Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie

Studiile în domeniul istoriei la Universitatea Bucureşti datează încă de la crearea acesteia ca instituţie de învăţământ superior, prin decretul din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primele cursuri, organizate în cadrul Facultăţii de Litere, Drept şi Filosofie, aveau ca temă studierea antichităţilor şi a patrimoniului arheologic. Subiectele s-au multiplicat în timp, iar ştiinţele istorice au fost reprezentate mai bine de un secol în universitatea bucureşteană prin personalităţi majore a le culturii româneşti. Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan, Gheorghe Brătianu, Mihail Berza, Emil Condurachi, Ion Nestor, Dionisie Pippidi, Constantin C. Giurescu sunt numai o parte dintre cei care au fondat şi au îmbogăţit tradiţia studiilor istorice în această instituţie.

După 1990 programele facultăţii au devenit mai variate, atât la nivel de licenţă cât şi la cel masteral. La secţia tradiţională de Istorie s-au adăugat specializările Istoria Artei şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Studiile de master s-au dezvoltat continuu, iar în 2008 au fost acreditate nouă direcţii de master în sistemul Bologna. În ciclul al treilea studiile sunt organizate în cadrul Şcolii doctorale. În acest moment Facultatea de Istorie include cel mai mare număr de specializări pe care le-a propus de-a lungul întregii sale existenţe, unele cursuri fiind unice în mediul universitar românesc. În prezent facultatea are numărul cel mai mare de studenţi de toate gradele şi formele de studii din istoria sa.

 

ROMANIAN ASSOCIATION OF YOUNG SCHOLARS

ÎN PARTENERIAT CU

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, SNSPA * DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTERGRARE EUROPEANĂ, SNSPA* INSTITUTUL DE ISTORIE „NICOAE IORGA”, ACADEMIA ROMÂNĂ * INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂȚII VIEȚII, ACADEMIA ROMÂNĂ * CENTRUL DE CERCETARE ÎN ETICĂ APLICATĂ, FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI * CENTRUL DE STUDII ȘI DOCUMENTARE „SOCIETATE, DREPT, RELIGIE” * FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE, ASE*

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A TINERILOR CERCETĂTORI

12 decembrie 2015

București

APEL LA CONTRIBUȚII

Fisier de tip .pdf ! CfP_CNTC2015 

 

 

Aplica acum pentru Master, Doctorat si cercetare in Germania!

 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/German Academic Exchange Service) pune la dispoziția publicului interesat oferta sa de burse pentru anul universitar 2016/2017. Sunt finanțate cursuri de limbă și civilizație germană, programe de master și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. Cele mai multe programe de bursă DAAD permit aplicații și în limba engleză.

Alăturat găsiți o imagine sinoptică a celor mai importante programe de bursă. 
O broșură cu descrierea detaliată a tuturor tipurilor de finanțare DAAD, relevante pentru România poate fi consultata aici.

 

 

 

Toate gandurile noaste de bine si insanatosire grabnica către Chiţiga Raluca - Alexandra, studentă-masteranda a Facultății de Istorie și una dintre victimele tragediei care s-a petrecut aseară în Clubul Colectiv.. Studentii si cadrele didactice ale Facultatii de Istorie sunt alaturi de Raluca si de familia ei cu tot spijinul de care este nevoie in aceste momnete grele. Însănătoșire grabnică Raluca!

 

 

 

 

 

 

 

Orar ID
Semestrul I
Anul universitar 2015-2016

 

Anul I 

Data

Ora

Disciplina

Sala

24 X. 2015

8.00 – 10.00

Preistorie generală (Al. Ţârlea)

304

10.00 – 12.00

Istoria universală sec. V-XIV (L. Damian)

105

12.00 – 14.00

Orientul şi Asia în antichitate (M. Ciho) 

Amf. Parvan 

14.00 – 16.00

Istorie medie românească sec. VIII-XVI (O. Popescu) 

306

 

 

 

21 XI. 2015

8.00 – 10.00

Istoria istoriografiei până în sec. XVIII (A. Speteanu)

306

10.00 – 12.00

Arheologie generală (M. Arsenescu)

306

12.00 – 14.00

Grecia antică (F. Bohâlţea) 

