Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

header FJSC

F. J. S. C. şi-a impus prestigiul profesional în rândul şcolilor şi al instituţiilor academice de profil atât din România, cât şi din străinătate. F. J. S. C este preşedintele Asociaţiei Şcolilor de Jurnalism din Europa de Est şi Centrală. Este membru asociat al Asociaţiei Europene de Formare în Jurnalism (EJTA) cu sediul în Maastricht, al Reţelei Şcolilor Francofone de Jurnalism “Theophraste Renaudot”, al Centrului European de Cercetări în Comunicarea de Masă al ORBICOM-UNESCO (reţeaua internaţională a catedrelor de comunicare).

Anual, studenţi şi profesori ai F.J.S.C. sunt cuprinşi în programe europene de jurnalism sau programe de schimb de experienţă universitară şi jurnalistică cu ţări din Europa de Est şi occidentală. Avem relaţii academice şi de cercetare cu instituţii prestigioase din străinătate, cum ar fi: Ecole Supérieure de Journalisme din Lille, Université du Quebec din Montréal, Mid Sweden University din Suedia, Université de Grenoble din Franţa, Université Paul Valéry-Montpellier din Franţa, etc.

Alte ştiri

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării este prima facultate de jurnalism înființată după 1989, fiind recunoscută pe plan național și internațional drept un spațiu al formării profesionale la cele mai înalte standarde.

FJSC are programe de studiu acreditate de către ARACIS (Agentia Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior) si ofera posibilitatea formarii profesionale pentru mass-media (radio, televiziune, presa scrisa, presa de agentie, jurnalism online), în relatii publice si publicitate.

Toate diplomele si atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial.


 

CONDUCEREA FJSC - 2016 - 2020

DECAN: Prof. dr. Mihai COMAN

PRODECANI:

Lect. dr. Valentin VÎLCU

Conf. dr. Camelia CMECIU

CONDUCEREA FJSC - 2012 - 2016

DECAN: Prof. dr. Viorica Aura PĂUȘ

PRODECANI:

Prof. dr. Mirela LAZĂR (responsabil cu relațiile internaționale, resursele umană și statele de funcții)

Conf. dr. Raluca RADU (responsabil cu activitatea științifică și didactică, asigurarea calității programelor de studiu și raportările anuale)

Lector dr. Valentin VALCU (responsabil cu activitatea studențească, burse și cămine)

ȘEFI DEPARTAMENTE:

Școala doctorală: Prof. dr. Mihai COMAN

Departamentul de Antropologie Culturală și comunicare: Prof. dr. Daniela FRUMUȘANI

Departamentul de Jurnalism: Conf. dr. Oana BĂLUȚĂ

Departamentul de învățământ la distanță: Conf. dr. Antonio MOMOC

 


Specializari licență - ACREDITATE ARACIS

  • Jurnalism 
  • Comunicare sociala si relatii publice
  • Publicitate
  • Jurnalism - ID
  • Comunicare sociala si relatii publice - ID
  • Publicitate - ID


 

Locatia Facultatii de Jurnalism

Linii RATB disponibile: Piaţa Obor - 66 până la Bd. Carol 61 Bd. I.Maniu
Piaţa Universităţii: 61
Gara de Nord: 62

 

 

 
Pagină actualizată la 14 Martie 2017.