Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii

Prezentarea masteratului și pe:

 http://www.slideshare.net/lingvisticabucuresti/de-ce-lingvistica-limbii-engleze

Fisier de tip .docx ! English_version 


Ce este?
Acest program este structurat pe module cu trei direcții de specializare:

1.    Discurs și Argumentare

- se concentrează pe componentele textuale și retorice ale discursului în limba engleză, urmărind descrierea textului din punct de vedere argumentativ.

2.    Lingvistica Limbii Engleze. Metode și Aplicații

- oferă o descriere a problemelor fonologice, sintactice și semantice specifice limbii engleze, într-un cadru explicativ modern.

- există și o componentă psihologingvistică importantă, axată pe cercetarea în domeniul achiziției limbii materne și a unei limbi străine.

3.    Didactica Limbii Engleze. Fundamente și Strategii actuale

- prezintă fundamentele predării în limba engleză, precum și strategiile actuale în predarea limbii engleze dintr-o perspectivă critică.

 

În ce limbă se țin cursurile? 

Cursurile se desfășoară în limba engleză.

 

Ce se studiază? 

1. Ateliere:

·         Perfecționarea limbii, prin atelier avansat de engleză practică (cuprinzând diverse activități, inclusiv traduceri)

2. Modulul Discurs și Argumentare:

·         Limbă și cultură

·         Tipologia textului

·         Analiza discursului

·         Reprezentări lingvistice în mass-media

·         Pragmatică

·         Sociolingvistică

3. Modulul de Lingvistică – Metode și Aplicații:

·         Sintaxa limbii engleze și sintaxă comparată

·         Structura lexiconului

·         Semantică lexicală

·         Istoria vocabularului

·         Teoria schimbărilor lingvistice

·         Varietăți ale limbii engleze

·         Fonologie

·         Achiziția limbii

4. Modulul de Achiziția limbii

·         Achiziția englezei ca prima limbă

·         Achiziția englezei ca limbă secundară

5. Modulul de Didactica Limbii Engleze:

·         Învățarea unei limbi străine

·         Metode și orientări în predarea unei limbi străine

·         Gramatică funcțională și programare didactică

6. Modulul de Lingvistică Computațională:

·         Metode de prelucrare a limbajelor naturale cu ajutorul computerului: lingvistică de corpus, metode statistice, glosare, dicționare online

Cine predă? 

Cadre didactice de la Departamentul de Engleză al FLLS și de la Facultatea de Matematică și Informatică.

 

Pot studia și în străinătate? 

DA! În timpul facultății există Burse Erasmus! Colectivul de lingvistică are încheiate parteneriate Erasmus cu universități din Italia (Veneția, Pisa), Spania (Barcelona), Cipru (Nicosia).

 

După absolvire puteți opta pentru un program de doctorat din România sau din străinătate – mulți dintre foștii noștri masteranzi au fost acceptați cu bursă la programe de doctorat din țară (Școala Doctorală „Limbi și identități culturale” a FLLS, Universitatea din București) precum și din Statele Unite (Rutgers University, University of Connecticut, Central University of New York, Texas University at Austin, University of Massachussetts Amherst), Olanda (Universiteit Leiden), Italia (Universita Ca' Foscari Venezia).

 

Unde mă pot angaja după absolvire? 

Studenții care învață lingvistica dobândesc competențe utile, cum ar fi:

·         gândire analitică

·         capacitatea de argumentare logică

·         capacitatea de a formula și a testa ipoteze

·         competență de comunicare într-o diversitate de registre și situații

·         cunoștințe avansate de limba engleză

De aceea, absolvenții masteratului sunt foarte bine pregătiți pentru o varietate de locuri de muncă:

·         în învățământul universitar și cercetare

·         în echipe de cercetare interdisciplinară în domeniile inteligenței artificiale, lingvisticii clinice, lingvisticii judiciare etc.

·         în învățământul preuniversitar

·         ca traducător sau interpret

·         în administrația publică, ONG-uri, instituții guvernamentale, servicii de informații

·         în mass-media, relații publice și publicitate

·         ca organizator de evenimente, conferințe, simpozioane, congrese, întâlniri de afaceri

·         ca lexicograf sau documentarist

·         ca lingvist consultant în domeniile juridic, economic, medical etc.

 

Condiții de admitere: 

FĂRĂ examen scris!

Se pot înscrie absolvenți ai facultăților de limbi și literaturi străine sau litere, buni cunoscători ai limbii engleze.

 

Examenul de admitere este compus din: (1) evaluarea dosarului candidatului și (2) interviu. Dosarul trebuie să conțină: CV (în limba engleză); scrisoare de intenție (în limba engleză, maximum 2 pagini A4); rezumatul lucrării de licență văzută ca proiect de cercetare (în limba engleză, maximum 2 pagini A4).

 

Locuri buget: 16 / Locuri taxă: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT:

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1, Bucureşti 

Director de program:

prof. dr. Alexandra Cornilescu

Persoană de contact:

prof. dr. Larisa Avram

e-mail:  larisa.avram@gmail.com  

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 12 Iulie 2016.