304

14.00 – 16.00

Limba franceză (D. Bordea) 

307

16.00 – 18.00 

Utilizarea calculatorului (M. Dobre) 

104

 

 

12 XII 2015

 

8.00 – 10.00

Preistorie generală (Al. Ţârlea)

304

10.00 – 12.00

Istoria universală sec. V-XIV (L. Damian)

105

12.00 – 14.00

Orientul şi Asia înantichitate (M. Ciho) 

Amf. Parvan 

14.00 – 16.00

Istorie medie românească sec. VIII-XVI (O. Popescu) 

306

 

 

 

 

 

16.I.2016

 

8.00 – 10.00 

Istoria istoriografiei până în sec. XVIII (A. Speteanu)

306

10.00 – 12.00

Arheologie generală (M. Arsenescu)

306

12.00 – 14.00

Grecia antică (F. Bohâlţea) 

304

14.00 – 16.00

Limbafranceză (D. Bordea) 

307

16.00 – 18.00 

Utilizarea calculatorului (M. Dobre) 

104

  

Anul II 

Data

Ora

Disciplina

Sala

24 X. 2015

8.00 – 10.00

Istoria modernă universală sec. XVII-XVIII (M. Coman) 

104

10.00 – 12.00

Istoria modernă a României 1821-1877 (C. Gudin) 

201

12.00 – 14.00

Curs opţional: Istoria căsătoriei în evul mediu (L. Damian) 

105

14.00 – 16.00

IstoriaBizanţului sec. IV-X (M. Dobre) 

105

 

 

 

21 XI. 2015

8.00 – 10.00 

Limbalatină (A. Lukacs) 

105

10.00 – 12.00

Curs opţional: Familia romană în epoca clasică (F. Bohâlţea) 

304

12.00 – 14.00

Sem. sp. de studiere a surselor istorice (M. Dobre) 

105

14.00 – 16.00

Istoria contemporană universală 1918-1945 (B. Antoniu) 

CSEA

16.00 – 18.00

Istoria României 1918-1945 (I. Bucur) 

105

 

 

12 XII 2015

 

8.00 – 10.00

Istoria modernă universală sec. XVII-XVIII (M. Coman) 

104

10.00 – 12.00

Istoria modernă a României 1821-1877 (C. Gudin) 

201

12.00 – 14.00

Curs opţional: Istoria căsătoriei în evul mediu (L. Damian) 

105

14.00 – 16.00

Istoria Bizanţului sec. IV-X (M. Dobre) 

105

 

 

 

 

 

16.I.2016

 

8.00 – 10.00

Limbalatină (A. Lukacs)

105

10.00 – 12.00

Curs opţional: Familia romană în epoca clasică (F. Bohâlţea)

304

12.00 – 14.00

Sem. sp. de studiere a surselor istorice (M. Dobre)

105

14.00 – 16.00

Istoria contemporană universală 1918-1945 (B. Antoniu)

CSEA

16.00 – 18.00

Istoria României 1918-1945 (I. Bucur)

105

 

 

Anul III 

Data

Ora

Disciplina

Sala

24 X. 2015

8.00 – 10.00

Dinamica relaţiilor internaţionale  (1870-1914) (A. Matei)

105

10.00 – 12.00

Istoria relaţiilor internaţionale 1919 – 1939 (B. Antoniu) 

CSEA

12.00 – 14.00

Evoluţia învăţământului în Principatele Române în sec al XIX-lea (C. Gudin)

201

14.00 – 16.00

Metodologia cercetărilor de istorie culturală(D. Gicu)

104

 

 

 

21 XI. 2015

8.00 – 10.00

Religii în Roma antică (F. Bohâlţea)

304

10.00 – 12.00

Ortodoxie şi catolicism în evul mediu (M. Dobre)

105

12.00 – 14.00

Limba franceză (D. Bordea)

307

14.00 – 16.00

Muzeologie (F. Niţu) 

104

 

 

 

 

 

12 XII 2015

 

8.00 – 10.00

Dinamica relaţiilor internaţionale  (1870-1914) (A. Matei)

105

10.00 – 12.00

Istoria relaţiilor internaţionale 1919 – 1939 (B. Antoniu) 

