Corp profesoral

Cadre didactice titulare 

 • Prof.  dr. Otniel Ioan Bunaciu 
 • Conf. dr. Corneliu Boingeanu
 • Conf. dr. Emil Bartos
 • Lect.  dr. Emilia Ceuta
 • Lect.  dr. Sorin Badragan
 • Lect.  dr. Adrian Sarbu
 • Lect. dr. Alexandru Vlasin
 • Lect. dr. Mihai Malancea

Cadre didactice asociate

 • Prof.  dr. Vasile Talpos 
 • Conf. dr. Daniel Maris
 • Conf. dr. Benoni Ardelean
 • Conf. dr. Octavian Baban
 • Conf. dr. Sorin Sabou
 • Conf. dr. Ioan Strainescu  

Cadre didactice asociate din strainatate

 • Prof. Paul Fiddes, (Regent's Park College, Oxford University)
 • Dr. Jeff Carter, (Acadia University, Canada)
 • Dr. George Hancock Stefan (Eastern University, SUA)

Consiliul facultatii

 • Prof. univ. dr. Otniel Bunaciu - decan
 • Conf. univ. dr. Corneliu Boingeanu - director departament
 • Lect. univ. dr. Alexandru Vlasin - Secretar Consiliu
 • Lect. univ. dr. Mihai Malancea
 • Lect. univ. dr. Emilia Ceuta
 • Lect. univ. dr. Emanuel Adrian Sarbu
 • Lect. univ. dr. Sorin Badragan
 • Mihalache Andrei - student program Licenta

 

 

 

 

 

Facultatea de Teologie Baptistă

Facultatea de Teologie Baptistă Sigla Facultatii de Teologie Baptistă

Bine ai venit!

Facultatea de Teologie Baptistă pregăteşte şi echipează, în spiritul credinţei creştine evanghelice, tineri şi tinere pentru a se implica în viaţa societăţii contemporane si pentru a sprijini activitatea sociala si educationala a bisericii.

Obiectivele facultăţii sunt:

 • Echiparea absolvenţilor cu deprinderi şi cunoştinţe pentru a face faţa cerinţelor moderne de pe piaţa de muncă (lucrul în echipă, atitudine etică, abilităţi interculturale, capacitate de analiză)
 • Pregătirea studenţilor pentru a putea intra pe piata de munca din tara noastra si alte tari (asistenti sociali, profesori de religie, mediatori interculturali, conducere ONG)
 • Formarea studentilor pentru a aduce un aport la societate din perspectiva creştina (în direcţii cum ar fi: misiune creştină, slujire interculturala, lideri spirituali, consiliere). 
 • Formarea studenţilor în direcţia dezvoltării personale şi spirituale pentru a fi competitivi în a urma programe de master în alte domenii de studiu (absolvenţii pot urma programele de master oferite în alte domenii).
 • Dezvoltarea deprinderilor profesionale necesare absolvenţilor pentru câştigarea de concursuri în domeniile în care doresc să  lucreze (management, administraţie, relaţii cu publicul).
 • Oferirea  de resurse de studiu pentru echiparea în diferite forme ale slujirii creştine (oferă un program de master la zi şi un program de doctorat).

De ce să studiezi la Facultatea de Teologie Baptistă?

 • Te formezi in profesii cu care poti gasi locuri de munca: asistent social, profesor, conducere ONG.
 • Explorezi înţelegerea experienţei cu Dumnezeu în lume.
 • Aparţii unei comunităţi de studenţi creştini evanghelici.
 • Studiezi în cea mai renumită universitate din România.
 • Achiziţionezi cunoştinţe, dezvolţi îndemânări şi creşti spiritual.
 • Înveţi cu o echipă de profesori care au experienţă remarcabilă la catedră şi sunt implicaţi în viaţa bisericilor.
 • Aparţii unei comunităţi cu relaţii internaţionale (Regent’s Park College, Universitatea din Oxford, TCMII, SUA si IBTS-C, Amsterdam).
 • Îţi măreşti şansele de a fi angajat în domeniul de studiu dar şi în alte domenii aşa cum au reuşit mulţi absolvenţi.
 • Te poţi califica pentru bursele oferite de către Universitatea din Bucureşti pentru unii dintre studenţii facultăţii.
 • Beneficiezi de posibilitatea de a folosi căminul privat administrat de Institutul Teologic Baptist din Bucureşti.

