Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială formează specialişti în ştiinţele sociale prin cele două secţii ale sale de studii superioare de lungă durată, 13 programe de master (1,5 ani) şi programe de doctorat, la care sunt înscrişi în perioada de stagiu peste 350 de doctoranzi la zi şi fără frecvenţă.

Facultatea realizează programe de cercetare fundamentale (proiecte sau aplicaţii) în domenii ca: politica socială, sociologie, asistenţă socială, şi publică rapoarte de cercetare şi recenzii, lucrări ştiinţifice (cărţi) pentru specialişti, autorităţi şi pentru marele public.

Facultatea cooperează cu instituţiile educaţionale şi de cercetare din ţară şi din afara ţării; de asemenea, cu alte organizaţii din străinătate în organizarea şi dezvoltarea programelor internaţionale educaţionale şi de cercetare; transferul creditelor academice este încurajat ca şi schimbul internaţional interacademic şi cooperarea cu instituţii similare din ţară şi din afara ţării.

Facultatea promovează forme moderne de educaţie în programele de bază, precum şi în forma educaţiei la distanţă.

Locatia Facultatii de Sociologie

Linii RATB disponibile: Piaţa Universităţii - 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 137, 268,  336, 601

 

 

 

 
Pagină actualizată la 08 Aprilie 2016.