CSEA

12.00 – 14.00

Evoluţia învăţământului în Principatele Române în sec al XIX-lea (C. Gudin)

201

14.00 – 16.00

Metodologia cercetărilor de istorie culturală(D. Gicu)

104

 

 

 

 

 

16.I.2016

 

8.00 – 10.00

Religii în Roma antică (F. Bohâlţea)

304

10.00 – 12.00

Ortodoxie şi catolicism în evul mediu (M. Dobre)

105

12.00 – 14.00

Limba franceză (D. Bordea)

307

14.00 – 16.00

Muzeologie (F. Niţu) 

104

 

 

 

ANUNT ANUL I-III

OPȚIUNI CURSURI SEMESTRU I


Fisier de tip .doc ! inscrieri anul I_2015-2016_istorie 

Fisier de tip .doc ! inscrieri anul II IA 2015-2016 

Fisier de tip .doc ! inscrieri anul II RISE 2015-2016 

Fisier de tip .doc ! inscrieri anul II_2015-2016_istorie 

Fisier de tip .doc ! inscrieri anul III Istorie_2015-2016 

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

              Studenţii anului I şi II (2014-2015) care participă la reclasificare sunt rugaţi sa-şi verifice situaţia şcolară şi să anunţe secretara de an, în cazul în care apar unele probleme la note. Orice modificare poate fi făcută până cel târziu la data de 04.10.2015.

ANUNT!!!

In sectiunea avizier puteti consulta cetralizatoarele.

 

Anunt

Rezultate repartizare cazare 2015/2016

Fisier de tip .pdf ! Studenti cazati in caminele Universitatii din Bucuresti 2015-2016  

Fisier de tip .pdf ! Studenti cazati in caminele U.T.C.B. TEI 2015-2016 


 

 

Nr. Crt.  DENUMIRE MASTER DATA EXAMEN
1

 

 

 NOU!!!

 

Rezultate admitere Scoala Doctorala

 

Fisier de tip .pdf ! ISTORIE - liste admitere 2015  

Decizie suplimentare locuri

Fisier de tip .docx ! adresa_decizie 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI ÎN SESIUNEA DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 2015 – BUGET

 

Pentru confirmare, candidații declarați admiși sunt obligați să depună diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de master (pentru promoția 2015 adeverința de master) în original, la Secretariatul Facultății de Istorie, în perioada 24-29 septembrie 2015 astfel:

Joi (24.09.2015) – 9.00-14.00;

Vineri (25.09.2015) – 9.00-13.00;

Luni (28.09.2015) – 9.00-14.00;

Marţi(29.09.2015) – 9.00-14.00.

 

Candidații admiși care nu depun originalele diplomelor de bacalaureat, licență, master  (pentru promoția 2015 adeverința de master) în programul anunțat mai sus vor pierde locul obţinut.

 CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 1000 LEI la Casieria Universității  (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol) cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune Secretariatul Facultății de Istorie, în perioada 24-29 septembrie 2015 astfel:

Joi (24.09.2015) – 9.00-14.00;

Vineri (25.09.2015) – 9.00-13.00;

Luni (28.09.2015) – 9.00-14.00;

Marţi(29.09.2015) – 9.00-14.00.

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor depune chitanţa în  programul anunțat își vor pierde locul.

TAXA ANUALĂ DE STUDII PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ESTE DE 4000 LEI.


 

Rezultate admitere master septembrie 2015

 

Fisier de tip .pdf ! Experimente ale Modernitatii_buget 

Fisier de tip .pdf ! Interfete Culturale in Preistorie si Antichitate_buget 

Fisier de tip .pdf ! Interfete Culturale in Preistorie si Antichitate_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Artei si Filosofia Culturii_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Artei si Filosofia Culturii_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Comunismului in Romania_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Ideilor, Mentalitatilor si a Culturii de Masa_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria si Practica Relatiilor Internationale_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria si Practica Relatiilor Internationale_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istorie si Politica Militara_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istorie si Politica Militara_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istorie,Resurse Culturale si Patrimoniu in Societatea Contemporana_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istorie,Resurse Culturale si Patrimoniu in Societatea Contemporana_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Politica si Societate_Buget 

