1990, Europa în primul rând, dar şi Americile într-un ritm diferit, au epuizat experienţa modernităţii, caracterizată de o dramatică separare între religie, pe de o parte, şi lumea politicii, ştiinţei şi societăţii pe de altă parte, pentru a trece într-o vârstă post-seculară. Credinţa religioasă, în formele ei individuale şi instituţionalizate, a început nu numai să participe la conversaţia publică, ci chiar să devină o referinţă de neocolit pentru procesele politice, pentru formele de viaţă socială în plină transformare, pentru conştiinţa individuală, ca şi pentru elaborările ştiinţifice. Această schimbare de paradigmă a fost surprinsă fără întârziere atât de ştiinţele sociale şi umane, cât şi de filozofie şi teologie. Noi discipline, precum sociologia faptului religios, şi-au consolidat statutul, în vreme ce teologia însăşi a deschis un dialog fecund cu teoria critică a postmodernităţii, dând de pildă naştere în orizont catolic noii teologii politice ori in mediu protestant ortodoxiei radicale. În acest spirit, teologia a început să ocupe în câmpul cunoaşterii, în lumea academică, dar şi în spaţiul public o poziţie mai semnificativă şi mai fecundă intelectual decât cea pe care a ocupat-o în cea mai mare parte a secolului al XX-lea.
Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase ar urma să valorifice, în context românesc şi în cadrul Universităţii din Bucureşti, această nouă poziţie strategică a teologiei, angajată într-un dialog fertil cu filosofia, cu teoria critică, cu ştiinţele sociale şi cu cele ale vieţii. Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase înţelege să se sprijine pe tradiţia de gândire a teologiei occidentale, catolică şi protestantă deopotrivă, inseparabilă de geneza şi evoluţia filosofiei moderne, a ştiinţelor naturale, sociale şi umane. Faptul religios creştin va fi investigat interdisciplinar, cu mijloacele teologiei, filosofiei, antropologiei, ştiinţelor sociale
Atât în definirea misiunii şi obiectivelor, cât şi în organizare vor fi urmate dispoziţiile Codului Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului 681/2011.

Mai multe informații

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Iulie 2012.