Deschiderea Anului Universitar la Facultatea de Teologie Baptista si la Institutul Teologic Baptist din Bucuresti va avea loc pe 2 octombrie la ora 10:30.

Invitati la eveniment sunt Dl. Deputat Ben Oni Ardelean, Vicepresedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei, Kent Hill, Executive Director, Religious Freedom Institute din Washington DC, Bill Saunders membru al baroului de la Curtea Suprema a SUA si medicul Peter Lucaciu, coordonator al organizatiei de ajutorare medicala REMM.

 

Prof. univ. dr. Otniel Ioan Bunaciu                                 Conf. univ. dr. Daniel Maris

Decan, Facultatea de Teologie Baptista                          Rector, Institutul Teologic Baptist

Universitatea din Bucuresti                                               


Oferta educaţională

Facultatea oferă studii de licenţă (3 ani) şi studii de master (2 ani) în domeniul Teologie Baptistă. Facultatea oferă şi studii de doctorat în teologie.

 

Catedre si centre de cercetare

Admitere 2017

LICENTA:            Teologie baptistă asistenţă socială  (program de licenta - 3 ani)

Locuri:                         24 fără taxă

                                   5 cu taxa

ADMITERE  IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2017

10 - 21 iulie 2017 (Luni - Vineri între orele 10-14; Sâmbătă între orele 10 - 12)

4 - 14 septembrie 2017 (Luni - Vineri între orele 10-14; Sâmbătă între orele 10 - 12) 

Acte necesare la înscriere:

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • certificatul de naştere,
 • certificat de căsătorie,
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • doua  fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 • Dosar plic din carton

Taxa de înscriere:         100 RON

Examen:                    1. Concurs de dosare

                               2. Eseu pe tema „O mărturie creştină în societate”

                                 (se depune la dosarul de înscriere)

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE DIN SESIUNEA

 IULIE 2017

Specializarea Teologie Baptista Asistenta Sociala

Nr.

Nume

Nota admitere

1

VRÎNCEANU F.-A. LIDIA

9.69

2

SANDU M. ELIZA-BEATRICE (SANDU)

9.52

3

NAGÂŢ M. VIOLETA-IOANA (NAGÂŢ)

9.4

4

CIUREA S. RAMONA-ELENA (CIUREA)

9.35

5

VĂLE M. DAVID (VĂLE)

9.21

6

ALEXA I.-L. ABEL-BENIAMIN (ALEXA)

9.1

7

TOADER A. ADELA (TOADER)

8.98

8

DRĂGAN I. ANCA-GEORGIANA (MOLDOVEANU)

8.86

9

SOMEŞAN A. MIRUNA (SOMEŞAN)

8.74

10

PISCAN M. DORINA (PAPAINOP)

8.72

11

GHIŢA P. ANDREEA-RALUCA (GHIŢA)

8.62

12

COSTEA R. SAMUEL - DAN (COSTEA)

8.52

13

ANDREESCU N. GABRIELA (DIACONU)

8.34

14

BANU N. CĂTĂLIN-ION (BANU)

8.02

15

AMUZA M. MARIANA-NICOLETA

8.02

16

GLOAMBEŞ N. CRISTIAN (GLOAMBEŞ)

8.02

17

BERBECE C. CLAUDIU-EMILIAN (BERBECE)

7.36

 

Specializarea Teologie Baptista Asistenta Sociala

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

TIP LOCURI: BUGET

 

Nr.

crt.