Fisier de tip .pdf ! Studii Medievale_buget 

Fisier de tip .pdf ! Tehnici Diplomatice_buget 

Fisier de tip .pdf ! Tehnici Diplomatice_taxa 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGETUL DE STAT

Pentru confirmarea locurilor subvenționate de la bugetul de stat, candidații declarați admiși sunt obligați să depună diploma de bacalaureat și diploma de licență în original (pentru promoția 2015 adeverința de licență), la secretariatul facultății, în perioada 23-25 septembrie 2015 astfel:

Miercuri: 9.00-14.00

       Joi: 9.00-14.00

   Vineri: 9.00-13.00

Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și diploma de licență în original (pentru promoția 2015 adeverința de licență), în programul anunțat mai sus pentru confirmarea locurilor subvenționate, vor pierde locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la specializarea respectivă.

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universității  (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol) cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune la secretariatul Facultății de Istorie, în perioada 23-25 septembrie 2015, astfel:

Miercuri: 9.00-14.00

       Joi: 9.00-14.00

   Vineri: 9.00-13.00

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor respecta programul anunțat pentru confirmarea locurilor de la taxă, își vor pierde locul.

În urma renunţării unora dintre candidaţii admişi pe locurile de la buget, pot apărea locuri disponibile pentru cei care sunt pe listele de la taxă și care au confirmat prin depunerea chitanței la secretariat. În cazul în care un candidat aflat pe locurile cu taxă trece pe locuri subvenționate de la buget, i se va restitui suma depusă pentru confirmarea locului, după înmatricularea în anul I.

Deoarece sunt candidati care au optat pentru mai multe programe de studiu se vor elibera locuri la buget. Rugam toți candidații care sunt pe listele cu taxă și pot urma cursurile la buget sa ia legatura urgent cu secretariatul.

Candidații care sunt pe listele de așteptare sunt rugați să ia legatura cu secretariatul deoarece prin eliberarea locurilor la buget e posibil sa obțină șansa de a urma cursurile dorite pe locuri subvenționate.


NOU!!!

Rezultate admitere 16 septembrie 2015


Istorie Taxa

Fisier de tip .pdf ! ISTORIE TAXA 

RISE Taxa

Fisier de tip .pdf ! RISE TAXA 

Istoria Artei Taxa

Fisier de tip .pdf ! ISTORIA ARTEI TAXA 

Istorie ID

Fisier de tip .pdf ! ISTORIE ID TAXA 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ 

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol)  cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune la secretariatul Facultății de Istorie, în zilele de :18;21;22;23 septembrie 2015, astfel:

Luni: 9.00 -14.00

Marți: 9.00 -14.00

Miercuri: 9.00 -14.00

        Joi:  9.00 -14.00

Vineri: 9.00 -12.00

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor respecta programul anunțat pentru confirmarea locurilor de la taxă, își vor pierde locul.

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ

Septembrie 2015

ISTORIE

ISTORIA ARTEI

 Admitere - Conversie profesionala

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

1.  Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  admis - respins

Fisier de tip .pdf ! structura eseu motivational_admitere2015

2.  Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

–    nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;

–    nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 3-11 septembrie 2015;

Evaluarea dosarelor: 12 septembrie 2015;

Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2015.

Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 150 RON/dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 RON.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1.  Dosar plic;

2.  Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);

3.  Diploma de Bacalaureat în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă provizorie în original (sau copie legalizată);

4.  Copie legalizată a certificatului de naştere;

5.  Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;

6.  Fotocopia cărţii de identitate;

7.  Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);

8.  4 fotografii tip buletin;

9.  Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății).

10. Scrisoare de intentie/eseu motivational

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

2 Septembrie 2015

ISTORIE

ISTORIA ARTEI

RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI STUDII EUROPENE

 

NOU!!!

