PROIECT DE AN

 

 

Sustinerea PROIECTULUI DE AN se face la sfarsitul anului I de doctorantura, pentru fiecare doctorand. Prezentarea rezultatelor obtinute in primul an de cercetare au ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat si prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii doi si trei.

Doctoranzii trebuie sa prezinte in cadrul scolii doctorale rezultatele obtinute, intr-o prima confruntare stiintifica la care sunt invitati conducatorii de doctorat, doctoranzii din toti anii de studiu si absolventii Scolii Doctorale de Geologie.

Sustinerea PROIECTULUI DE AN este posibila numai daca sunt promovate examenele si referatele din anul I si sunt completate toate cataloagele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 07 Septembrie 2017.