Numeleşiprenumelecandidatului

NOTA

1

FONTA D. GHEORGHE

9,33 (nouă,33%)

2

CIULIN G. ESTERA (căsătorită ALEXANDRU)

9,28 (nouă,28%)

3

GORGOTEANU M. LAVINIA ȘTEFANIA (căsătorită GHIȚĂ)

8,60 (opt,60%)

4

CONSTANTIN V.F. FLORINA

8,44 (opt,44%)

5

MIHAI V. VASILICA MIRELA (căsătorită DĂNĂUȚĂ)

8,41 (opt,41%)

6

STĂNCULESCU S. MARIANA

8,13 (opt,13%)

7

POPA D.V. ALEXANDRU ROBERT

7,52 (șapte,52%)

 

ADMITERE   Master în teologie (program de master - 2 ani)

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Teologie, PROGRAMUL DE STUDII Master în Teologie / cu frecvenţă

PE LOCURILE BUGETATE

Nr.

crt.

Numele şi prenumelecandidatului

NOTA

1

MEMET Ș. Denis

10 (zece)

2

RADU P. Lisandru-Săndel

10 (zece)

3

CRÎNGANU D.M. Andrei Costel

9,90 (nouă,90%)

4

LIȚĂ G. Lucian-Constantin

9,80(nouă,80%)

5

ȚURCAN I. Dumitru

9,80(nouă,80%)

6

FAȘIE P. Daniel

9,75(nouă,75%)

7

NEAGU N. Răzvan-Ionuț

9,75(nouă,75%)

8

BERINDEANU I. Iuliu-Ciprian

9,70(nouă,70%)

9

CIUBOTARI-POPESCU R. Codruț

9,70(nouă,70%)

10

DULGHERU C.V. Adrian-Petruț

9,70(nouă,70%)

11

FLUERAȘ N. Virgil-Bujor

9,70(nouă,70%)

12

DELEU C. Costel-Eduard

9,60(nouă,60%)

13

ONU V. Daniel

9,60(nouă,60%)

14

ONU V. Vasile

9,60(nouă,60%)

15

ZAHARIE I. Ionel

9,60(nouă,60%)

16

GANEA V. Adrian-Nicolae

9,50(nouă,50%)

17

ROȘCA M. Mircea

9,50(nouă,50%)

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Teologie, PROGRAMUL DE STUDII Master înTeologie / cu frecvenţă

PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Nr.

crt.

Numeleşiprenumelecandidatului

NOTA

1

GUGIU S. Gică

9,40(nouă,40%)

3

PÎNZARU F. Andrei

 9,40(nouă,40%)

3

DEDEU L. Emanuel

9,20(nouă,20%)

4

DUMITRESCU G. Marius-Mihai

9,20(nouă,20%)

5

NISTOR D. Doru-Ion

8,25(opt,25%)

 

Locuri: 17 fără taxă

             5 cu taxa


Înscriere admitere:

4 - 14 septembrie 2017 

(Luni - Vineri între orele 10-14; Sâmbătă între orele 10 - 12)

 

Acte necesare la înscriere:

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată daca aceasta este depusă la altă facultate.
 • certificatul de naştere,
 • certificat de căsătorie,
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • doua  fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 • Dosar plic din carton

Taxa de înscriere:        100 RON

Examen:      1. Eseu pe tema „Discutaţi relaţia dintre Revelaţia Generală şi Sfânta Scriptură”

                        (se depune la dosarul de înscriere)

       2. Proba orală care se va sustine la data 18 - 19  septembrie 2017 ora 9:00

Bibliografie:      Millard Erickson, Teologie crestina, vol. 1, Cartea Crestina, 2004.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NOU!!!  Taxele se pot achita și in contul Facultății de Teologie Baptista - contul este deschis la banca - BCR - RO78RNCB0076010452620068:

Taxele de şcolarizare anuale aprobate de către Senatul Universităţii din Bucureşti sunt următoarele:

 • pentru programele de licenţă: 3100 de lei;
 • pentru programele de master: 3100 de lei;
 • pentru programul de doctorat: 3500 de lei .

 
Pagină actualizată la 27 Septembrie 2017.