REZULTATE FINALE ADMITERE 


ISTORIE/ISTORIE ID


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ

Fisier de tip .pdf ! admitere_istorie_buget_taxa_rrom_ID_2 septembrie 

RISE


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ/LISTA DE ASTEPTARE

Fisier de tip .pdf ! admitere_risei_buget_taxa_septembrie 

 

ISTORIA ARTEI


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ

Fisier de tip .pdf ! admitere_istoria artei_buget_taxa_2 septembrie 

 

 

Evaluarea se face pe baza calificativelor: admis - respins

Locatia Facultatii de Istorie

 Linii RATB disponibile:  91; 61; 66; 85; 69; 601; 381

 Metrou - Statia Universitate

 

 

Contact

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti
Tel: 0213145389, 0213053708, 0213053709
Tel/Fax: 0213100680
Email: secretariat@istorie.unibuc.ro
web: www.istorie.unibuc.ro

Conducere

Decan: 
Conf.univ.dr. Florentina Nitu
Prodecani:
 Conf. univ. dr. Ioan Opris
 Lect. univ. dr. Marian Stefanescu
Responsabil Erasmus:
 Lect. univ. dr. Alin MateiPagină actualizată la 11 Noiembrie 2015.

 

 

 NOU!!!

 

Rezultate admitere Scoala Doctorala

 

Fisier de tip .pdf ! ISTORIE - liste admitere 2015  

Decizie suplimentare locuri

Fisier de tip .docx ! adresa_decizie 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI ÎN SESIUNEA DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 2015 – BUGET

 

Pentru confirmare, candidații declarați admiși sunt obligați să depună diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de master (pentru promoția 2015 adeverința de master) în original, la Secretariatul Facultății de Istorie, în perioada 24-29 septembrie 2015 astfel:

Joi (24.09.2015) – 9.00-14.00;

Vineri (25.09.2015) – 9.00-13.00;

Luni (28.09.2015) – 9.00-14.00;

Marţi(29.09.2015) – 9.00-14.00.

 

Candidații admiși care nu depun originalele diplomelor de bacalaureat, licență, master  (pentru promoția 2015 adeverința de master) în programul anunțat mai sus vor pierde locul obţinut.

 CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 1000 LEI la Casieria Universității  (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol) cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune Secretariatul Facultății de Istorie, în perioada 24-29 septembrie 2015 astfel:

Joi (24.09.2015) – 9.00-14.00;

Vineri (25.09.2015) – 9.00-13.00;

Luni (28.09.2015) – 9.00-14.00;

Marţi(29.09.2015) – 9.00-14.00.

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor depune chitanţa în  programul anunțat își vor pierde locul.

TAXA ANUALĂ DE STUDII PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ESTE DE 4000 LEI.


 

Rezultate admitere master septembrie 2015

 

Fisier de tip .pdf ! Experimente ale Modernitatii_buget 

Fisier de tip .pdf ! Interfete Culturale in Preistorie si Antichitate_buget 

Fisier de tip .pdf ! Interfete Culturale in Preistorie si Antichitate_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Artei si Filosofia Culturii_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Artei si Filosofia Culturii_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Comunismului in Romania_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria Ideilor, Mentalitatilor si a Culturii de Masa_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria si Practica Relatiilor Internationale_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istoria si Practica Relatiilor Internationale_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istorie si Politica Militara_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istorie si Politica Militara_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Istorie,Resurse Culturale si Patrimoniu in Societatea Contemporana_buget 

Fisier de tip .pdf ! Istorie,Resurse Culturale si Patrimoniu in Societatea Contemporana_taxa 

Fisier de tip .pdf ! Politica si Societate_Buget 

Fisier de tip .pdf ! Studii Medievale_buget 

Fisier de tip .pdf ! Tehnici Diplomatice_buget 

Fisier de tip .pdf ! Tehnici Diplomatice_taxa 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGETUL DE STAT

Pentru confirmarea locurilor subvenționate de la bugetul de stat, candidații declarați admiși sunt obligați să depună diploma de bacalaureat și diploma de licență în original (pentru promoția 2015 adeverința de licență), la secretariatul facultății, în perioada 23-25 septembrie 2015 astfel:

Miercuri: 9.00-14.00

       Joi: 9.00-14.00

   Vineri: 9.00-13.00

Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și diploma de licență în original (pentru promoția 2015 adeverința de licență), în programul anunțat mai sus pentru confirmarea locurilor subvenționate, vor pierde locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la specializarea respectivă.

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universității  (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol) cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune la secretariatul Facultății de Istorie, în perioada 23-25 septembrie 2015, astfel:

Miercuri: 9.00-14.00

       Joi: 9.00-14.00

   Vineri: 9.00-13.00

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor respecta programul anunțat pentru confirmarea locurilor de la taxă, își vor pierde locul.

În urma renunţării unora dintre candidaţii admişi pe locurile de la buget, pot apărea locuri disponibile pentru cei care sunt pe listele de la taxă și care au confirmat prin depunerea chitanței la secretariat. În cazul în care un candidat aflat pe locurile cu taxă trece pe locuri subvenționate de la buget, i se va restitui suma depusă pentru confirmarea locului, după înmatricularea în anul I.

Deoarece sunt candidati care au optat pentru mai multe programe de studiu se vor elibera locuri la buget. Rugam toți candidații care sunt pe listele cu taxă și pot urma cursurile la buget sa ia legatura urgent cu secretariatul.

Candidații care sunt pe listele de așteptare sunt rugați să ia legatura cu secretariatul deoarece prin eliberarea locurilor la buget e posibil sa obțină șansa de a urma cursurile dorite pe locuri subvenționate.


NOU!!!

Rezultate admitere 16 septembrie 2015


Istorie Taxa

Fisier de tip .pdf ! ISTORIE TAXA 

RISE Taxa

Fisier de tip .pdf ! RISE TAXA 

Istoria Artei Taxa

Fisier de tip .pdf ! ISTORIA ARTEI TAXA 

Istorie ID

Fisier de tip .pdf ! ISTORIE ID TAXA 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ 

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol)  cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune la secretariatul Facultății de Istorie, în zilele de :18;21;22;23 septembrie 2015, astfel:

Luni: 9.00 -14.00

Marți: 9.00 -14.00

Miercuri: 9.00 -14.00

        Joi:  9.00 -14.00

Vineri: 9.00 -12.00

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor respecta programul anunțat pentru confirmarea locurilor de la taxă, își vor pierde locul.

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ

Septembrie 2015

ISTORIE

ISTORIA ARTEI

 Admitere - Conversie profesionala

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

1.  Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  admis - respins

Fisier de tip .pdf ! structura eseu motivational_admitere2015

2.  Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

–    nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;

–    nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 3-11 septembrie 2015;

Evaluarea dosarelor: 12 septembrie 2015;

Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2015.

Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 150 RON/dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 RON.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1.  Dosar plic;

2.  Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);

3.  Diploma de Bacalaureat în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă provizorie în original (sau copie legalizată);

4.  Copie legalizată a certificatului de naştere;

5.  Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;

6.  Fotocopia cărţii de identitate;

7.  Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);

8.  4 fotografii tip buletin;

9.  Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății).

10. Scrisoare de intentie/eseu motivational

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

2 Septembrie 2015

ISTORIE

ISTORIA ARTEI

RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI STUDII EUROPENE

 

NOU!!!

REZULTATE FINALE ADMITERE 


ISTORIE/ISTORIE ID


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ

Fisier de tip .pdf ! admitere_istorie_buget_taxa_rrom_ID_2 septembrie 

RISE


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ/LISTA DE ASTEPTARE

Fisier de tip .pdf ! admitere_risei_buget_taxa_septembrie 

 

ISTORIA ARTEI


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ

Fisier de tip .pdf ! admitere_istoria artei_buget_taxa_2 septembrie 

 

 

Evaluarea se face pe baza calificativelor: admis - respins

Locatia Facultatii de Istorie

 Linii RATB disponibile:  91; 61; 66; 85; 69; 601; 381

 Metrou - Statia Universitate

 

 

Contact

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti
Tel: 0213145389, 0213053708, 0213053709
Tel/Fax: 0213100680
Email: secretariat@istorie.unibuc.ro
web: www.istorie.unibuc.ro

Conducere

Decan: 
Conf.univ.dr. Florentina Nitu
Prodecani:
 Conf. univ. dr. Ioan Opris
 Lect. univ. dr. Marian Stefanescu
Responsabil Erasmus:
 Lect. univ. dr. Alin MateiPagină actualizată la 31 Octombrie 2015.